Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

 

 

Přítomnost zastupitelů na jednání ZMě ve volebním období 2018 - 2022 

Usnesení zastupitelstva města ve volebním období 2018 - 2022

 

 

 

 

2020

Zasedání zastupitelstva města č. 007/2020

 

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 15. 12. 2020

Vyvěšeno 08. 12. 2020

Sejmuto   16. 12. 2020

2

Usnesení ze zasedání Zastupitelstava města ze dne 15. 12. 2020 

Vyvěšeno    16. 12. 2020
Sejmuto       04. 01. 2021

3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 15. 12. 2020 

  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c  Kontrola usnesení č. 006/2020
002j Strategie rozvoje města Hrochův Týnec v letech 2021 - 2025 
003a

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci: hrochův Týnec - Podborská ppč. 194/1

003d

Kupní smlouva na nebytových prostor

003e Smlouva o nájmu nebytových prostor
003f Zřízení zástavního práva
003g

Smlouva o zřízení věcného břemene na akci Hrochův Týnec - Smetanova p.č. 991/2

004a Nájemní smlouva kulturní dům
005a Složení inventarizačních komisí
006a 

Pravidla rozpočtového provizoria

Vyvěšeno    23. 12. 2020 
Sejmuto      31. 3. 2021 

elektronicky do  31. 3. 2021

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 006/2020

  Zasedání zastupitelstva města č. 006/2020
 

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 15 10. 2020

Vyvěšeno      8. 10. 2020
Sejmuto      16. 10. 2020 

2

Usesení ze zastupitelstva města ze dne 15. 10. 2020 

Vyvěšeno    20. 10. 2020 
Sejmuto      16. 10. 2020 

3

 

  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c  Kontrola usnesení ze dne 10. 9. 2020 
002a

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě 

smlouva o zřízení věcného břemene

002d

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV.-12-2021248/VB/01  

smlouva o smlouvě budoucí

002e

Dodatek k pachtovní smlouvě 

dodatek smlouvy 

003a

Aktualizace zřizovací listiny Základní školy Hrochův Týnec   

Zřizivací listina Základní školy, Hrochův Týnec

Seznam předávaného majetku

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

003b Darovací_smlouva
003e Zápis z valné hromady Lesního hospodářství

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 005/2020

  Zasedání zastupitelstva města č. 005/2020
 

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 10 9. 2020

Vyvěšeno      3. 9. 2020
Sejmuto      11. 9. 2020

2

Usneseni ze zastupitelstva města ze dne 10. 9. 2020 

Vyvěšeno    11. 9. 2020 
Sejmuto      29. 9. 2020

3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 10. 9. 2020

  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c  Kontrola usnesení č. 004/2020  
003b

Záměr města 024/2020 na pacht pozemku

Vyvěšeno    11. 9. 2020 
Sejmuto       1. 10. 2020

004a

Rozpočtové opatření č. 3

Vyvěšeno    11. 9. 2020 
Sejmuto      29. 9. 2020

Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2021

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 004/2020

  Zasedání zastupitelstva města č. 004/2020
 

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 9. 7. 2020

Vyvěšeno      2. 7. 2020
Sejmuto      10. 7. 2020

2

Usneseni ze Zasedání zastupitelstva města ze dne 9. 7. 2020 

Vyvěšeno    10. 7. 2020 
Sejmuto      27. 7. 2020 

3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 9. 7. 2020

  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c  Kontrola usnesení č. 003/2020
003a

Prodej dle záměru 022/2020

Žádost na koupi

003b

Prodej dle záměru 023/2020

Žádost na koupi

003c

Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby

003d

Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby

003e

Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby

003f

Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby

003g

Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn

Smlouva o smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby 

003h

Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby

003i 

Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn

Dohoda o umístění stavby

003j

Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn

Dohoda o umístění stavby

003k

Hrochův Týnec - Riegrova ulice - rekonstrukce nn

Dohoda o umístění stavby

003m 

Hrochův Týnec, Smetanova - překl.2knnŘSD

Smlouva o smlouvě bzdoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

004a

Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 003/2020

Vyvěšeno  10. 7. 2020

Sejmuto    27. 7. 2020

Vyvěšeno elektonicky do 31. 3. 2021

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 003/2020

  Zasedání zastupitelstva města č. 003/2020
 

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 18. 6. 2020

Vyvěšeno    11. 6. 2020
Sejmuto      19. 6. 2020

2

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 18. 6. 2020 

Vyvěšeno     22. 6. 2020 
Sejmuto         8. 7. 2020

3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 18. 6. 2020 

  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c  Kontrola usnesení č. 002/2020
003j

Záměr města č. 022/2020 na prodej nemovitostí

Vyvěšeno  22. 6. 2020
Sejmuto      8. 7. 2020

003k

Záměr města č. 023/2020 na prodej části pozemků

Vyvěšeno  22. 6. 2020
Sejmuto      8. 7. 2020

004a

Rozpočtového opatření č. 002/2020 města Hrochův Týnec

Vyvěšeno 22. 6. 2020

Sejmuto     8. 7. 2020 

Vyvěšeno elektonicky do 31. 3. 2021

004b Nabidka krátkodobého úvěru pro město Hrochův Týnec
005a

Hospodaření města za rok 2019

Závěrečný účet města Hrochův Týnec za rok 2019 

Zpráva o výsledku hospodaření města za rok 2019 

Vyvěšeno   24. 6. 2020

Sejmuto     10. 7. 2020 

Vyvěšeno elektonicky do 30. 6. 2021

 

Hospodaření ZŠ Hrochův Týnec

ZŠ_rozvaha

ZŠ_příloha

ZŠ_vykaz_zisku_ztrat

 

Hospodaření MŠ Hrochův Týnec

MŠ_rozvaha

MŠ_příloha

MŠ_výkaz_zisku_ztrát

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 002/2020

  Zasedání zastupitelstva města č. 002/2020
 

Pozvánka na Změ dne 28. 4.  2020 

Vyvěšeno    21. 4. 2020
Sejmuto      29. 4. 2020

2

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 28. 4. 2020 přerušeno a konaného dne 29. 4. 2020

Vyvěšeno     4.  5.  2020
Sejmuto      20. 5.  2020

3

Zvukový záznam

https://www.youtube.com/watch?v=_0OZfJoDk7c&feature=&fbclid=IwAR3jN3lf1q7-z1WK9uwvUCT4hA4BCMbdzXR6AwutrDbf4wDB2ykx7cMazkE

  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c  Kontrola usnesení č. 001/2020
002d

Souhlas obce se zařazením do území působnosti MAS

002e Podmínky vestavby do vozidla DA L1Z
003j

Prodej kanalizačních stok a vodovodních řádů

Záměr města 020/2020

Záměr města 021/2020

003k

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

003l Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
003m Smlouva o zřízení věcného břemene
004a

Návrh RO 1_2020

Vyvěšeno    4. 5. 2020 

Sejmuto    20. 5. 2020 

Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2021

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 001/2020

  Zasedání zastupitelstva města č. 001/2020
 

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 27. 2. 2020 

Vyvěšeno    20. 02. 2020
Sejmuto      28. 02. 2020

2

Usnesení ze zasesání Zastupitelstva města ze dne 27. 2. 2020 

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

3 Zápis ze zasedaní Zastupitelstva ze dne 27. 2. 2020 
  Přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c  Příloha k usnesení č. 001/2020 ze dne 27. 2. 2020
002b

Zámek Hrochův Týnec - změna využití: 1. PP - 1. NP Riegrova č.p.1 Hrochův Týnec

Registrace akce

002i/1 Město Hrochův Týnec návrh smlouvy o převzetí či odstranění odpadů
003a Záměr města 061/2019  na pacht pozemku
003b Záměr města 018/2019 na prodej pozemku
003f/01

Záměr města č. 001/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/02

Záměr města č. 002/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/03

Záměr města č. 003/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/04

Záměr města č. 004/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/05

Záměr města č. 005/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/06

Záměr města č. 006/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/07

Záměr města č. 007/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/08

Záměr města č. 008/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/09

Záměr města č. 009/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/010

Záměr města č. 010/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/011

Záměr města č. 011/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/012

Záměr města č. 012/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/013

Záměr města č. 013/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/014

Záměr města č. 014/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/015

Záměr města č. 015/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/016

Záměr města č. 016/2020 na výpůjčku pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/017

Záměr města č. 017/2020 na prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/018

Záměr města č. 018/2020 na pronájem pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

003f/019

Záměr města č. 019/2020 na koupi a prodej pozemku

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

004a Návrh RO 5_2019
004b

Schválený rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2020

Rozpočet na rok 2020

Vyvěšeno      4. 03.  2020 
Sejmuto      20. 03.  2020 

Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2021 

 

006c

Zprávy z činnosti výborů za rok 2019

JSDH Hrochův Týnec

Městská policie Hrochův Týnec

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Výbor pro nemovitosti města

Výbor pro veřejné zakázky

Kulturní komise

006d

Výroční zpráva za rok 2019

Vyvěšeno     28. 02. 2020 
Sejmuto       16. 03. 2020 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Facebookové stránky města


 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
3
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30 31
1
1 2 3 4 5