Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

2021

Zasedání zastupitelstva města č. 008/2021

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 14. 12. 2021

 • Vyvěšeno    7. 12. 2021 
 • Sejmuto    15. 12. 2021 

2 Usnesení ze zadání zastupitelstva města

 • Vyvěšeno     15. 12. 2021 
 • Sejmuto       31. 12. 2021 

3 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001c Kontrola usnesení: kontrola usnesení

002a Oprava balkónů, jižní a severní, zámek Hrochův Týnec: návrh smlouvy o dílo

002e Rozšíření dětského hřiště na p.p.č. 33/1 v k.ú. a obci Hrochův Týnec: smlouva o dílo

003b Vodovodní přípojka Blížňovice k čp. 39: smlouva  dílo

003c Smlouva o smlouvě budoucí: smlouva

003d Smlouva o smlouvě budoucí: Dohoda DUS obec celek

003e Dohoda DUS obec celek:

003f Vyhlášení záměru: záměr města 021_2021 

 • Vyvěšeno   15. 12. 2021 
 • Sejmuto     31. 12. 2021

003g Darovací smlouva: darovací smlouva

003h Návrh na pořízení změny č. 4 ÚP: návrh na pořízení

003j Vyhlášení záměru města č. 022/2021: záměr

 • Vyvěšeno 15. 12. 2021 
 • Sejmuto   31. 12. 2021

003k Vyhlášení záměru města č. 023/2021: záměr

 • Vyvěšeno  15. 12. 2021 
 • Sejmuto    31. 12. 2021

004a Plán inventur: složení inventarizační komise

005a Rozpočtové opatření č. 003/2021: rozpočtové opatření 003/2021

 • Vyvěšeno 15. 12. 2021 
 • Sejmuto   31. 12. 2021 
 • Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2022

006a Schválení rozpočtového provizoria na rok 2022: schválená pravidla rozpočtového provizoria

006b Schválený rozpočet Základní škola Hrochův Týnec na rok 2022: Rozpočet Základní škola na rok 2022

 • Vyvěšeno 15. 12. 2021 
 • Sejmuto   31. 12. 2021 
 • Vyvěšeno elektronicky do  31. 3. 2023

006c Schválený rozpočetový výhled  Základní škola Hrochův Týnec na roky 2023 - 2024: výhled rozpočtu

 • Vyvěšeno 15. 12. 2021 
 • Sejmuto    31. 12. 2021 
 • Vyvěšeno elektronicky do 31. 12. 2024 

006d Schválený rozpočet Mateřská škola Hrochův Týnec  na rok 2022: schválený rozpočet 

 • Vyvěšeno 15. 12. 2021 
 • Sejmuto  31. 12. 2021 
 • Vyvěšeno elektronicky do  31. 3. 2023 

006e Schválený rozpočetový výhled  Mateřská škola Hrochův Týnec na roky 2023 - 2024: výhled rozpočtu

 • Vyvěšeno 15. 12. 2021 
 • Sejmuto   31. 12. 2021 
 • Vyvěšeno elektronicky do 31. 12. 2024 

007c Dohoda o provedení práce: dohoda o provedení práce


Zasedání zastupitelstva města č. 007/2021

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva dne 11. 11. 2021

 • Vyvěšeno  04. 11. 2021
 • Sejmuto    12. 11. 2021

2 Usnesení ze zasedání  Zastupitelstva města ze dne 11. 11. 2021

 • Vyvěšeno     15. 11. 2021 
 • Sejmuto        01. 12. 2021

3 Zápis ze zasedání zastupiteletstva města ze dne 11. 11. 2021 

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001c Kontrola usnesení: kontrola usnesení

002b Smlouva o poskytnutí dotace - oprava balkonů zámek: smlouva

002c Smlouva o poskytnutí dotace - požární techniku: smlouva

002d Výsadba lipového stromořadí v Hrochově Týncismlouva

003a Smlouva o bezúplatném převodu: smlouva o převodu majetku

003c Smlouva o smlouvě budoucí: smlouva o smlouvě budoucí

004a Obecně závazná vyhláška města o stanovení obecního systému odpadového hospodářství: vyhláška 002/2021

004b Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství: vyhláška 003/2021


Zasedání zastupitelstva města č. 006/2021

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva dne 30. 9. 2021 

 • Vyvěšeno  23. 09. 2021
 • Sejmuto    01. 10. 2021

2 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 30. 9. 2021 

 • Vyvěšeno     04. 10. 2021
 • Sejmuto       22. 10. 2021

3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 30. 09. 2021

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001c Kontrola usnesení: kontrola usnesení

003a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: smlouva 

003f Dodatek k pachtovní smlouvě - ZO ČZS Hrochův Týnec: dodatek ke smlouvě

004a Darovací smlouva rezidence HT BD1 s.r.o.: darovací smlouva

004b Dodatek ke smlouvě o dílo AVE: dodatek ke smlouvě

004c Charita Pardubice: darovaci_smlouva


Zasedání zastupitelstva města č. 005/2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 29. 7. 2021 

 • Vyvěšeno  22. 07. 2021 
 • Sejmuto    30. 07. 2021

2 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 29. 7. 2021 

 • Vyvěšeno     2. 8. 2021
 • Sejmuto     18. 8. 2021 

3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 29. 7. 2021 

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001c Kontrola usnesení: kontrola usnesení

003a Smlouva o bezúplatném převodu p.p.č. 1026/38 k.ú. Hrochův Týnec: smlouva

003d Vyhlášení záměru města č. 015/2021: záměr 015/2021

 • Vyvěšeno     2. 8. 2021
 • Sejmuto     18. 8. 2021 

003e Vyhlášení záměru města č. 016/202: záměr 016/2021 

 • Vyvěšeno     2. 8. 2021
 • Sejmuto     18. 8. 2021 

003f Vyhlášení záměru města č. 017/2021: záměr 017/2021 

 • Vyvěšeno     2. 8. 2021
 • Sejmuto     18. 8. 2021 

003g Vyhlášení záměru města č. 018/2021: záměr 018/2021 

 • Vyvěšeno     2. 8. 2021
 • Sejmuto     18. 8. 2021 

003h Vyhlášení záměru města č. 019/2021: záměr019/2021

 • Vyvěšeno     2. 8. 2021
 • Sejmuto     18. 8. 2021 

003i Vyhlášení záměru města č. 020/2021: záměr 020/2021

 • Vyvěšeno     2. 8. 2021
 • Sejmuto     18. 8. 2021 

Zasedání zastupitelstva města č. 004/2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 17. 6. 2021

 • Vyvěšeno  10. 06. 2021 
 • Sejmuto    18. 06. 2021 

2 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 17. 6. 2021 

 • Vyvěšeno     21. 06. 2021
 • Sejmuto       07. 07. 2021

3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 17. 6. 2021 

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001c Kontrola usnesení: kontrola usnesení

003b Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IE-12-2007946/VB/01: smlouva o smlouvě budoucí

003c Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IZ-12-2001683/VB/01: smlouva o budoucí smlouvě

003d Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021330_SOBS VB_1: smlouva o budoucí smlouvě

003l Záměr města na prodej a koupi pozemku: záměr města na prodej a koupi pozemku  013/2021

 • Vyvěšeno 21. 06. 2021
 • Sejmuto   07. 07. 2021

003m Záměr města na bezúplatný převod pozemků: záměr města na bezúplatný prřevod pozemků 

 • Vyvěšeno 21. 06. 2021
 • Sejmuto    07. 07. 2021

004a Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 002/2021: rozpočtové opatření č. 002/2021

 • Vyvěšeno  21. 06. 2021 
 • Sejmuto    07. 07. 2021
 • Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2022 

004b Rozpočtový výhled města Hrochův Týnec na roky 2021-2024: rozpočtový výhled

 • Vyvěšeno   21. 06. 2021 
 • Sejmuto     07. 07. 2021
 • Vyvěšeno elektronicky  do 31. 12. 2024 

005a Hospodaření města Hrochův Týnec za rok 2020: zprava_hospodařeni města za rok 2020

 • Vyvěšeno  21. 06. 2021
 • Sejmuto     30. 06. 2021
 • Vyvěšeno elektonicky do 31. 06. 2022

Hospodaření ZŠ Hrochův Týnec:

Hospodaření MŠ Hrochův Týnec:

005c Hospodaření ZŠ Hrochův Týnec:

005d Hospodaření MŠ Hrochův Týnec:

006a Spolek Naše odpadky:


Zasedání zastupitelstva města č. 003/2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 8. 4. 2021

 • Vyvěšeno  01. 04. 2021 
 • Sejmuto    09. 04. 2021

2 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 8. 4. 2021

 • Vyvěšeno     12. 04. 2021 
 • Sejmuto       28. 04. 2021 

3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 8. 4. 2021

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001c Kontrola usnesení: kontrola usenesení číslo 002/2021

002c Rekonstrukce školní jídelny: návrh smlouvy

002d Stavební úpravy objektu ma p.č. st. 205/1 a p.č.st. 205/2 v Hrochově Týnci  - 4. NP:

002e Studie přístavby Mateřské školy v Hrochově Týnci: studie MŠ - 6.4.2021

002f Zeleň na Honbice: 

003a Smlouva o zřízení věcného břemene:

003c/01 Záměr města č. 002/2021 na prodej pozemku: záměr města č. 002/2021 

 • Vyvěšeno 12. 04. 2021 
 • Sejmuto    28. 04. 2021

003c/02 Záměr města č. 003/2021 na prodej pozemku: záměr města č. 003/2021 

 • Vyvěšeno  12. 04. 2021 
 • Sejmuto    28. 04. 2021

003c/03 Záměr města č. 004/2021 na prodej pozemku: záměr města č. 004/2021

 • Vyvěšeno  12. 04. 2021
 • Sejmuto    28. 04. 2021

003c/04 Záměr města č. 005/2021 na prodej pozemku: záměr města č. 005/2021 

 • Vyvěšeno  12. 04. 2021 
 • Sejmuto    28. 04. 2021

003c/05 Záměr města č. 006/2021 na prodej pozemku: záměr města č. 006/2021 

 • Vyvěšeno   12. 04. 2021
 • Sejmuto     28. 04. 2021

003c/06 Záměr města č. 007/2021 na prodej pozemku: záměr města č. 007/2021

 • Vyvěšeno  12. 04. 2021 
 • Sejmuto    28. 04. 2021 

003c/07 Záměr města č. 008/2021 na koupi a prodej pozemku: záměr města č. 008/2021

 • Vyvěšeno  12. 04. 2021 
 • Sejmuto   28. 04. 2021 

003c/08 Záměr města č. 009/2021 na koupi a prodej pozemku: záměr města č. 009/2021

 • Vyvěšeno    12. 04. 2021
 • Sejmuto      28. 04. 2021

003c/09 Záměr města č. 010/2021 na koupi a prodej pozemku: záměr města č. 010/2021

 • Vyvěšeno    12. 04. 2021 
 • Sejmuto      28. 04. 2021

003c/10 Záměr města č. 011/2021 na prodej pozemku: záměr města č. 011/2021

 • Vyvěšeno     12. 04. 2021
 • Sejmuto       28. 04. 2021

003c/11 Záměr města č. 012/2021 na prodej pozemku: záměr města č. 012/2021

 • Vyvěšeno    12. 04. 2021
 • Sejmuto      28. 04. 2021

Zasedání zastupitelstva města č. 002/2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 23. 3. 2021

