Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Úřední deska

úplná uzavírka. 2. Na pozemní komunikaci: místní komunikaci (dále i jen „MK“) v ulici Na Hlásce v obci (místní části) Hrochův Týnec. 3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č. 2): v prostoru křižovatky se silnicí I/17 v ulici Smetanova – viz příloha. 4. Termín: od 29.07.2024 do 30.08.2024.
Vyvěšeno: 24. 7. 2024 Datum sejmutí: 8. 8. 2024
stanovuje Přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy č. 17 1. Bude osazeno dopravní značení na silnici I. třídy č. 17, v intravilánu města Hrochův Týnec, z důvodu rekonstrukce kanalizace v ulici Smetanova v Hrochově Týnci v termínu od 29.07.2024 do 30. 08. 2024.
Vyvěšeno: 24. 7. 2024 Datum sejmutí: 8. 8. 2024
Rozšíření vodovodu Chroustovice rozpočtové opatření č.1
Vyvěšeno: 3. 7. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Rozšíření vodovodu Chroustovice rozpočtové opatření č.1
Vyvěšeno: 3. 7. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2023
Vyvěšeno: 3. 7. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2023
Vyvěšeno: 3. 7. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Rozpočty - Schválený rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2024
Vyvěšeno: 22. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 3. 2025
Rozpočty - Schválený rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2024
Vyvěšeno: 22. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 3. 2025
Rozpočty - Schválený rozpočet Mateřské školy na rok 2024
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy na roky 2025 -2026
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Hrochův Týnec na roky 2025 2026
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Hrochův Týnec na roky 2024 - 2026
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Rozpočty - Schválený rozpočet Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2024
Vyvěšeno: 11. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Rozšíření vodovodu Chroustovice na roky 2026 - 2028
Vyvěšeno: 11. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2028
Mateřská škola Hrochův Týnec .- schválený střednědobý výhled na roky 2024- 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Mateřská škola Hrochův Týnec .- schválený střednědobý výhled na roky 2024- 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Základní škola Hrochův Týnec .- schválený střednědobý výhled na roky 2024- 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Základní škola Hrochův Týnec .- schválený střednědobý výhled na roky 2024- 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Město Hrochův Týnec - schválený rozpočet rozpočtového výhledu na roky 2024 - 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Město Hrochův Týnec - schválený rozpočet rozpočtového výhledu na roky 2024 - 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Svazek obcí Košumberska - Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Vyvěšeno: 18. 5. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2022
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Hrochův Týnec na roky 2023 -2024
Vyvěšeno: 15. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Hrochův Týnec na roky 2023 - 2024
Vyvěšeno: 15. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Rozpočtový výhled města Hrochův Týnec na roky 2021 -2024
Vyvěšeno: 21. 6. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Hrochův Týnec na roky 2021 - 2024
Vyvěšeno: 21. 6. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
pozemky: • stavební parcela č. 47 o výměře 649 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří, • pozemková parcela č. 97 o výměře 144 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, • pozemková parcela č. 99 o výměře 270 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití vodní nádrž umělá, • pozemková parcela č. 100 o výměře 1325 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, včetně všech součástí a příslušenství, zejména: stavby Podměstí, č. p. 12, rod. dům, stavba stojí na st. p. č. 47, vedlejších staveb (např. chlévy, dílna, garáž), trvalých porostů a movitých věcí bez hodnoty, zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Podměstí a obec Proseč
Vyvěšeno: 24. 7. 2024 Datum sejmutí: 22. 8. 2024
výběrové řízení_ investice III. Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
výběrové řízení_ investice III.
Vyvěšeno: 6. 3. 2023 Datum sejmutí: 24. 3. 2023
Výběrové řízení vedoucí správného odboru Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Výběrové řízení vedoucí správného odboru
Vyvěšeno: 6. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 3. 2023
nemovité věci
Vyvěšeno: 13. 8. 2021 Datum sejmutí: 29. 8. 2021
tisková zpráva Nizozemí
Vyvěšeno: 26. 6. 2024 Datum sejmutí: 31. 8. 2024
k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším V Praze
Vyvěšeno: 31. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 10. 2024
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
Vyvěšeno: 6. 3. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
Vyvěšeno: 22. 2. 2024 Datum sejmutí: 28. 2. 2025
přerušení provozu Mateřské školy od 15. 7. 2024 - 16. 8. 2024
Vyvěšeno: 29. 1. 2024 Datum sejmutí: 16. 8. 2024

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru