Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Návrhy usnesení

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 
se koná ve čtvrtek 11. listopadu  2021 

v 17,30 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Hrochově Týnci

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 
se koná v úterý  14. prosince   2021 

v 17,30 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Hrochově Týnci

 

 

Program na ZMě číslo 007/2021 dne  11. 11. 2021

 

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Obecně závazné vyhlášky města 
 5. Organizační záležitosti 
 6. Diskuze
 7. Závěr 

Materiály k projednání:

1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 007/2021/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli zápisu p. Petr Plachý  a pí. Eva Severinová, zapisovatelkou pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

 

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 007/2021/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Obecně závazné vyhlášky města 
 5. Organizační záležitosti 
 6. Diskuze
 7. Závěr

 

c) Kontrola usnesení č.  006/2021

Návrh usnesení č. 007/2021/001/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 006/2021 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 006/2021/001/c.

 

 

2. Akce města Hrochův Týnec 

 

a) Rekonstrukce požární zbrojnice

 

Návrh usnesení č. 007/2021/002/a:

cenová nabídka 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zpracování studie na přestavbu Hasičské zbrojnice JSDH Hrochův Týnec. Studii vypracuje fi. PLP Projektstav, s.r.o. Rosice, cena za dílo je ......., termín dokončení..................... .

 

b) Oprava balkonů zámku

smlouva o poskytnutí dotace 

Návrh usnesení č. 007/2021/002/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis Smlouvy o poskytnutí dotace z Podpogramu 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na  rok 2021 na akci "Hrochův Týnec, č.p.1, zámek, oprava balkonů,jižní a severní". Poskytovatel - Pardubický kraj. Smlouva - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 007/2021/002/b.

 

c) Poskytnutí účelové dotace na požární techniku

 

smlouva_poskytnuti_dotace 

Návrh usnesení č. 007/2021/002/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021. Poskytovatel - Pardubický kraj. Smlouva - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 007/2021/002/c.

 

 

d) Výsadba lipové stromořadí v Hrochově Týnci II. a III. etapa

Návrh usnesení č. 007/2021/002/d

smlouva 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis Darovací smlouvy č. SCO2R/28/2021 n finanční dar na akci "Lipové stromořadí v Hrochově Týnci, II. a II. etapa". Dárce - CI2, o.p.s., Rudná. Smlouva - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 007/2021/002/d.

 

e) Protipovodňová opatření 

Návrh usnesení č. 007/2021/002/e

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí,  Vybudování varovného a výstražného systému - protipovodňová opatření obce Hrochův Týnec byl předschválen, ale z nedostatku peněz byl zařazen do zásobníku.

 

 

 • Podání žádosti na KD - rekonstrukce sociálního zařízení 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podání žádosti na akci:              do dotačního titulu MMR 117d8210e Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. 

 

 • Místní rozhlas

 

 

 

3. Nemovitosti města

 

 • Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku

smlouva o převodu majetku 

 

Návrh usnesení č. 007/2021/003/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis Smlouvy o beúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva, č.j. UZSVM/HPU/7716/2021-HPUM (převod p. p.č. 157/1, k.ú. Hrochův Týnec). Smlouva - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 007/2021/003/a.

 

 

 • Darovací smlouva o  převodu vlastnického práva k majetku

Návrh usnesení č. 007/2021/003/ab

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis Darovací smlouvy 

Smlouva - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 007/2021/003/b.

 

 

 

 • Vyhlášení zaměru města

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vyhlášení záměru města Hrochův Týnec č. 0XX/    na prodej části pozemku 604/1, k.ú. Hrochův Týnec. Záměr - viz přiloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 

 

 

 • Vyhlášení zaměru města

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vyhlášení záměru města Hrochův Týnec č. 0XX/    na prodej části pozemku 604/1, k.ú. Hrochův Týnec. Záměr - viz přiloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 

 

 

 

4. Organizační záležitosti 

 

 •  Dotace pro spolky

  Zastupitelstvo města Hrochův Týnec stanovuje datum 31. 1. 2022 jako konečný termín pro podání žádosti o dotaci na činnost pro rok 2022, kterou bude poskytovat město Hrochův Týnec. Formulář žádosti o dotaci (individuální) je na mestsky-urad/zadost-o-dotaci/.

  O poskytnutí a výši dotace bude rozhodnuto na zasedání Zastupitelstva města Hrochův Týnec v rámci schvalování rozpočtu města Hrochův Týnec na rok 2022.

 

 • Zprávy z činností výborů

  Zastupitelstvo města Hrochův Týnec ukládá předsedům jednotlivých výborů Zastupitelstva města Hrochův Týnec, aby dodali zprávu o činnosti výboru za rok 2021. Termín: do 15. 1. 2022. Zprávu dodá také Městská policie Hrochův Týnec a JSDH Hrochův Týnec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa obce

Aktuální počasí

dnes, středa 27. 10. 2021
zataženo 15 °C 6 °C
čtvrtek 28. 10. jasno 16/6 °C
pátek 29. 10. polojasno 15/7 °C
sobota 30. 10. polojasno 15/6 °C

Povodňový plán Hrochova Týnce

Povodňový plán

Aktuální stavy toků

27.10.2021 04:40

Aktuální výška:

42 cm

27.10.2021 04:45

Aktuální výška:

31 cm

27.10.2021 04:40

Aktuální výška:

92 cm

27.10.2021 04:40

Aktuální výška:

46 cm

27.10.2021 04:40

Aktuální výška:

18 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Úhřeticenormální
Zaječicenormální
Dašicenormální
Nemošicenormální
Luženormální

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace V OBRAZE

mobilní aplikace
google playapp store

Facebookové stránky města


PF2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Akce spolufinancované z dotačních titulů

logo12345

dopravní automobilpublicitahřiště škola

Zámecká zahrada v Hrochově Týncizámek

logo