Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

2017

Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec      v roce 2017

Zasedání zastupitelstva města č. 006/2017 Vyvěšeno Sejmuto
1 Pozvánka na veřejné  zastupitelstvo dne 7. 12. 2017  30. 11. 2017 8. 12. 2017 
2

Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 006/2017 ze dne 7. 12. 2017 

14. 12. 2017

2. 1. 2018

3 Zápis č. 006/2017 z veřejného zasedaní  zastupitelstva města ze dne 7. 12. 2018    
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:    
001 Kontrola usnesení č. 005/2017 ze dne 19. 10. 2017    
002 Rozpočtové opatření č. 005/2017 8.12.2017

27. 12. 2017

elektronicky do 

28. 2. 2018 

003

Rozpočet města na rok 2018

Mateřská škola rozpočet na rok 2018

Mateřská škola rozpočtový výhled na roky 2019 - 2020

Základní škola rozpočet na rok 2018 

Základní škola rozpočtový výhled na roky 2019 - 2020

 

vyvěšeno 13. 12. 2017 

elektronicky do 31. 3. 2019

004 Inventarizační komise    
005 Veřejnoprávní smlouva s obcí Zaječice    
006 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu     
007 Záměr města na prodej pozemku p.č. 109/3 12. 12. 2017 28. 12. 2017

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 005/2017 Vyvěšeno Sejmuto
1 Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 19. 10. 2017 12. 10. 2017 20. 10. 2017
2

Usnesní zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 005/2017 ze dne 19. 10. 2017 

20. 10. 2017

6. 11. 2017

3 Zápis č. 005/2017 z veřejného zastupitelstva města Hrochův Týnec ze dne 19. 10. 2017      
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:    
001 Kontrola usnesení č. 004/2017 ze dne 7. 9. 2017     
002 Smlouva o poskytuní dotace od Pardubického kraje na kanalizaci    
003 Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 004/2017 20. 10. 2017

6. 11. 2017

elektonicky do 28. 2. 2018

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 004/2017 Vyvěšeno Sejmuto
1 Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 7. 9. 2017  22. 8. 2017 8. 9. 2017
2

Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 004/2017 ze dne 7. 9. 2017 

12. 9. 2017

29. 9. 2017

3 Zápis č. 004/2017 z veřejného zastupitelstva města Hrochův Týnec ze dne 7. 9. 2017      
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:    
001 Kontrola usnesení č. 003/2017 ze dne 22. 6. 2017    
002 Prodej části pozemku p.č. 674/5 Bližňovice    
003 Prodej části pozemku p.č. 674/5 Bližňovice    
004

Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 003/2017

11. 9. 2017

27.9.2017

elektonicky do 28. 2. 2018

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 003/2017 Vyvěšeno Sejmuto
1 Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 22. 6. 2017  14. 6. 2017 23. 6. 2017
2

Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 002/2017 ze dne 22. 6. 2017

23. 6. 2017 10. 7. 2017 
3 Zápis č. 003/2017 z veřejného zasedání města Hrochův Týnec ze dne 22. 6. 2017    
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:    
001 Kontrola usnesení č. 002/2017 ze dne 25. 5. 2017     
002 Záměr města 003/2017 na pacht pozemku 23. 6. 2017 10. 7. 2017
003 Záměr města 004/2017 na pronájem pozemku 23. 6. 2017 10. 7. 2017
004

 Smlouva o smlouvě budoucí 

 Smlouva o nájmu pozemku

   
005 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí     
006 Záměr 005/2017 na prodej části pozemku 23. 6. 2017 10. 7. 2017
007 Záměr 006/2017 na prodej části pozemku 23. 6. 2017 10. 7. 2017
008 Záměr 007/2017 na prodej pozemku 23. 6. 2017 10. 7. 2017
009 Rozpočtové opatření č. 002/2017  23. 6. 2017

24. 7. 2017

elektonicky do 28. 2. 2018


 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 002/2017 Vyvěšeno Sejmuto
1 Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 25. 5. 2017 17. 5. 2017 26. 5. 2017
2 Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 002/2017 ze dne 25. 5. 2017   26.5.2017 12.6.2017
3 Zápis č. 002/2017 z veřejného zasedánáí zastupitelstva města Hrochův Týnec  ze dne 25. 5. 2017      
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:    
001 Kontrola usnesení č. 001/2017 ze dne 23. 2 .2017    
002 Katastrální úřad - smlouva o obnově katastrálního operátu    
003 Státní pozemkový úřad - smlouva o právu provést stavbu    
004

Povodí Labe   kupní smlouva

                         smlouva o předání

                         smlouva o vypůjčce

   
005

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu

   
006

Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí

   
007

 

   Hospodaření města za rok 2016

 

  Hospodařemí MŠ za rok 2016 

 

  Hospodaření ZŠ za rok 2016 

 

   
008 Rozpočtové opatření č. 001/2017 26. 5. 2017

26. 6. 2017

elektonicky do 28. 2. 2018

 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 001/2017 Vyvěšeno Sejmuto
1 Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 23. 2. 2017 10.2.2017 24. 2. 2017
2 Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2017 ze dne 23. 2. 2017  24. 2. 2017 13. 3. 2017
3 Zápis č. 001/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec ze dne 23. 2. 2017    
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:    
001 Kontrola usnesení č. 008/2016 ze dne 24. 11. 2016    
002 Nákup traktoru a příslušenství    
003

Smlouva o zajištění přeložky

Smlouva o zřízení věcného břemena

   
004 Smlouva o uzavření smlouvy budoucí- věcné břemeno    
005 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Skalice    
006

Nabídka na pacht pozemku

   
007 Rozpočtové opatření č 006/2015 24. 2. 2017 13. 3. 2017
008 Návrh rozpočtu na rok 2017     
009 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999Sb.  24. 2. 2017 13. 3. 2017
010 Smlouva o poskytování sociálních služeb - farní charita    
011

Zpráva o činnosti výboru informatiky

Zpráva o činnosti sebeobrana

Zpráva o činnosti výboru veřejné zakázky

Zpráva o činnosti finanční výbor

Zpráva o činnosti přestupkové komise

Zpráva o činnosti výboru strategické plánování města

   

 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapa obce

Mapa obce

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru