Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

2018

Zasedání zastupitelstva města č. 007/2018
1

Pozvánka na zastupitelstvo města Hrochův Týnec dne 20. 12. 2018 

Vyvěšeno: 13. 12. 2018
Sejmuto:    21. 12. 2018

2

Usnesení ZMě č. 007/2018  ze dne 20. 12. 2018 

Vyvěšeno: 21. 12. 2018
Sejmuto:     7. 1. 2019

3 Zápis č. 007/2018  ze dne 20. 12. 2018  
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c Zápis z kontroly usnesení 
002c Smlouva o poskytování služeb
004b

Rozpočet Mateřská škola na rok 2019 

Vyvěšeno: 21. 12. 2018
Sejmuto:   31. 12. 2019

004c Rozpočtový výhled MŠ 2020 - 2021
Vyvěšeno: 21. 12. 2018
Sejmuto:   31. 12. 2019
004d

Rozpočet Základní školy na rok 2019

Vyvěšeno: 21. 12. 2018
Sejmuto:   31. 12. 2019

004e

Rozpočtový výhled Základní škola 2020 -2021

Vyvěšeno: 21. 12. 2018
Sejmuto:   31. 12. 2019

004f

Rozpočtové opatření číslo 004/2018

Vyvěšeno: 21. 12. 2018
Sejmuto:     7. 1. 2019
vyvěšeno elktornicky do 29. 3. 2019

005d

Vodovod Chroustovice 

 zápis valná hromada

příloha

005f Plán financování vodovodů a kanalizací

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 006/2018
1

Pozvánka Zastupitelstvo města Hrochův Týnec  dne 22. 11. 2018 

Vyvěšeno: 15. 11. 2018
Sejmuto:    23. 11.2018

2

Usnesení ZMě č. 006/2018 ze dne 22. 11. 2018 

Vyvěšeno: 26. 11. 2018
Sejmuto:   12. 12. 2018

3 Zápis č. 006/2018 ze dne 22. 11. 2018 
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c Zápis kontroly usnesení
001d Jednací řád 2018 - 2022
002a Seznam projektů na rok 2019
002d

Projektová dokumentace

C.2 Koordinační situační výkres

D.1.1.b.6 Půdorys 1.PP - NOVÝ STAV

D.1.1.b.7 Půdorys 1NP - NOVÝ STAV

D.1.1.b.8 Půdorys 2NP - NOVÝ STAV

D.1.1.b.9 Půdorys střechy - NOVÝ STAV

D.1.1.b.10 Řez A - A - NOVÝ STAV

D.1.1.b.11 Pohledy - NOVÝ STAV

002g Besip - lokalita 1   dopravní řešení
003d Záměr města č. 012/2018
003e

Záměr města 013/2018 _prodej_ koupaliště

Vyvěšeno: 26. 11. 2018
Sejmuto:   12. 12. 2018

003f

Záměr města 014/2018_prodej_pozemku

Vyvěšeno: 26. 11. 2018
Sejmuto:   12. 12. 2018

003g Smlouva o smlouvě budoucí povodí Labe
003j 

Záměr města 015/2018_prodej_pozemku

Vyvěšeno: 26. 11. 2018
Sejmuto:   12. 12. 2018

003k Návrh na pořízení změny č. 3 ÚP HT
004d Týnecký zpravodaj - Termíny pro uzávěrku a roznos 2019
004l Složení inventarizačních komisí
004h Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Hrochův Týnec 

 

 

Zasedání z ustavujícího zastupitelstva města č. 005/2018
1

Pozvánka na ustavující zastupitelstvo 

Vyvěšeno: 22. 10. 2018
Sejmuto:     1. 11. 2018

2

Usnesení z ustavujícího zastupitelstva města

Vyvěšeno:   1. 11. 2018
Sejmuto:   19. 11. 2018

3 Zápis č. 005/2018 ze dne 31. 10. 2018 
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001 Smlouva Pardubický kraj - pietní místo Blížňovice

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 004/2018
1

Pozvánka na zastupitelstvo města Hrochův Týnec dne 6. 9. 2018 

Vyvěšeno: 27. 8. 2018
Sejmuto:     7. 9. 2018

2

Usnesení ZMě č. 004/2018 ze dne 6. 9. 2018 

Vyvěšeno: 13. 9. 2018
Sejmuto:     1. 10. 2018

3 Zápis č. 004/2018 ze dne 6. 9. 2018 
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001 Kontrola usnesení č. 003/2018 ze dne 7. 6. 2018 
002 Dodatek ke smlouvě o dilo č. 3- rekonstrukce chodníků ulice Nádražní 
003 Návrh na pořízení změny UPč. 2
004 Stanovisko_změna:UP_č.3
005

 Záměr města 003/2018 prodej pozemků

Vyvěšeno: 8. 8. 2018
Sejmuto: 24. 8. 2018

006 Záměr města 005/2018 koupi pozemků
007

Záměr města 004/2018 na prodej pozemků

Vyvěšeno: 8. 8. 2018
Sejmuto: 24. 8. 2018

008 Záměr města 006/2018 na koupi pozemků
009

Záměr města 007/2018 na prodej a koupě pozemků

Vyvěšeno: 8. 8. 2018
Sejmuto: 24. 8. 2018

010

Záměr města 008/2018 na prodej nemovitostí

Vyvěšeno: 8. 8. 2018
Sejmuto: 24. 8. 2018

011

Záměr města č. 009/2018 na prodej pozemku

Vyvěšeno: 8. 8. 2018
Sejmuto: 24. 8. 2018

012

Záměr města 010/2018 prodej pozemku

Vyvěšeno: 8. 8. 2018
Sejmuto: 24. 8. 2018

013

Záměr města 011/2018  na pacht pozemku

Vyvěšeno: 8. 8. 2018
Sejmuto: 24. 8. 2018

014 Smlouva věcné břemeno - povodí Labe
015

Smlouva o zřízení věcného břememe

Smlouva o zřízeni věcného břemene

016 Smlouva o zříizeni věcného břemene
017

Rozpočtové opatření č. 003/2018_

Vyvěšeno: 13. 9. 2018
Sejmuto: 1. 10. 2018
elektronicky do 29. 3. 2019

018 Zápis valná hromada Svazku obcí Rozšíření vodovodu Chroustovice
019 Zápis valná hromada

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č006/2019

   
1

Pozvánka na zastupitelstvo města Hrochův Týnec dne 7. 6. 2018 

Vyvěšeno: 30. 5. 2018
Sejmuto: 8. 6. 2018

   
2

UsneseníZMěč. 003/2018ze dne7. 6. 2018 

Vyvěšeno: 13.6. 2018
Sejmuto: 29.6.2018

   
3 Zápis č. 003/2018 ze dne 7. 6. 2018     
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:    
001 Kontrolausneseníč. 002/2018ze dne22. 3. 2018     
002

Rozpočtový výhled

Vyvěšeno: 13. 6. 2018
Vyvěšeno elektronicky do 25. 6. 2021

 

 

003

Rozpočtové opatření č. 002/2018 města Hrochův Týnec

Vyvěšeno: 12. 6. 2018
Sejmuto: 28. 6. 2018
Elektronicky 29. 3. 2019

 

 

 

004

Hospodaření města za rok 2017 

Návrh závěrečného účtu města Hrochův Týnec za rok 2017

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017 

 

Hospodaření Základní škola za rok 2017

ZŠ  přílohy

ZŠ_rozvaha

ZŠ_výkaz_zisku

 

Hospodaření Mateřská škola za rok 2017 

MŠ_přílohy

MŠ_rozvaha

MŠ_výkaz_zisku

Vyvěšeno: 21. 5. 2018
Sejmuto: 7. 6. 2018

   

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 002/2018 Vyvěšeno Sejmuto
1 Pozvánka na zastupitelstvo města Hrochův Týnec dne 22. 3. 2018  9. 3. 2018 23. 3. 2018
2

Usnesení ZMě ze dne 22. 3. 2018

26. 3. 2018

11. 4. 2018

3 Zápis č. 002/2018 ze dne 22. 3. 2018     
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:    
001 Kontrola usnesení č. 001/2018 ze dne 8. 2. 2018     
002 Rekonstrukce ulice Riegrova v Hrochově Týnci I. a II. etapa  

 

003

Rozpočtové opatření číslo 001/2018

26. 3. 2018

11. 4. 2018

elektornicky do 29. 3. 2019

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 001/2018 Vyvěšeno Sejmuto
1 Pozvánka na zastupitelstva města Hrochův Týnec dne 8. 2. 2018 1. 2. 2018 9. 2. 2018
2

Usnesení ZMě ze dne 8. 2. 2018

12. 2. 2018

28. 2. 2018

3 Zápis č. 001/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 8. 2. 2018     
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:    
001 Kontrola usnesení ze den 7. 12. 2017    
002 Dopravní studie značení na Sídlišti  

 

003

Darovací_smlouva_

 

 

004 Smlouva o umístění a provedení stavby - Hrochův Týnec meteostanice    
005 Smlouva o zřízení věcného břemene - plynýrenská přípojka - Riegrova ulice     
006 Smlouva o zřízení věcného břemene - Riegrova 1771    
007 Záměr města 012/2017 na prodej pozemku p.č. 109/3 Hrochův Týnec 13. 12. 2017 28. 12. 2017
008 Záměr města č. 013/2017 13. 12. 2017 28. 12. 2017
009 Rozpočtové opatření č. 006/2017 10. 1. 2018

8. 2. 2018

010 Rozpočtový výhled města Hrochův Týnec na roky 2018 -2020 12. 2. 2018

28. 2. 2018

elektonicky do

29. 3. 2019

011 Výroční zpráva o poskytování informací del zákona č. 106/99 Sb., 12. 2. 2018 28. 2. 2018
012 Organizační a pracovní řád Městské policie    
013 Směrnice pro nakládání s nalezenými věcmi    

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru