Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

 

 

Přítomnost zastupitelů na jednání ZMě ve volebním období 2018 - 2022 

Usnesení zastupitelstva města ve volebním období 2018 - 2022

 

 

 

 

2021

Zasedání zastupitelstva města č. 008/2021

 

 

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo dne 14. 12. 2021 

Vyvěšeno    7. 12. 2021 

Sejmuto    15. 12. 2021 

2

Usnesení ze zadání zastupitelstva města 

Vyvěšeno     15. 12. 2021 
Sejmuto       31. 12. 2021 

3

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec 

  přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c 

Kontrola usnesení

kontrola usnesení 

002a

Oprava balkónů, jižní a severní, zámek Hrochův Týnec

návrh smlouvy o dílo 

002e

Rozšíření dětského hřiště na p.p.č. 33/1 v k.ú. a obci Hrochův Týnec

smlouva o dílo 

003b

Vodovodní přípojka Blížňovice k čp. 39

smlouva  dílo 

003c

Smlouva o smlouvě budoucí

smlouva 

003d

Smlouva o smlouvě budoucí

Dohoda DUS obec celek 

003e

Dohoda DUS obec celek

smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

smlouva o smlouvě budoucí SIS/3 

smlouva o smlouvě budoucí SIS/4 

smlouva o smlouvě budoucí SIS/10 

smlouva o smlouvě budoucí SIS/12 

 

003f

Vyhlášení záměru

záměr města 021_2021 

Vyvěšeno   15. 12. 2021 

Sejmuto     31. 12. 2021

 

003g

Darovací smlouva 

darovací smlouva 

003h

Návrh na pořízení změny č. 4 ÚP 

návrh na pořízení 

003j

Vyhlášení záměru města č. 022/2021

záměr 

Vyvěšeno 15. 12. 2021 

Sejmuto   31. 12. 2021

003k

Vyhlášení záměru města č. 023/2021

záměr 

Vyvěšeno  15. 12. 2021 

Sejmuto    31. 12. 2021

 

004a

Plán inventur

složení inventarizační komise 

005a

Rozpočtové opatření č. 003/2021

rozpočtové opatření 003/2021 

Vyvěšeno 15. 12. 2021 

Sejmuto   31. 12. 2021 

Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2022

006a

Schválení rozpočtového provizoria na rok 2022 

schválená pravidla rozpočtového provizoria 

006b

Schválený rozpočet Základní škola Hrochův Týnec na rok 2022 

Rozpočet Základní škola na rok 2022 

Vyvěšeno 15. 12. 2021 

Sejmuto   31. 12. 2021 

Vyvěšeno elektronicky do  31. 3. 2023

006c

Schválený rozpočetový výhled  Základní škola Hrochův Týnec na roky 2023 - 2024

 výhled rozpočtu 

Vyvěšeno 15. 12. 2021 

Sejmuto    31. 12. 2021 

Vyvěšeno elektronicky do 31. 12. 2024 

006d

Schválený rozpočet Mateřská škola Hrochův Týnec  na rok 2022 

schválený rozpočet 

Vyvěšeno 15. 12. 2021 

Sejmuto  31. 12. 2021 

Vyvěšeno elektronicky do  31. 3. 2023 

006e

Schválený rozpočetový výhled  Mateřská škola Hrochův Týnec na roky 2023 - 2024

výhled rozpočtu 

Vyvěšeno 15. 12. 2021 

Sejmuto   31. 12. 2021 

Vyvěšeno elektronicky do 31. 12. 2024 

007c 

Dohoda o provedení práce 

dohoda o provedení práce 

   

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 007/2021

 

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva dne 11. 11. 2021

Vyvěšeno  04. 11. 2021

Sejmuto    12. 11. 2021

2

Usnesení ze zasedání  Zastupitelstva města ze dne 11. 11. 2021 

Vyvěšeno     15. 11. 2021 
Sejmuto        01. 12. 2021

3

Zápis ze zasedání zastupiteletstva města ze dne 11. 11. 2021  

  přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c

Kontrola usnesení

kontrola usnesení 

002b

Smlouva o poskytnutí dotace - oprava balkonů zámek

smlouva 

002c

Smlouva o poskytnutí dotace - požární techniku

smlouva

002d

Výsadba lipového stromořadí v Hrochově Týnci

smlouva 

003a

Smlouva o bezúplatném převodu

smlouva o převodu majetku 

003c

Smlouva o smlouvě budoucí 

smlouva o smlouvě budoucí

004a

Obecně závazná vyhláška města o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

vyhláška 002/2021 

004b

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

vyhláška 003/2021 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 006/2021

 

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva dne 30. 9. 2021 

Vyvěšeno  23. 09. 2021

Sejmuto    01. 10. 2021

2

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 30. 9. 2021 

Vyvěšeno     04. 10. 2021
Sejmuto       22. 10. 2021

3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 30. 09. 2021

  přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c

Kontrola usnesení

kontrola usnesení 

003a

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

smlouva 

003f

Dodatek k pachtovní smlouvě - ZO ČZS Hrochův Týnec 

dodatek ke smlouvě  

004a

Darovací smlouva rezidence HT BD1 s.r.o.

darovací smlouva 

004b

Dodatek ke smlouvě o dílo AVE 

dodatek ke smlouvě 

004c

Charita Pardubice

darovaci_smlouva 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 005/2021

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 29. 7. 2021 

Vyvěšeno  22. 07. 2021 

Sejmuto    30. 07. 2021

2

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 29. 7. 2021 

Vyvěšeno     2. 8. 2021
Sejmuto     18. 8. 2021 

3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 29. 7. 2021 

  přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c

Kontrola usnesení

kontrola usnesení 

003a

Smlouva o bezúplatném převodu p.p.č. 1026/38 k.ú. Hrochův Týnec 

smlouva 

003d

Vyhlášení záměru města č. 015/2021

záměr 015/2021 

Vyvěšeno     2. 8. 2021
Sejmuto     18. 8. 2021 

003e

Vyhlášení záměru města č. 016/2021

záměr 016/2021 

Vyvěšeno     2. 8. 2021
Sejmuto     18. 8. 2021 

003f

Vyhlášení záměru města č. 017/2021

záměr 017/2021 

Vyvěšeno     2. 8. 2021
Sejmuto     18. 8. 2021 

003g

Vyhlášení záměru města č. 018/2021

záměr 018/2021 

Vyvěšeno     2. 8. 2021
Sejmuto     18. 8. 2021 

003h

Vyhlášení záměru města č. 019/2021

záměr019/2021 

Vyvěšeno     2. 8. 2021
Sejmuto     18. 8. 2021 

003i

Vyhlášení záměru města č. 020/2021

záměr 020/2021 

Vyvěšeno     2. 8. 2021
Sejmuto     18. 8. 2021 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 004/2021

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 17. 6. 2021

Vyvěšeno  10. 06. 2021 

Sejmuto    18. 06. 2021 

2

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 17. 6. 2021 

Vyvěšeno     21. 06. 2021
Sejmuto       07. 07. 2021

3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 17. 6. 2021 

  přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c

Kontrola usnesení

kontrola usnesení 

003b

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IE-12-2007946/VB/01

smlouva o smlouvě budoucí

003c

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IZ-12-2001683/VB/01

smlouva o budoucí smlouvě 

003d

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021330_SOBS VB_1

smlouva o budoucí smlouvě 

003l

Záměr města na prodej a koupi pozemku

záměr města na prodej a koupi pozemku  013/2021 

Vyvěšeno 21. 06. 2021

Sejmuto   07. 07. 2021

003m

Záměr města na bezúplatný převod pozemků

záměr města na bezúplatný prřevod pozemků 

Vyvěšeno 21. 06. 2021

Sejmuto    07. 07. 2021

004a

Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 002/2021 

rozpočtové opatření č. 002/2021

Vyvěšeno  21. 06. 2021 

Sejmuto    07. 07. 2021

Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2022 

004b

Rozpočtový výhled města Hrochův Týnec na roky 2021-2024

rozpočtový výhled 

Vyvěšeno   21. 06. 2021 

Sejmuto     07. 07. 2021

Vyvěšeno elektronicky  do 31. 12. 2024 

005a

Hospodaření města Hrochův Týnec za rok 2020

zprava_hospodařeni města za rok 2020 

 

Vyvěšeno  21. 06. 2021

Sejmuto     30. 06. 2021

Vyvěšeno elektonicky do 31. 06. 2022

 

Hospodaření ZŠ Hrochův Týnec

rozvaha 

výkaz zisku a ztrát 

příloha 

 

Hospodaření MŠ Hrochův Týnec

rozvaha 

výkaz zisku a ztrát 

příloha 

005c

Hospodaření ZŠ Hrochův Týnec

rozvaha 

výkaz zisku a ztrát 

příloha 

005d 

Hospodaření MŠ Hrochův Týnec

rozvaha 

výkaz zisku a ztrát 

příloha 

006a

Spolek Naše odpadky

Varianta A 

Stanovy 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 003/2021

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 8. 4. 2021 

Vyvěšeno  01. 04. 2021 

Sejmuto    09. 04. 2021

2

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 8. 4. 2021 

Vyvěšeno     12. 04. 2021 
Sejmuto       28. 04. 2021 

3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 8. 4. 2021 

  přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c

Kontrola usnesení

kontrola usenesení číslo 002/2021 

002c

Rekonstrukce školní jídelny

návrh smlouvy  

002d

Stavební úpravy objektu ma p.č. st. 205/1 a p.č.st. 205/2 v Hrochově Týnci  - 4. NP

směrnice 009 přidělování bytů 

návrh nájemní smlouvy_byty 

002e

Studie přístavby Mateřské školy v Hrochově Týnci

studie MŠ - 6.4.2021 

002f

Zeleň na Honbice

2_etapa - vlevo 

3_etapa pokračování směr letiště 

003a

Smlouva o zřízení věcného břemene

situace stavby  

smlouva o zřízení věcného břemene 

003c/01

Záměr města č. 002/2021 na prodej pozemku

záměr města č. 002/2021 

Vyvěšeno 12. 04. 2021 

Sejmuto    28. 04. 2021

 

003c/02

Záměr města č. 003/2021 na prodej pozemku

záměr města č. 003/2021 

Vyvěšeno  12. 04. 2021 

Sejmuto    28. 04. 2021

003c/03

Záměr města č. 004/2021 na prodej pozemku

záměr města č. 004/2021 

Vyvěšeno  12. 04. 2021

Sejmuto    28. 04. 2021

003c/04

Záměr města č. 005/2021 na prodej pozemku

záměr města č. 005/2021 

Vyvěšeno  12. 04. 2021 

Sejmuto    28. 04. 2021

003c/05

Záměr města č. 006/2021 na prodej pozemku

záměr města č. 006/2021 

Vyvěšeno   12. 04. 2021

Sejmuto     28. 04. 2021

003c/06

Záměr města č. 007/2021 na prodej pozemku

záměr města č. 007/2021

Vyvěšeno  12. 04. 2021 

Sejmuto    28. 04. 2021 

003c/07

Záměr města č. 008/2021 na koupi a prodej pozemku

záměr města č. 008/2021 

Vyvěšeno  12. 04. 2021 

Sejmuto   28. 04. 2021 

003c/08

Záměr města č. 009/2021 na koupi a prodej pozemku

záměr města č. 009/2021 

Vyvěšeno    12. 04. 2021 

Sejmuto      28. 04. 2021

003c/09

Záměr města č. 010/2021 na koupi a prodej pozemku

záměr města č. 010/2021

Vyvěšeno    12. 04. 2021 

Sejmuto      28. 04. 2021

003c/10

Záměr města č. 011/2021 na prodej pozemku

záměr města č. 011/2021 

Vyvěšeno     12. 04. 2021

Sejmuto       28. 04. 2021

003c/11

Záměr města č. 012/2021 na prodej pozemku

záměr města č. 012/2021 

Vyvěšeno    12. 04. 2021

Sejmuto      28. 04. 2021

   

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 002/2021

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 23. 3. 2021 

Vyvěšeno  16. 03. 2021

Sejmuto    24. 03. 2021

2

Usnesení ze zastupitelstva města Hrochův Týnec číslo 002/2021 ze dne 23. 3. 2021 

Vyvěšeno    24. 03. 2021
Sejmuto      09. 04. 2021

3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Hrochův Týnec  ze dne 23. 3. 2021 

  přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001a

Kontrola usnesení

kontrola usnesení číslo 001/2021 

002a

Návrh smlouvy o dílo rekonstrukce jídelny Základní škola Hrochův Týnec   stavební část 

jídelna_rekonstrukce  

002b

Návrh smlouvy o dílo rekonstrukce jídelny Základní škola Hrochův Týnec  vybavení - gastro

jídelna_Gastro  

002c

Návrh smlouvy o dílo 

byty_návrh_smlouvy 

002f

Kanalizace místních částí Blížňovice a Blansko

D_1_1_2_Stavebni_situace-Blížňovice 

D_2_1_2_Stavebni_situace-Blansko 

Rozpočet 

002g

 Nákup radarů

PRONÁJEM NA 3 ROKY 

NAB-2021-000081_příslušenství R10T_Hrochův Týnec 

Příslušenství RAMER10_PLATNÉ_Hrochův Týnec 

002i

Zámecký areál v Hrochově Týnci

zámecký areál Hrochův Týnec

002j

Zeleň na Honbice

SCO2R_2_2020_DODATEK_1-Darovaci_smlouva_Hrochuv Tynec_stromoradi 

SCO2R_2_2020_DS_Dodatek-1_Priloha_1_popis_nahradni_projekt_vysadby_Hrochuv Tynec 

SCO2R_2_2020_DS_Dodatek-1_Priloha_2_situace_nahradni_projekt_vysadby_Hrochuv Tynec

003b

Záměr města na prodej pozemku 

záměr_001/2021 

Vyvěšeno  24. 03. 2021

Sejmuto    09. 04. 2021

004a

Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec

rozpočtové opatření města 001/2021 

Vyvěšeno  24. 03. 2021

Sejmuto    09. 04. 2021

Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2022

005b

Obecně závazná vyhláška města Hrochův Týnec č. 001/2021 o místním poplatku za provoz, systém schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů 

OZV 001_2021 - Hrochův Týnec 

Vyvěšeno  24. 03. 2021

Sejmuto    09. 04. 2021

005c

Pravidla MESOH 2020

Pravidla MESOH 2020 HT 

Příloha č. 1 k Pravidlům MESOH 2020 HT 

Příloha č. 2 k Pravidlům MESOH 2020 HT 

Přílohy č. 3 a 4 k Pravidlům MESOH 2020 HT 

Příloha č. 5 k Pravidlům MESOH 2020 HT 

Příloha č. 6 k pravidlům MESOH 2020 HT 

005d

Řád veřejného pohřebiště města Hrochův Týnec

Řád veřejného pohřebiště města Hrochův Týnec 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 001/2021

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 25. 2. 2021  

Vyvěšeno 18. 02. 2021 

Sejmuto   26. 02. 2021 

2

Usnesení ze zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2021 ze dne 25. 2. 2021 

Vyvěšeno    01. 03. 2021 
Sejmuto      17. 03. 2021

3

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec dne 25. 2. 2021

  přílohy k usnesení zastupitelstva města čísla:
001c  

Kontrola usnesení

Kontrola usnesení č. 007/2020 

003b  

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene

situace stavby 

situace stavby2 

004a   

Rozpočtové opatření města města Hrochův Týnec

Rozpočtové opatření města č. 004/2020 

Vyvěšeno 01. 03. 2021

Sejmuto   17. 03. 2021 

005a

Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2021 

Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2021 

Vyvěšeno 01. 03. 2021

Sejmuto   17. 03. 2021 

Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2022

 

Rozpočet Základní škola Hrochův Týnec

Rozpočet Základní škola na rok 2021 

Vyvěšeno 01. 03. 2021

Sejmuto   17. 03. 2021 

Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2022

 

Rozpočet Mateřská škola Hrochův Týnec

Rozpočet Mateřská škola na rok 2021 

Vyvěšeno 01. 03. 2021

Sejmuto   17. 03. 2021 

Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2022

005b

Mateřská škola Hrochův Týnec 

Mateřská škola střednědobý výhled na roky 2022 - 2023 

Vyvěšeno 02. 03. 2021

Sejmuto   18. 03. 2021 

Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2023

005c

Základní škola Hrochův Týnec

Základní škola výhled na roky 2022 - 2023 

Vyvěšeno 02. 03. 2021

Sejmuto   18. 03. 2021 

Vyvěšeno elektronicky do 31. 3. 2023

005e Dohoda o provedení práce  
006a

Výroční zpráva 

Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zákona 106/1999Sb. 

Vyvěšeno 02. 03. 2021

Sejmuto   18. 3. 2021

Vyvěšeno elektronicky do 02. 03. 2023

007c

Vnitřní předpisy města Hrochův Týnec

1. Organizační řád 

2 - Pracovní řád 

3. Závodní preventivní péče

4 - Struktura městského úřadu 

5. Pracovní doba 

6. Vnitřní platový předpis 

7. Personální politika 

8. Fond benefitů 

008d Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata  odchycená na území měst a obcí 
008g

Zprávy z činnosti výborů , JSDH Hrochův Týnec, MP Hrochův Týnec

JSDH Hrochův Týnec 

Městská policie Hrochův Týnec- události za rok 2020

Městská policie Hrochův Týnec 

Výbor pro výběrová řízení 

Kulturní výbor 

Finanční_výbor 

Kontrolní výbor 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Facebookové stránky města


 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
3
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30 31
1
1 2 3 4 5