 • Vyvěšeno  16. 03. 2021
 • Sejmuto    24. 03. 2021

2 Usnesení ze zastupitelstva města Hrochův Týnec číslo 002/2021 ze dne 23. 3. 2021

 • Vyvěšeno    24. 03. 2021
 • Sejmuto      09. 04. 2021

3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Hrochův Týnec  ze dne 23. 3. 2021

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001a Kontrola usnesení: kontrola usnesení číslo 001/2021

002a Návrh smlouvy o dílo rekonstrukce jídelny Základní škola Hrochův Týnec   stavební část: jídelna_rekonstrukce

002b Návrh smlouvy o dílo rekonstrukce jídelny Základní škola Hrochův Týnec  vybavení - gastro: jídelna_Gastro

002c Návrh smlouvy o dílo: byty_návrh_smlouvy

002f Kanalizace místních částí Blížňovice a Blansko:

002g  Nákup radarů:

002i Zámecký areál v Hrochově Týnci: zámecký areál Hrochův Týnec

002j Zeleň na Honbice:

003b Záměr města na prodej pozemku: záměr_001/2021 

 • Vyvěšeno  24. 03. 2021
 • Sejmuto    09. 04. 2021

004a Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec: rozpočtové opatření města 001/2021 

 • Vyvěšeno  24. 03. 2021
 • Sejmuto    09. 04. 2021
 • Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2022

005b Obecně závazná vyhláška města Hrochův Týnec č. 001/2021 o místním poplatku za provoz, systém schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů: OZV 001_2021 - Hrochův Týnec

 • Vyvěšeno  24. 03. 2021
 • Sejmuto    09. 04. 2021

005c Pravidla MESOH 2020:

005d Řád veřejného pohřebiště města Hrochův Týnec: Řád veřejného pohřebiště města Hrochův Týnec


Zasedání zastupitelstva města č. 001/2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 25. 2. 2021

 • Vyvěšeno 18. 02. 2021 
 • Sejmuto   26. 02. 2021 

2 Usnesení ze zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2021 ze dne 25. 2. 2021 

 • Vyvěšeno    01. 03. 2021 
 • Sejmuto      17. 03. 2021

3 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec dne 25. 2. 2021

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla: 

001c  Kontrola usnesení: Kontrola usnesení č. 007/2020 

003b  Smlouva o zřízení věcného břemene:

004a Rozpočtové opatření města města Hrochův Týnec: Rozpočtové opatření města č. 004/2020 

 • Vyvěšeno 01. 03. 2021
 • Sejmuto   17. 03. 2021 

005a Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2021: Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2021

 • Vyvěšeno 01. 03. 2021
 • Sejmuto   17. 03. 2021 
 • Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2022

Rozpočet Základní škola Hrochův Týnec: Rozpočet Základní škola na rok 2021

 • Vyvěšeno 01. 03. 2021
 • Sejmuto   17. 03. 2021 
 • Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2022

Rozpočet Mateřská škola Hrochův Týnec: Rozpočet Mateřská škola na rok 2021

 • Vyvěšeno 01. 03. 2021
 • Sejmuto   17. 03. 2021 
 • Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2022

005b Mateřská škola Hrochův Týnec: Mateřská škola střednědobý výhled na roky 2022 - 2023

 • Vyvěšeno 02. 03. 2021
 • Sejmuto   18. 03. 2021 
 • Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2023

005c Základní škola Hrochův Týnec: Základní škola výhled na roky 2022 - 2023

 • Vyvěšeno 02. 03. 2021
 • Sejmuto   18. 03. 2021 
 • Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2023

005e Dohoda o provedení práce

006a Výroční zpráva: Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zákona 106/1999Sb.

 • Vyvěšeno 02. 03. 2021
 • Sejmuto   18. 3. 2021
 • Vyvěšeno elektronicky do 02. 03. 2023

007c Vnitřní předpisy města Hrochův Týnec:

008d Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata  odchycená na území měst a obcí 

008g Zprávy z činnosti výborů , JSDH Hrochův Týnec, MP Hrochův Týnec:

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru