Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

2020

Zasedání zastupitelstva města č. 007/2020

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 15. 12. 2020

 • Vyvěšeno 08. 12. 2020
 • Sejmuto   16. 12. 2020

U2 Usnesení ze zasedání Zastupitelstava města ze dne 15. 12. 2020 

 • Vyvěšeno    16. 12. 2020
 • Sejmuto       04. 01. 2021

3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 15. 12. 2020 

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001c Kontrola usnesení č. 006/2020

002j Strategie rozvoje města Hrochův Týnec v letech 2021 - 2025

003a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci: hrochův Týnec - Podborská ppč. 194/1

003d Kupní smlouva na nebytových prostor

003e Smlouva o nájmu nebytových prostor

003f Zřízení zástavního práva

003g Smlouva o zřízení věcného břemene na akci Hrochův Týnec - Smetanova p.č. 991/2

004a Nájemní smlouva kulturní dům

005a Složení inventarizačních komisí

006a Pravidla rozpočtového provizoria

 • Vyvěšeno    23. 12. 2020 
 • Sejmuto      31. 3. 2021 
 • elektronicky do  31. 3. 2021

Zasedání zastupitelstva města č. 006/2020

Zasedání zastupitelstva města č. 006/2020: Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 15 10. 2020

 • Vyvěšeno      8. 10. 2020
 • Sejmuto      16. 10. 2020 

2 Usesení ze zastupitelstva města ze dne 15. 10. 2020 

 • Vyvěšeno    20. 10. 2020 
 • Sejmuto      16. 10. 2020 

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001c Kontrola usnesení ze dne 10. 9. 2020 

002a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě smlouva o zřízení věcného břemene

002d Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV.-12-2021248/VB/01 smlouva o smlouvě budoucí

002e Dodatek k pachtovní smlouvě dodatek smlouvy

003a Aktualizace zřizovací listiny Základní školy Hrochův Týnec:

003b Darovací_smlouva

003e Zápis z valné hromady Lesního hospodářství


Zasedání zastupitelstva města č. 005/2020

Zasedání zastupitelstva města č. 005/2020 Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 10 9. 2020

 • Vyvěšeno      3. 9. 2020
 • Sejmuto      11. 9. 2020

2 Usneseni ze zastupitelstva města ze dne 10. 9. 2020 

 • Vyvěšeno    11. 9. 2020 
 • Sejmuto      29. 9. 2020

3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 10. 9. 2020

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001c Kontrola usnesení č. 004/2020

003b Záměr města 024/2020 na pacht pozemku

 • Vyvěšeno    11. 9. 2020 
 • Sejmuto       1. 10. 2020

004a Rozpočtové opatření č. 3

 • Vyvěšeno    11. 9. 2020 
 • Sejmuto      29. 9. 2020
 • Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2021

Zasedání zastupitelstva města č. 004/2020

Zasedání zastupitelstva města č. 004/2020 Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 9. 7. 2020

 • Vyvěšeno      2. 7. 2020
 • Sejmuto      10. 7. 2020

2 Usneseni ze Zasedání zastupitelstva města ze dne 9. 7. 2020 

 • Vyvěšeno    10. 7. 2020 
 • Sejmuto      27. 7. 2020 

3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 9. 7. 2020

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001c Kontrola usnesení č. 003/2020

003a Prodej dle záměru 022/2020 Žádost na koupi

003b Prodej dle záměru 023/2020 Žádost na koupi

003c Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby

003d Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby

003e Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby

003f Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby

003g Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn Smlouva o smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby

003h Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby

003i Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn Dohoda o umístění stavby

003j Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn Dohoda o umístění stavby

003k Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn Dohoda o umístění stavby

003m Hrochův Týnec, Smetanova - překl.2knnŘSD Smlouva o smlouvě bzdoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

004a Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 003/2020

 • Vyvěšeno  10. 7. 2020
 • Sejmuto    27. 7. 2020
 • Vyvěšeno elektonicky do 31. 3. 2021

Zasedání zastupitelstva města č. 003/2020

Zasedání zastupitelstva města č. 003/2020 Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 18. 6. 2020

 • Vyvěšeno    11. 6. 2020
 • Sejmuto      19. 6. 2020

2 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 18. 6. 2020 

 • Vyvěšeno     22. 6. 2020 
 • Sejmuto         8. 7. 2020

3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 18. 6. 2020

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001c Kontrola usnesení č. 002/2020

003j Záměr města č. 022/2020 na prodej nemovitostí

 • Vyvěšeno  22. 6. 2020
 • Sejmuto      8. 7. 2020

003k Záměr města č. 023/2020 na prodej části pozemků

 • Vyvěšeno  22. 6. 2020
 • Sejmuto      8. 7. 2020

004a Rozpočtového opatření č. 002/2020 města Hrochův Týnec

 • Vyvěšeno 22. 6. 2020
 • Sejmuto     8. 7. 2020 
 • Vyvěšeno elektonicky do 31. 3. 2021

004b​​​​​​​ Nabidka krátkodobého úvěru pro město Hrochův Týnec

005a Hospodaření města za rok 2019:

Hospodaření ZŠ Hrochův Týnec

Hospodaření MŠ Hrochův Týnec


Zasedání zastupitelstva města č. 002/2020

Zasedání zastupitelstva města č. 002/2020​​​​​​​ Pozvánka na Změ dne 28. 4.  2020 

 • Vyvěšeno    21. 4. 2020
 • Sejmuto      29. 4. 2020

2 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 28. 4. 2020 přerušeno a konaného dne 29. 4. 2020

 • Vyvěšeno     4.  5.  2020
 • Sejmuto      20. 5.  2020

3 Zvukový záznam https://www.youtube.com/watch?v=_0OZfJoDk7c&feature=&fbclid=IwAR3jN3lf1q7-z1WK9uwvUCT4hA4BCMbdzXR6AwutrDbf4wDB2ykx7cMazkE

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001c Kontrola usnesení č. 001/2020

002d​​​​​​​ Souhlas obce se zařazením do území působnosti MAS

002e ​​​​​​​Podmínky vestavby do vozidla DA L1Z

003j Prodej kanalizačních stok a vodovodních řádů

003k​​​​​​​ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

003l Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

003m Smlouva o zřízení věcného břemene

004a Návrh RO 1_2020

 • Vyvěšeno    4. 5. 2020 
 • Sejmuto    20. 5. 2020 
 • Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2021

Zasedání zastupitelstva města č. 001/2020

Zasedání zastupitelstva města č. 001/2020 Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 27. 2. 2020 

 • Vyvěšeno    20. 02. 2020
 • Sejmuto      28. 02. 2020

2 Usnesení ze zasesání Zastupitelstva města ze dne 27. 2. 2020 

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

3 Zápis ze zasedaní Zastupitelstva ze dne 27. 2. 2020 

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001c Příloha k usnesení č. 001/2020 ze dne 27. 2. 2020

002b Zámek Hrochův Týnec - změna využití: 1. PP - 1. NP Riegrova č.p.1 Hrochův Týnec Registrace akce

002i/1 Město Hrochův Týnec návrh smlouvy o převzetí či odstranění odpadů

003a Záměr města 061/2019  na pacht pozemku

003b Záměr města 018/2019 na prodej pozemku

003f/01 Záměr města č. 001/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/02 Záměr města č. 002/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/03 Záměr města č. 003/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/04 Záměr města č. 004/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/05 Záměr města č. 005/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/06 Záměr města č. 006/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/07 Záměr města č. 007/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/08 Záměr města č. 008/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/09 Záměr města č. 009/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/010 Záměr města č. 010/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/011 Záměr města č. 011/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/012 Záměr města č. 012/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/013 Záměr města č. 013/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/014 Záměr města č. 014/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/015 Záměr města č. 015/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/016 Záměr města č. 016/2020 na výpůjčku pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/017 Záměr města č. 017/2020 na prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/018 Záměr města č. 018/2020 na pronájem pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/019 Záměr města č. 019/2020 na koupi a prodej pozemku

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

004a Návrh RO 5_2019

004b Schválený rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2020 Rozpočet na rok 2020

 • Vyvěšeno      4. 03.  2020 
 • Sejmuto      20. 03.  2020 
 • Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2021 

006c Zprávy z činnosti výborů za rok 2019

006d Výroční zpráva za rok 2019

 • Vyvěšeno     28. 02. 2020 
 • Sejmuto       16. 03. 2020 

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru