Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Fotogalerie 2022 - 2018

 

Fotogalerie - události a proměny Hrochova Týnce v čase

 

    Akce financované pouze prostředky města
1 Lávka přes Novohradku ve Stíčanech
2 Vnitřní prostory zámku - závěsy, osvětlení
3 Terénní úpravy v průlehu u Blížňovic
4 Rekonstrukce učeben v ZUŠ
5 Stěhování knihovny na zámek
6 Terénní úpravy podél melioračního příkopu  Karaně
7 Terénní upravy podél zámecké ulice
8 Autobusová čekárna ve železničního přejezdu
9 Výměna podia v kulturním domě
10 Pomoc obcím na Moravě zasažených tornádem
11 22. 4. 2021 - Dopravní značení na Náměstí
12 21. 4. 2021 - Oprava vozovky před garáží JSDH
13 14. 4. 2021 - Výsadba sakur před budovou Nádražní 262
14 Ořez stromů v Blížňovicích
15 Odvětrání prostoru kuželny v Blížňovicích
16 8. 3. 2021 - Výměna dveří u budovy Nádražní 262
17 Lepení reflexních prvků na vozidla JSDH 

 

  Akce spolufinancované z dotačních a jiných zdrojů
1 Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ Hrochův Týnec
2 Workoutové hřiště
3 Revitalizace zámeckého parku
4 Měření obtoku na ČOV a odstranění stavby na výpusti z ČOV
5 24. 4. 2021 - Výsadba 26 lip podél průlehu nad Hláskou
6 24. 4. 2021 - Výsadba 26 lip podél cesty na Honbice
7

Oprava křížku vedle komunikace na Přestavlky

 

  Akce realizované jinými organizacemi
1 Cesta do Dolců 
2 Uložení rozvodů elektrické enegie ČEZ do země 
3 Výstava bytových domů v Nádražní ulici
4 Stavba nového mostu přes Novohradku (na k.ú. Dvakačovice)
5 Odstranění koleje vlečky na železničním přejezdu ve Stíčanech

 

  Kulturní, společenské a sportovní akce
1 12. 6. 2021 - Hrochovotýnecký papír
2 11. 6. - 13. 6. 2021 - Otevření zámku a zámecké zahrady
3 24. 7. 2021 - Turnaj kategorie prestige trojic, petanque
4 1. 8. 2021 - MČR trojic kategorie 55 +, petanque
5 7. 8. 2021 - MČR dvojic, petanque
6 3. 10. 2021 - Zemský pohár, petanque
7 14.11.2021 - Svatomartinská husa (turnaj petanque)
8 28.11.2021 - Rozsvěcení vánočního stromu

 

  Ostatní
1 8. 10. - 9. 10. 2021 - Volby do PS PČR
2 9. 7. 2021 - Povodňová vlna

 

  Akce financované pouze prostředky města
1

Rekonstrukce dvou tříd v mateřské škole

2 Oprava střechy statku u zámku
3 Demolice čekárny vedle komunikace na Čankovice
Snížení cesty k ČOV ve Stíčanech
5 Oprava povrchu schodiště na Náměstí
6 Výsadba stromů u KD v Blížňovicích
7 Lavičky v zámeckém parku
Lavičky u městského úřadu
9 Lavičky u cesty přátelství
10 Oprava klavíru do kulturního domu
11 Lavičky vedle cesty nad ulicí Na Hlásce
12 10. 8. 2020 - nákup vozidla pro městskou policii
13 Oprava zdi u zámku
14  

 

  Akce spolufinancované z dotačních a jiných zdrojů
1 Rekonstrukce vnitřních prostor zámku
2 Revitalizace zámeckého parku
3 Výměna povrchu na hřišti u  ZŠ Hrochův Týnec
4 Rekonstrukce zadních vchodových dveří a oken u zámku

 

  Akce realizované jinými organizacemi
1 Cesta do Blanska
2 Cesta do Dolců
3 Zasakování vody pod lávkou u silnice I/17
4  

 

  Kulturní, společenské a sportovní akce
1 22. 2. 2020 - turnaj v Člověče, nezlob se!
2 28. 2. 2020 - Maškarní ples
3 28. 11. 2020 - rozsvícení vánočního stromu
4  

 

  Ostatní
1 zavádění systému třídění odpadů MESOH
2 14. 2 . 2020 - odstranění nebezpečného stromu po vichřici
3 15. 6. 2020 - povodňová vlna
4 20. 6. - 21. 6. 2020 - povodňová vlna
5 1. 7. 2020 - povodňová vlna
6 25. 7. 2020 - Turnaj v petanque trojic kategorie prestige
7 29. 8. 2020 - MČR trojic v petanque
8 2. 10. 2020 - volby do zastupitelstva Pardubického kraje
9 4. 11. 2020 - povodňová vlna
10 14. 10. - 15. 10.2020 - povodňová vlna

 

  Akce financované pouze prostředky města
1 Rekonstrukce kulturního domu
2 Oprava tříd v mateřské škole
3 Zázemí zámku (pomocné provozy) + okolní prostory
Terénní úpravy v zámeckém parku, rozvod elektrické energie a VO
5 Střecha na kuželně v Blížňovicích
6 Místo pro kontejnery Na Hrochově
7 Sázení stromů na Sídlišti
Sázení stromů u hřbitova
9 Cesta v zámeckém parku
10 Lavičky v zámeckém parku
11 Demolice novinového stánku vedle silnice I/17
12  

 

  Akce spolufinancované z dotačních a jiných zdrojů
1 Přístavba základní školy + oprava vstupu do školy
2 Oprava stropu v podkrovní místnosti zámku
3 Brána a vjezd do zámeckého parku z Riegrovy ulice
4 Plot u hřiště Tatranu
5 16. 11. 2019 - Sázení lip podél Cesty přátelství
6  
7

 

 

  Akce realizované jinými organizacemi
1 Likvidace skládky vedle cesty na Honbice
2 Cesta na Skalici
3 16. 11. 2019 - Sázení lip podél Cesty přátelství
4 Odtěžení sedimentů z Ležáku (vedle ulice Nábřeží)
5  

 

  Kulturní, společenské a sportovní akce
1 4. 1. 2019 - Tříkrálová hra
2 23. 2. 2019 - Turnaj v Člověče, nezlob se!
3 29. 3. 2019 - 2. městský ples
4 6. 4. 2019 - Hrochovotýnecký papír
5 7. 5. 2019 - výročí ukončení 2. světové války
6 25. 5. 2019 - MČR trojic v petanque
7 14. 6. 2019 - koncert ZUŠ
8 letní kino
9 26. 8. 2019 - oslavy 140 let od založení SDH Hrochův Týnec
10 15. 11. 2019 - vzpomínkový večer - 30. výročí Sametové revoluce
11 burza knih
12 1. 12. 2019 - rozsvěcení vánočního stromu
13 1. 12. 2019 - duchovní koncert - Salvátor
14 4. 12. 2019 - Mikulášské putování
15 10. 12. 2019 - vánoční besídka MŠ
16 12. 12. 2019 - vánoční trhy v ZŠ
17 13. 12.2019 - vánoční koncert ZUŠ
18 15. 12. 2019 - koncert Noemy Erby
19  

 

  Ostatní
1 24. 5.  - 25. 5 . 2019 - Volby do Evropského parlamentu
2 Natáčení norského seriálu Cesta za oceán
3 Ukliďme Česko
4 Natáčení fimu Herec

 

  Akce financované pouze prostředky města
1 Oprava střechy statku
2 Demolice domku u hřiště Tatranu
3 Oploce a přístřešek pro popelnice u budovy B ZŠ
Natření vrat zbrojnice JSDH
5 Demolice prodejny Tabák vedle silnice I/17
6 Rekonstrukce kulturního domu
7 Cesty v zámeckém parku
8 Komunikace v Páleníku

 

  Akce spolufinancované z dotačních a jiných zdrojů
1 Přístavba základní školy 
2 Lávka přes silnici I/17
3 Oprava západní zámecké brány
4 Hydrofobizace památníku padlých
5 Chodníky v ulici Nádražní
6 Dopravní automobil JSDH
7

Oprava´oplocení hřbitova

8 Sběrný dvůr

 

  Akce realizované jinými organizacemi
1 Dočasný kruhový objezd na silnici I/17
2  

 

  Kulturní, společenské a sportovní akce
1 Letní kino
2 13. 10. 2018 - Turnaj v diskgolfu
3 13. 10. 2018 - Turnaj dětí v kopané
4 13. 10. 2018 - Memoriál Bohuslava Kyšperky
5 Univerzita třetího věku
6 1. městský ples
7 Beseda k výročí založení republiky + výsadba pamětních stromů
8 11. 11. 2018 - Svatomartinaská husa - turnaj v petanque
9 Burza komunitní školy
10 10. 11. 2018 - Oslavy 100 let republiky
11 30. 11. 2018 - Mikulášské putování
12 1. 12. 2018 - Setkání seniorů
13 2. 12. 2018 - Duchovní koncert - Salvátor
14 2. 12. 2018 - Rozsvícení vánočního stromu
15 14. 12. 2018 - Koncert ZUŠ
16 25. 12. 2018 - Vánoční hra
17 Oslava 725. let od první písemné zmíňky o Hrochově Týnci
18 8. 5. 2018 - Hrochovotýnecký papír
19 27 . 4 . 2018 - Beseda o historii Blížňovic

 

  Ostatní
1 Volby do obecního zastupitelstva
2  

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Facebookové stránky města


 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6