Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

2023

 

Zasedání zastupitelstva města č. 005/2023

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 11. 12. 2023 

Usnesení ze zadání zastupitelstva města ze dne 11. 12. 2023  

 

Zasedání zastupitelstva města č. 004/2023

 

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 18. 9. 2023 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. 9. 2023 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 003/2023

Pozvánka na veřejné zasedání

 • Vyvěšeno 12. 6. 2023
 • Sejmuto   20. 6. 2023 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 6. 2023 

 • Vyvěšeno  20. 6. 2023
 • Sejmuto      6. 7. 2023 

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec dne 19. 6. 2023 

 

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001/c kontrola usnesení

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 003/2023

Pozvánka na veřejné zasedání

 • Vyvěšeno 12. 6. 2023
 • Sejmuto   20. 6. 2023 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 6. 2023 

 • Vyvěšeno  20. 6. 2023
 • Sejmuto      6. 7. 2023 

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec dne 19. 6. 2023 

 

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001/c kontrola usnesení

kontrola usnesení 

 

003/2023/002/a

Dotace na požární techniku

smlouva 

 

003/2023/003/c

Prodej nemovitosti č. p. 444, ul. Nádražní

záměr města 001_2023 

 

003/2023/003/d

Bezúplatný převod pozemků

záměr města 006/2023

 

003/2023/003/h

smlouva o zřízení věcného břemene

smlouva

 

003/2023/004/a

Schválení hospodaření města Hrochův Týnec za rok 2022

schválený závěrečný účet města za rok 2022

 

Vyvěšeno  26. 6. 2023 

Sejmuto     30. 6. 2024 

Vyvěšeno elektronicky do  30. 6. 2024 

hospodaření Základní škola Hrochův Týnec

rozvaha 

výkaz zisku a ztrát 

příloha 

hospodaření Mateřská škola Hrochův Týnec 

rozvaha 

výkaz zisku a ztrát 

příloha 

 

003/2023/004/c

Schválení hospodaření Základní školy Hrochův Týnec za rok 2022

rozvaha 

výkaz zisku a ztrát 

příloha 

 

003/2023/004/e

Schválení hospodaření Mateřské školy Hrochův Týnec za rok 2022

rozvaha 

výkaz zisku a ztrát 

příloha 

 

003/2023/005/b

rozpočtové opatření města č. 001/2023

rozpočtové opatření 

Vyvěšeno  19. 6. 2023 

Sejmuto       6. 7. 2023 

Vyvěšeno elekttonicky do 31. 3. 2024 

 

003/2023/005/c

smlouva o spolupráci se společností EKo-kom o zajištění zpětného odběru 

smlouva

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 002/2023

Pozvánka na veřejné zasedání 

 • Vyvěšeno   6. 4. 2023
 • Sejmuto   18. 4. 2023 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. 4. 2023 

 • Vyvěšeno  18. 4. 2023
 • Sejmuto      4. 5.  2023 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec dne 17. 4. 2023

 

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001/c kontrola usnesení

kontrola usnesení 

 

smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

002/2023/003/c

smlouva o služebnosti 

 

smlouva o zřízení věcného břemene

002/2023/003/d

smlouva 

 

smlouva o zřízení věcného břemene rekonstrukkce NN Riegrova ulice

002/2023/003/e

smlouva 

 

smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti Hrochův Týenc Riegrova  rekonstrukce NN

002/2023/003/f

smlouva 

 

smlouva o zřízení věcného břemene rekonstrukce veřejného osvětlení, ulcie Čechova 

002/2023/003/g

smlouva 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 001/2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 

 • Vyvěšeno  13. 2. 2023 
 • Sejmuto    21. 2. 2023 

 

Usnesení ze zastupitelstva města 

 • Vyvěšeno  21. 2. 2023
 • Sejmuto     9. 3. 2023

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Hrochův Týnec ze dne 20. 2. 2023 

 

Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:

001/c kontrola usnesení

 

Přemístění rozvodů ČEZ  do země Stíčany 

001/2023/003/a/01 

Dohoda o umisteni stavby_Provedeni prace-27155 

 Priloha_DUS_DPP

 

001/2023/003/a/02

SoBS_VB-26985_Mesto_CEZd 

Priloha_SoBS_VB 

 

001/2023/003/a/03

SoBS_SIS-29645_Mesto_SZ_CEZd 

 

001/2023/003/a/04

SoBS_SIS-26993_Mesto_VAK_CEZd 

 

001/2023/003/a/05  

SoBS_SIS-26994_Mesto_Menc_CEZ

 

001/2023/003/a/06 

SoBS_SIS-27004_Mesto_Hofmanovi_CEZd

 

001/2023/003/a/07

SoBS_SIS-27014_Mesto_Pospisilova_CEZd

 

001/2023/003/a/08

SoBS_SIS-27028_Mesto_Preislerova_CEZd

 

001/2023/003/a/09 

SoBS_SIS-27117_Mesto_Saristi_CEZd

 

001/2023/003/b převod vlastnického práva škola v zámecké zahradě 

Smlouva o převodu práva

 

001/2023/003/e smlouva o budoucí smlouvě - statek u zámku

MPV_63644_IZ-12-2002539_VP_A_a_SoBS VB - platce DPH_v1 

 

001/2023/004/a rozpočtové opatření města č. 003/2022

Rozpočtové opatření číslo 003/2022

 

001/2023/005/a rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2023 

Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2023 

 • Vyvěšeno  21. 2. 2023 
 • Sejmuto     9. 3. 2023
 • Vyvěšeno elektonicky do 31. 3. 2023

 

001/2023/006/a Výroční zpráva o pskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 

 • Vyvěšeno  21. 2. 2023 
 • Sejmuto     9. 3. 2023
 • Vyxvěšeno elektronicky do 29. 2. 2023

 

001/2023/007/b Zpráva o činnosti městské policie Hrochův Týnec a SDH Hrochův Týnec

Zpráva o činnosti JSDH Hrochův Týnec

Zpráva

Zpráva o činnosti MP Hrochův Týnec

Statistika 

Zpráva o činnosti městské policie Hrochův Týnec 

 

 

 

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru