Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

2019

Zasedání zastupitelstva města č. 008/2019

  Zasedání zastupitelstva města č. 008/2019
1

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 12. 12. 2019 

Vyvěšeno        5. 12. 2019 
Sejmuto        13. 12. 2019

2

Usneseni ze zastupitelstva města ze dne 12. 12. 2019 

Vyvěšeno    13. 12. 2019
Sejmuto      30. 12. 2019

3 Zápis číslo 008/2019 zastupitelstva města 
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c  Kontrola usnesení č. 007/2019
002b

05_pudorys_2NP_vykres_1

06_pudorys_2NP_vykres_2

07_pudorys_2NP_navrh_vykres_3

08_pudorys_2NP_bourani_vykres_4

09_pudorys_3NP_stav_vykres_5

10_SHP_zamku_graficke_vyhodnoceni

11_pudorys_3NP_navrh_vykres_7

12_pudorys_3NP_schema_vykres_6

13_SHP_zamek_graficke_vyhodnoceni_2

14_pudorys_4NP_stav_vykres_9

15_pudorys_4NP_navrh_vykres_11

16_pudorys_4NP_shcema_vykre_10

17_zamer_vyuziti_2-4NP

18_zamek_podelny_rez_2-4NP

19_pudorys_strechy

20_pudorys_4NP_bourani

21_rez_2-4NP

22_pricny_rez_2-4NP

23_zatepleni-stropu

003b Geometrický plán 
003d

Smlouva o bezúplatný úřevod vlastnického práva

004a

Rozpočtové opatření č. 004/2019

Vyvěšeno    13. 12. 2019
Sejmuto      30. 12. 2019

005a Obecně závazná vyhláška města Hrochův Týnec č. 001_2019, o místním poplatku ze psů 
005b

Obecně závazná vyhláška města Hrochův Týnec č. 002/2019 o místním poplatku za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstaňování komunálních odpadů

005c Obecně závazná vyhláška města Hrochův Týnec č. 003_2019, o systému sběru odpadů
006a Složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města 
007c

Návrh rozpočtového výhledu Města Hrochův Týnec na rok

Vyvěšeno    13. 12. 2019
Sejmuto      30. 12. 2019

elektronicky do 31. 12. 2022

007d

Návrh_rozpočtu Mateřská škola na rok 2020

Vyvěšeno    16. 12. 2019
Sejmuto        2.   1. 2020

elektronicky do 31. 12. 2020 

007e

Návrh výhledu Mateřská škola na roky 2020 - 2022 

Vyvěšeno    16. 12. 2019
Sejmuto        2.   1. 2020

elektronicky do 30. 12. 2022

007f

Návrh_rozpočtu Základní škola Hrochův Týnec na rok 2020

Vyvěšeno    16. 12. 2019
Sejmuto        2.   1. 2020

elektronicky do 31. 12. 2020

007g

Návrh_výhledu Základní škola Hrochův Týnec na roky 2020 - 2022

Vyvěšeno    16. 12. 2019
Sejmuto        2.   1. 2020

elektronicky do 30. 12. 2022

008b Plán financování obnovy Vodovodu pro veřejnou potřebu Město Hrochův Týnec

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 007/2019

  Zasedání zastupitelstva města č. 007/2019
1

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 7. 11. 2019 

Vyvěšeno     31. 10.  2019
Sejmuto         8. 11.  2019

2

Usnesení ZMě ze dne 7. 11. 2019 

Vyvěšeno     11. 11.  2019
Sejmuto       27. 11.  2019

3

Zápis č. 007/2019 zastupitelstva města Hrochův Týnec

  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c  Kontrola usnesení č. 006/2019
002b

 

002c  Záměr města č.060/2019 na pacht pozemku
002e

Veřejnoprávní smlouva s obcí Nabočany

003a Záměr města č.059/2019 na prodej pozemku 
003b Záměr města č.023/2019 na prodej pozemku
003c Záměr města č.035/2019 na prodej pozemku
003d Smlouva o zřízení věcného břemene
003e Darovací smlouva s Pardubickým krajem
003g Záměr města na prodej bytů
004a Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 006/2019

  Zasedání zastupitelstva města č. 006/2019
1

Pozvánka na veřejné zastupitelsdtvo dne 26. 9. 2019 

Vyvěšeno    19. 9. 2019
Sejmuto      27. 9. 2019

2

Usneseni ZMě ze dne 26. 9. 2019

Vyvěšeno  27. 9. 2019  
Sejmuto    14. 10. 2019   

3 Zápis č. 006/2019 zastupitelstva města Hrochův Týnec  
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c  Kontrola usnesení č. 005/2019
002a

Dodatek ke smlouvě vybavení učeben

003a  Záměr města 008/2019 na prodej pozemku
004a

Smlouva o poskytnutí dotace Kanalizace místních částí Bližňovice a Blansko DSP 

004b Smlouva o poskytnutí doatce na požární techniku 
004d

Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 003/2019

Vyvěšeno  27. 9. 2019

Vyvšeno elektronicky do 30. 3. 2020 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 005/2019

  Zasedání zastupitelstva města č. 005/2019
1

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 15. 8. 2019 

Vyvěšeno   8. 8. 2019
Sejmuto   16. 8. 2019

2

Usnesení ZMě ze dne 16. 8. 2019

Vyvěšeno    19. 8. 2019
Sejmuto        4. 9. 2019 

3 Zápis č. 005/2019 zastupitelstva města Hrochův Týnec 
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c  Kontrola usnesení
002a

Pasport komunikací 

Hrochův Týnec - jih

Hrochův Týnec - sever

Skalice+Blížňovice+Blansko

Stíčany

 

002b  Smlouva o poskytnutí dotace
002c Dodatek ke smlouvě
002k Cenova_nabidka
002l Zadávací dokumentace
003b Záměr města 055/2019 darování ( bezúplatný převod )
003c Záměr města 056/2019 darování ( bezúplatný převod )
003d Záměr města 058/2019 darování ( bezúplatný převod )
003e Záměr města 057/2019 darování ( bezúplatný převod )
004b  Výpověď veřejnoprávní smlouvy s městem Chrast o činnosti o městské policie

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 004/2019

  Zasedání zastupitelstva města č. 004/2019
1

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 20.6 .2019

Vyvěšeno 13. 6. 2019
Sejmuto   21. 6. 2019

2

Usnesení ZMě ze dne 20. 6. 2019

Vyvěšeno  24. 6. 2019

Sejmuto    10. 07. 2019

3 Zápis č. 004/2019 ze zastupitelstva města Hrochův Týnec 
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c  Kontrola usnesení 
001l Smlouva se  společností Česká republika Katastrální úřad - mapování 
002m Kupní smlouva na odkoupení kanalizace ulice Školní Hrochův Týnec
002l Smlouva s Katastrálním úřadem o mapovování 
003a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
003d Záměr na koupi pozemku 019/2019
003c Záměr na prodej pozemku 034/2019
003d Záměr na prodej pozemku 011/2019
003e Záměr na prodej pozemku 015/2019
003f Záměr na prodej pozemku 007/2019
003g Záměr na prodej pozemku 003/2019
003h Záměr na prodej pozemku č. 010/2019
003i Záměr na prodej pozemku 016/2019  
003j Záměr na prodej pozemku 022/2019
003k Záměr na prodej pozemku 006/2019
003l Záměr na prodej pozemku 004/2019
003m Záměr na prodej pozemku 005/2019
003n Záměr na prodej pozemku 017/2019
003o Záměr na bezúplatný převod pozemku 001/2019 
003p Záměr na bezúplatný převod pozemku 002/2019
003q Záměr na prodej pozemku 014/2019
003r Záměr na bezúplatný převod pozemku 025/2019
003s Záměr na pronájem pozemku 033/2019
003t Záměr na prodej pozemku 009/2019
003ac Kupní smlouva
004a

Rozpočtové opatření č. 002/2019

Vyvěšeno  24. 6. 2019

Vyvěšeno elektronicky do  30. 3. 2020 

005a 

Hospodaření města za rok 2018 

Schválený závěrečný účet města za rok 2018

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 

Vyvěšeno 24. 6. 2019

Vyvěšeno elektoronicky do 30. 6. 2020

 

Hospodaření Základní škola za rok 2018

ZŠ_rozvaha

ZŠ_výkaz_zisku_ztrát

ZŠ_příloha

 

Hospodaření Mateřská škola za rok 2018

MŠ_rozvaha

MŠ_výkaz_zisku_ztrát

MŠ_příloha

 

   

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 003/2019

  Zasedání zastupitelstva města č. 003/2019
1

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo města dne  23. 4. 2019 

Vyvěšeno 16. 4. 2019
Sejmuto   23. 4. 2019

2

Usnesení ZMě ze dne 23. 4. 2019 

Vyvěšeno  24. 4. 2019
Sejmuto    10. 5. 2019

3 Zápis č. 003/2019 ze zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec  
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c Kontrola usnesení  
003a Smlouva o zřízení věcného břemene
003b Záměr 026/2019 na prodej pozemku
003c Záměr 037/2019 na koupi pozemku 
003d Záměr 038/2019 na prodej pozemku
003e Záměr 028/2019 na prodej pozemku
003f Záměr 027/2019 na prodej pozemku
003g Záměr 012/2019 na  prodej pozemku
004a

Rozpočtové opatření č. 001/2019

Vyvěšeno  24. 4. 2019

Vyvěšeno elektonicky do 30. 3. 2020

005f 

Zápis z jednání č.1 výboru pro nemovitosti města

Zápis z jednání č.2 výboru pro nemovitosti města

Zápis z jednání č.3 výboru pro nemovitosti města

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 002/2019

  Zasedání zastupitelstva města č. 002/2019
1

Pozvánka na veřejné zastupitesltvo města dne 11. 3. 2019 

Vyvěšeno  4. 3. 2019 
Sejmuto   12. 3. 2019

2

Usnesení ZMě ze dne 13. 3. 2019 

Vyvěšeno 20. 3. 2019

3 Zápis 002/2019 ze zasedaní zastupitelstva města Hrochův Týnec
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c Zápis z kontrolní  výboru - kontrola usnesení
002d Dodatek ke smlouvě o úvěru
003a Pachtovní smlouva
003b Smlouva o vypůjčce

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 001/2019

  Zasedání zastupitelstva města č. 001/2019
1

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo města dne 21. 2. 2019

Vyvěšeno  14. 2. 2019
Sejmuto    22. 2. 2019

2

Usneseni ze zastupitelstva města ze dne 21.2. 2019 

Vyvěšeno  25. 2. 2019
Sejmuto    13. 3. 2019

3 Zápis č. 001/2019 ze zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c Zápis z kontrolního výboru - kontrola usnesení
003d Smlouva o zřízení VB
003h Smlouva o pronájmu kulturní dům
003i

Záměr města č. 032/2019 na vypůjčku nemovitosti

Vyvěšeno  20. 2. 2019
Sejmuto      8. 3. 2019

004a

Rozpočtove_opatřeni_005/2018

Vyvěšeno  25. 2. 2019
Sejmuto    13. 3. 2019

005b

Rozpočet města na rok 2019 

Vyvěšeno  25. 2. 2019
Vyvěšeno elektronicky do 30. 3. 2020

006a

 Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací 

Vyvšeno  25. 2. 2019
Sejmuto  13. 3. 2019

008e Strategický plán rozvoje sportu města H. Týnec

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru