Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Více informací o třídění odpadů, postupně budeme informovat

V Hrochovĕ Týnci začalo dnes postupné čipovánī popelnic. Při jejich svozu se bude automaticky ukládat počet odvezených popelnic od jednotlivých nemovitostí. To je jeden z parametrů, který bude sloužit pro výpočet slev z poplatku za svoz odpadů v příštím roku.

Vše, co potřebujete vědět o MESOH v rodinných domech

Proč to děláme?

Plánované zdražení skládkování se neúprosně blíží, a proto město Hrochův Týnec zavádí Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH. Systém má za cíl zvýšení a zlepšení třídění odpadů, snížení produkce směsných komunálních odpadů a možnost odměnit slevou z poplatku za dopad ty občany, kteří svým zodpovědným přístupem pomáhají životní prostředí.

Jak systém funguje?

Nově budete moci třídit plast společně s nápojovými kartony, papír a plechovky do čirých pytlů přímo ve své domácnosti a získat díky tomu slevu z poplatku za odpad. Stačí na visačku k úvazku pytle nalepit patřičný QR kód a dát pytel v daný svozový den před dům. Součástí tohoto balíčku je arch s QR kódy a 5 kusů pytlů do začátku.

Za co mohu získat slevu?

Systém MESOH se netýká pouze třídění odpadu. Slevu z poplatku můžete získat nejen za třídění plastu a papíru do pytlů, ale také například za efektivní přistavování popelnic ke svozu, za předcházení vzniku odpadu, ekologicky odpovědné nakupování (více na www.precykluj.cz) nebo také za kompostování. Za body, které získáte v roce 2020, budete mít nárok na slevu
z poplatku v roce 2021. Více informací naleznete v tomto manuálu nebo ve svém odpadovém účtu.

Co je odpadový účet?

Každá domácnost má na webu www.mojeodpadky.cz vytvořen vlastní odpadový účet, kde budou informace o tom, jak třídit a další potřebné údaje, které se ke třídění vztahují. Doporučujeme vám také vyplnit odpadový dotazník, který najdete ve svém odpadovém účtu.

Jak se přihlásit do odpadového účtu?

Na webu www.mojeodpadky.cz zvolíte „přihlásit se“ a vyplníte své přihlašovací údaje (LOGIN a HESLO). Tyto údaje naleznete na spodním okraji listu s QR kódy.

Kde si mohu vyzvednout další pytle a QR kódy?

Nové pytle na třídění odpadů a nové QR kódy na pytle i čipy na popelnice jsou k dostání zdarma na Městském úřadě města Hrochův Týnec.

Nemám přístup k internetu, co mám dělat?

V tomto případě můžete zajít na Městský úřad města Hrochův Týnec (Smetanova 25,
tel.: ……………), kde vám se vším rádi poradí.

Věříme, že systém přinese kýžené ovoce, stejně jako v obcích
a městech, které tento systém mají úspěšně 
zaveden již několik let.

EKO body za třídění (BT)

Cílem bonusu je vytřídění více využitelných odpadů. EKO body za třídění odpadů získá každá domácnost, která odevzdá pytel s tříděným odpadem označený QR kódem. Získané body se rozpočítávají mezi jednotlivé členy domácnosti. Maximální počet BT za rok je 24 EKO bodů na osobu.

EKO body za efektivní využívání nádob (BV)

Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke svozu pouze plných nádob již netříditelného odpadu. Body jsou vypočítány na základě obslouženého objemu sběrných nádob s netříděným odpadem. Podmínkou je označení nádoby čárovým/QR kódem. Maximální počet BV za rok je 24 EKO bodů na osobu.

EKO body za snižování produkce odpadů (BS)

Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke snižování produkce odpadů. EKO body BS se udělují za způsoby snižování produkce odpadů, ke kterým se domácnost zavázala
odpadovém dotazníku s ohledem na celkový obsloužený objem všech nádob a pytlů z dané domácnosti. Maximální počet BS za rok je 30 EKO bodů na osobu.

EKO body za kompostování (BK)

Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke zpracovávání bioodpadu přímo v místě jeho vzniku a to způsoby, jakými jsou domácí kompostování, vyhazování bioodpadu na hnojiště nebo zkrmování bioodpadu zvířatům. EKO body za kompostování se udělují za způsoby zpracování bioodpadu, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku. Maximální počet BK za rok je 18 EKO bodů na osobu.

EKO body za ekologické nakupování (BN)

Cílem bonusu je motivovat domácnosti k předcházení vzniku odpadů, ke kterému dochází díky ekologickému nakupování. Příběh odpadu začíná už při nákupu, proto MESOH uděluje i body za ekologické nakupování. Maximální počet BN za rok je 18 EKO bodů na osobu. (více na www.precykluj.cz).

EKO body za zájem (BZ)

Cílem bonusu je zvýšit informovanost veřejnosti, která se přímo promítá do fungování systému.  EKO body za zájem jsou udělovány za pravidelnou kontrolu odpadového účtu. Maximální počet BZ za rok je 6 EKO bodů na osobu.

 

Pro stanovení EKO bodů BV, BS a BK bude sledován také počet vyvážených popelnic
na směsný komunální odpad. Proto bude každé domácnosti na popelnici nalepený čip, případně permanentní čárový/QR kód. Evidování popelnic bude probíhat dle přesných pokynů a zajistí jej zaměstnanci města. V případě, že si během roku pořídíte novou popelnici, budou čipy, příp. permanentní kódy k vyzvednutí na Městském úřadě.

Body bude možné získávat od roku 2020.

 

 

Jak třídit vybrané komodity
 v rodinných domech

Plast společně s nápojovými kartony

Do čirého pytle můžete dát veškeré druhy plastových odpadů z domácnosti, jako například fólie, igelitové tašky, sáčky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích či kosmetických přípravků, balící fólie, obaly od CD disků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků (margarín, máslo apod.) a různé drobnější plastové výrobky. Do pytle spolu s plasty můžete dávat také nápojové kartony (od mléka, džusů atd.).

Kelímky od jogurtů nemusí být vymyté! Vymývání není ekologické. U nápojových kartonů nechte prosím tekutinu z krabic vykapat a krabici sešlápněte.

Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 2,5 až 4,5 kg, přistavte pytel označený visačkou s QR kódem před dům ke svozu dle harmonogramu svozových dní.

Do pytlů s plastem NEPATŘÍ novodurové trubky, automobilové plasty, bakelit, jednorázové pleny, linoleum a jiné výrobky z PVC, plasty znečištěné nebezpečnými chemikáliemi, obaly od olejů, molitan a jiné neplastové výrobky.

Větší plasty, které se nevejdou do pytle (např. přepravku), postavte volně vedle pytle, polepte QR kódy a oblast kolem QR kódu dobře označte fixem, aby nedošlo k přehlednutí při obsluze odpadu. 

Papír

Do čirého pytle s papírovým odpadem můžete dát veškeré druhy papírových odpadů z domácnosti, jako například noviny, časopisy, sešity, krabice, lepenku, kancelářské papíry, obálky, jakékoliv papírové obaly od potravin či léků apod.

Krabičky apod. je třeba rozlepit, aby bylo možné pytel naplnit co nejefektivněji.
 

Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle v rozmezí mezi 5 až 10 kg, přistavte pytel označený visačkou s QR kódem před dům ke svozu dle harmonogramu svozových dní.

Do pytlů s papírem NEPATŘÍ mastný papír, papír na pečení, papírové ubrousky, svazky knih, papír znečistěný nebezpečnými chemikáliemi, uhlový papír, vlhčené ubrousky apod.

Pokud máte pouze letáky, noviny, časopisy, příp. kartony, můžete je svázat do balíku. Balík označený visačkou s QR kódem můžete přistavit ke svozu dle harmonogramu svozových dní. Výška balíku by měla být alespoň 30 cm.

Jak označit pytel visačkou s QR kódem

  1. Vytvoříme si visačku např. z papírové krabičky.
  2. Doprostřed visačky nalepíme QR kód – QR kód nesmí být zvlněný, musí být napnutý!!!
  3. Visačku přivážeme k úvazku pytle.

Video návod, jak správně označit pytel visačkou s QR kódem, spustíte prostřednictvím tohoto odkazu:

www.mojeodpadky.cz/oznaceni-visackou

Pokud vás zaváděné změny zaujaly a není vám vše jasné, doporučujeme také pořad MOJEODPADKY. V pořadu je pěkně a srozumitelně vysvětlena problematika odpadů. Pořad najdete na YouTube nebo na Facebooku.

Vše, co potřebujete vědět o MESOH
 v bytových domech
Proč to děláme?
Plánované zdražení skládkování se neúprosně blíží, a proto město Hrochův Týnec zavádí Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH. Systém má za cíl zvýšení a zlepšení třídění odpadů, snížení produkce směsných komunálních odpadů a možnost odměnit slevou z poplatku za dopad ty občany, kteří svým zodpovědným přístupem pomáhají životní prostředí.
Jak systém funguje?
Pokud bydlíte v bytovém domě, třídění odpadu pro vás zůstává stejné s jediným rozdílem – teď za to můžete získat slevu z poplatku za odpad. Za body, které získáte v roce 2020, budete mít nárok na slevu z poplatku v roce 2021. Za co všechno můžete získat slevu se dozvíte v tomto manuálu.
Jak mohu získat slevu? 
Pokud třídíte plast a papír do veřejných kontejnerů, stačí si do svého odpadovém účtu zaregistrovat kód kontejneru, do kterého nosíte vytříděný odpad. Slevu můžete získat také například za to, že snižujete produkci odpadu nebo třeba nakupujete bezobalově (více na www.precykluj.cz). 
Co je odpadový účet?
Každá domácnost má na webu www.mojeodpadky.cz vytvořen vlastní odpadový účet, kde jsou informace o tom, jak třídí a další potřebné údaje, které se ke třídění vztahují. Pokud chcete získat větší slevu, vyplňte prosím odpadový dotazník. 
Jak si zaregistrovat kontejner? 
V odpadovém účtu si otevřete záložku „Inventura stanoviště“ a přes tlačítko „+ Přidat nádobu“ doplníte číslo kontejneru (12místný kód), do kterého odkládáte svůj tříděný odpad. Systém vám začne přičítat EKO body za třídění odpadů. Každé nádobě jsou přiřazeny patřičné EKO body, které se rozpočítávají rovným dílem mezi občany, kteří si danou nádobu zaregistrovali ve svém odpadovém účtu.
Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Na webu www.mojeodpadky.cz zvolíte „přihlásit se“ a vyplníte své přihlašovací údaje (LOGIN a HESLO). Tyto údaje naleznete na připnutém lístečku, který je součástí tohoto balíčku. 
Nemám přístup k internetu, co mám dělat?
V tomto případě můžete zajít na Městský úřad města Hrochův Týnec (Smetanova 25,
tel.: ……………), kde vám se vším rádi poradí.

Věříme, že systém přinese kýžené ovoce, stejně jako v obcích
a městech, které tento systém mají úspěšně
zaveden již několik let. 
 
EKO body za třídění (BT)
Cílem bonusu je vytřídění více využitelných odpadů. EKO body za třídění odpadů získá každá domácnost, která si zaregistruje kontejner na tříděný odpad, do kterého nosí svůj odpad. Získané body se rozpočítávají mezi jednotlivé členy domácnosti. Maximální počet BT za rok je 24 EKO bodů na osobu. 
EKO body za efektivní využívání nádob (BV)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke svozu pouze plných nádob již netříditelného odpadu. Body jsou vypočítány na základě obslouženého objemu sběrných nádob s netříděným odpadem. Podmínkou je označení nádoby čárovým/QR kódem. Maximální počet BV za rok je 24 EKO bodů na osobu. 
EKO body za snižování produkce odpadů (BS)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke snižování produkce odpadů. EKO body BS se udělují za způsoby snižování produkce odpadů, ke kterým se domácnost zavázala
v odpadovém dotazníku s ohledem na celkový obsloužený objem všech nádob a pytlů z dané domácnosti. Maximální počet BS za rok je 30 EKO bodů na osobu. 
EKO body za kompostování (BK)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke zpracovávání bioodpadu přímo v místě jeho vzniku a to způsoby, jakými jsou domácí kompostování, vyhazování bioodpadu na hnojiště nebo zkrmování bioodpadu zvířatům. EKO body za kompostování se udělují za způsoby zpracování bioodpadu, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku. Maximální počet BK za rok je 18 EKO bodů na osobu.
EKO body za ekologické nakupování (BN)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti k předcházení vzniku odpadů, ke kterému dochází díky ekologickému nakupování. Příběh odpadu začíná už při nákupu, proto MESOH uděluje i body za ekologické nakupování. Maximální počet BN za rok je 18 EKO bodů na osobu. (více na www.precykluj.cz).
EKO body za zájem (BZ) 
Cílem bonusu je zvýšit informovanost veřejnosti, která se přímo promítá do fungování systému.  EKO body za zájem jsou udělovány za pravidelnou kontrolu odpadového účtu. Maximální počet BZ za rok je 6 EKO bodů na osobu.

Pro stanovení EKO bodů BV, BS a BK bude sledován také počet vyvážených popelnic 
a kontejnerů na směsný komunální odpad. Proto bude na každou popelnici či kontejner nalepený čip, příp. permanentní čárový/QR kód. Evidování popelnic a kontejnerů bude probíhat dle přesných pokynů a zajistí jej zaměstnanci města. V případě, že si během roku pořídíte novou popelnici nebo uvidíte, že je kód/čip na kontejneru poničený, sdělte prosím tuto informaci na Městském úřadě. 
Body bude možné získávat od roku 2020.


Jak třídit vybrané komodity v bytových domech

Plast společně s nápojovými kartony
Do žlutých kontejnerů můžete dát veškeré druhy plastových odpadů z domácnosti – například fólie, igelitové tašky, sáčky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích či kosmetických přípravků, balící fólie, obaly od CD, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků (margarín, máslo apod.) a různé drobné plastové výrobky.      

Kelímky od jogurtů nemusí být vymyté! Vymývání není ekologické.
Do kontejnerů s plastem NEPATŘÍ novodurové trubky, automobilové plasty, bakelit, jednorázové pleny, linoleum a jiné výrobky z PVC, plasty znečištěné nebezpečnými chemikáliemi, obaly od olejů, molitan a jiné neplastové výrobky. 

Objemnější plastové odpady je nutné odevzdat na sběrném dvoře.


Papír
Do modrých kontejnerů můžete dát veškeré druhy papírových odpadů z domácnosti – například noviny, časopisy, sešity, krabice, lepenku, kancelářské papíry, obálky, jakékoliv papírové obaly od potravin či léků apod.
Krabice je nutné rozlepit, aby bylo možné kontejnery naplnit co nejefektivněji.
Do kontejnerů s papírem NEPATŘÍ mastný papír, papír na pečení, papírové ubrousky, svazky knih, papír znečistěný nebezpečnými chemikáliemi, uhlový papír, vlhčené ubrousky apod.


Pokud vás zaváděné změny zaujaly a není vám vše jasné, doporučujeme také pořad MOJEODPADKY. V pořadu je pěkně a srozumitelně vysvětlena problematika odpadů. Pořad najdete na YouTube nebo na Facebooku. 

 

Vše, co potřebujete vědět o MESOH v bytových domech
Proč to děláme?
Plánované zdražení skládkování se neúprosně blíží, a proto město Hrochův Týnec zavádí Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH. Systém má za cíl zvýšení a zlepšení třídění odpadů, snížení produkce směsných komunálních odpadů a možnost odměnit slevou z poplatku za dopad ty občany, kteří svým zodpovědným přístupem pomáhají životní prostředí.
Jak systém funguje?
Pokud bydlíte v bytovém domě, třídění odpadu pro vás zůstává stejné s jediným rozdílem – teď za to můžete získat slevu z poplatku za odpad. Za body, které získáte v roce 2020, budete mít nárok na slevu z poplatku v roce 2021. Za co všechno můžete získat slevu se dozvíte v tomto manuálu.
Jak mohu získat slevu? 
Pokud třídíte plast a papír do veřejných kontejnerů, stačí si do svého odpadovém účtu zaregistrovat kód kontejneru, do kterého nosíte vytříděný odpad. Slevu můžete získat také například za to, že snižujete produkci odpadu nebo třeba nakupujete bezobalově (více na www.precykluj.cz). 
Co je odpadový účet?
Každá domácnost má na webu www.mojeodpadky.cz vytvořen vlastní odpadový účet, kde jsou informace o tom, jak třídí a další potřebné údaje, které se ke třídění vztahují. Pokud chcete získat větší slevu, vyplňte prosím odpadový dotazník. 
Jak si zaregistrovat kontejner? 
V odpadovém účtu si otevřete záložku „Inventura stanoviště“ a přes tlačítko „+ Přidat nádobu“ doplníte číslo kontejneru (12místný kód), do kterého odkládáte svůj tříděný odpad. Systém vám začne přičítat EKO body za třídění odpadů. Každé nádobě jsou přiřazeny patřičné EKO body, které se rozpočítávají rovným dílem mezi občany, kteří si danou nádobu zaregistrovali ve svém odpadovém účtu.
Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Na webu www.mojeodpadky.cz zvolíte „přihlásit se“ a vyplníte své přihlašovací údaje (LOGIN a HESLO). Tyto údaje naleznete na připnutém lístečku, který je součástí tohoto balíčku. 
Nemám přístup k internetu, co mám dělat?
V tomto případě můžete zajít na Městský úřad města Hrochův Týnec (Smetanova 25,
tel.: ……………), kde vám se vším rádi poradí.

Věříme, že systém přinese kýžené ovoce, stejně jako v obcích
a městech, které tento systém mají úspěšně
zaveden již několik let. 
 
EKO body za třídění (BT)
Cílem bonusu je vytřídění více využitelných odpadů. EKO body za třídění odpadů získá každá domácnost, která si zaregistruje kontejner na tříděný odpad, do kterého nosí svůj odpad. Získané body se rozpočítávají mezi jednotlivé členy domácnosti. Maximální počet BT za rok je 24 EKO bodů na osobu. 
EKO body za efektivní využívání nádob (BV)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke svozu pouze plných nádob již netříditelného odpadu. Body jsou vypočítány na základě obslouženého objemu sběrných nádob s netříděným odpadem. Podmínkou je označení nádoby čárovým/QR kódem. Maximální počet BV za rok je 24 EKO bodů na osobu. 
EKO body za snižování produkce odpadů (BS)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke snižování produkce odpadů. EKO body BS se udělují za způsoby snižování produkce odpadů, ke kterým se domácnost zavázala
v odpadovém dotazníku s ohledem na celkový obsloužený objem všech nádob a pytlů z dané domácnosti. Maximální počet BS za rok je 30 EKO bodů na osobu. 
EKO body za kompostování (BK)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke zpracovávání bioodpadu přímo v místě jeho vzniku a to způsoby, jakými jsou domácí kompostování, vyhazování bioodpadu na hnojiště nebo zkrmování bioodpadu zvířatům. EKO body za kompostování se udělují za způsoby zpracování bioodpadu, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku. Maximální počet BK za rok je 18 EKO bodů na osobu.
EKO body za ekologické nakupování (BN)
Cílem bonusu je motivovat domácnosti k předcházení vzniku odpadů, ke kterému dochází díky ekologickému nakupování. Příběh odpadu začíná už při nákupu, proto MESOH uděluje i body za ekologické nakupování. Maximální počet BN za rok je 18 EKO bodů na osobu. (více na www.precykluj.cz).
EKO body za zájem (BZ) 
Cílem bonusu je zvýšit informovanost veřejnosti, která se přímo promítá do fungování systému.  EKO body za zájem jsou udělovány za pravidelnou kontrolu odpadového účtu. Maximální počet BZ za rok je 6 EKO bodů na osobu.

Pro stanovení EKO bodů BV, BS a BK bude sledován také počet vyvážených popelnic 
a kontejnerů na směsný komunální odpad. Proto bude na každou popelnici či kontejner nalepený čip, příp. permanentní čárový/QR kód. Evidování popelnic a kontejnerů bude probíhat dle přesných pokynů a zajistí jej zaměstnanci města. V případě, že si během roku pořídíte novou popelnici nebo uvidíte, že je kód/čip na kontejneru poničený, sdělte prosím tuto informaci na Městském úřadě. 
Body bude možné získávat od roku 2020.


Jak třídit vybrané komodity v bytových domech

Plast společně s nápojovými kartony
Do žlutých kontejnerů můžete dát veškeré druhy plastových odpadů z domácnosti – například fólie, igelitové tašky, sáčky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích či kosmetických přípravků, balící fólie, obaly od CD, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků (margarín, máslo apod.) a různé drobné plastové výrobky.      

Kelímky od jogurtů nemusí být vymyté! Vymývání není ekologické.
Do kontejnerů s plastem NEPATŘÍ novodurové trubky, automobilové plasty, bakelit, jednorázové pleny, linoleum a jiné výrobky z PVC, plasty znečištěné nebezpečnými chemikáliemi, obaly od olejů, molitan a jiné neplastové výrobky. 

Objemnější plastové odpady je nutné odevzdat na sběrném dvoře.


Papír
Do modrých kontejnerů můžete dát veškeré druhy papírových odpadů z domácnosti – například noviny, časopisy, sešity, krabice, lepenku, kancelářské papíry, obálky, jakékoliv papírové obaly od potravin či léků apod.
Krabice je nutné rozlepit, aby bylo možné kontejnery naplnit co nejefektivněji.
Do kontejnerů s papírem NEPATŘÍ mastný papír, papír na pečení, papírové ubrousky, svazky knih, papír znečistěný nebezpečnými chemikáliemi, uhlový papír, vlhčené ubrousky apod.


Pokud vás zaváděné změny zaujaly a není vám vše jasné, doporučujeme také pořad MOJEODPADKY. V pořadu je pěkně a srozumitelně vysvětlena problematika odpadů. Pořad najdete na YouTube nebo na Facebooku. 

Datum vložení: 7. 2. 2020 9:37
Datum poslední aktualizace: 20. 2. 2020 6:45
Autor: Správce Webu

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 9. 2020

skorojasno

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Interaktivní mapa

mapy

Povodňový plán Hrochova Týnce

Povodňový plán

Aktuální stavy toků

21.9.2020 08:10

Aktuální výška:

60 cm

21.9.2020 08:15

Aktuální výška:

37 cm

21.9.2020 08:10

Aktuální výška:

108 cm

21.9.2020 08:10

Aktuální výška:

51 cm

21.9.2020 08:20

Aktuální výška:

28 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Úhřeticenormální
Zaječicenormální
Dašicenormální
Nemošicenormální
Luženormální

Mapa obce

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace V OBRAZE

mobilní aplikace
google playapp store

Facebookové stránky města


PF2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
1
11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Akce spolufinancované z dotačních titulů

12345

dopravní automobilpublicitahřiště škola

Zámecká zahrada v Hrochově Týncizámek