Obsah

Czech POINT


 

Na matrice městského úřadu je umístěno pracoviště Czech POINTU (www.czechpoint.cz).

V současné době systém Czech POINT nabízí tyto služby:

 

Výpisy z neveřejných evidencí:

rejstřík trestů

Výpisy z veřejných evidencí:

katastr nemovitostí
obchodní rejstřík
živnostenský rejstřík
insolvenční rejstřík
registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
registr živnostenského podnikání
seznam kvalifikovaných dodavatelů
bodové hodnocení řidiče

Ceník za jednotlivé požadované výpisy:

 

Druh evidence:

 

Cena za 1. stranu

 

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

50,- Kč

0,- Kč

Insolvenční rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

100,- Kč

50,- Kč

Registr živnostenského podnikání

100,- Kč

50,- Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100,- Kč

50,- Kč

Bodové hodnocení řidiče

100,- Kč

0,- Kč

 

Poznámka: cena u rejstříku trestů je cena za 1 kompletní výpis bez ohledu na počet stran

Potřebné doklady:

Ověřené výpisy z rejstříku trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas s rodným listem. Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. U cizinců je třeba předložit průkaz totožnosti a úředně přeložený rodný list.

Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Poznámka:

Při vyřizování žádosti o výpis z rejstříku trestů mohou nastat případy, kdy na základě elektronické žádosti o výpis z rejstříku trestů je doručena odpověď „Žádost nemohla být vyřízena elektronicky“. Tuto skutečnost nemá možnost pracovník úřadu ovlivnit a nezbývá, než žadateli zprostředkovat odeslání písemné žádosti o výpis z rejstříku trestů, která musí být opatřena kolkem v hodnotě 50,-Kč.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele, žádost je vyřízena na základě sdělených podkladů žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledánísvého požadavku.

 

 

Obchodní rejstřík

 

IČ subjektu

 

Živnostenský rejstřík

 

IČ podnikatele / fyzické osoby

 

Katastr nemovitostí

 

 

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, případně specifikace objektu

 

K výpisu z bodového hodnocení řidiče je potřeba předložit platný OP + ŘP.


A picture