Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Návrhy usnesení

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 
se koná ve čtvrtek 20. ledna   2022

v 17,30 hodin 

(místo jednání - zasedací místnost městské úřadu)

 

Program na ZMě číslo 001/2022 

 

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 004/2021
 5. Organizační záležitosti 
 6. Diskuze
 7. Závěr


 

Materiály k projednání:

1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 001/2022/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli zápisu p.  Petr Plachý a p. Tomáš Douda, zapisovatelkou pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

 

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 001/2022/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Organizační záležitosti 
 5. Diskuze
 6. Závěr

 

c) Kontrola usnesení č.  008/2021

Návrh usnesení č. 001/2022/001/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 008/2021 - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2022/001/c.

 

2. Akce města Hrochův Týnec 

 

a) Rozvody veřejného osvětlení (Riegrova)

C.1 Celková situace VO Hrochův Týnec,ul. Riegrova 

C.2 Situace VO Hrochův Týnec, ul. Riegrova_1.DÍL 

C.3 Situace VO Hrochův Týnec, ul.Riegrova_2.DÍL 

C.4 Situace VO Hrochův Týnec, ul.Riegrova_3.DÍL 

Nabídkový rozpočet - ul. Riegrova , Hrochův Týnec 

Návrh usnesení č. 001/2022/001/a

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vypsání poptávkového řízení na zemní práce a rozvod elektrické energie uložený v zemi pro veřejné osvětlení na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení Hrochův Týnec, ul. Riegrova". Poptávkové řízení provede výbor pro veřejné zakázky.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vypsání poptávkového řízení na montáž elektrických stožárů, osvětlovacích těles a elektrického vybavení  pro veřejné osvětlení na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení Hrochův Týnec, ul. Riegrova". Poptávkové řízení provede výbor pro veřejné zakázky.

 

b) Oprava mateřské školy

Návrh usnesení č. 001/2022/001/b

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vypsání poptávkového řízení na zednické práce na akci "Rekonstrukce dvou oddělení Mateřské školy Hrochův Týnec". Poptávkové řízení provede výbor pro veřejné zakázky.

 

c) Riegrova ulice - centrální

B.2 KOORDNIAČNÍ SITUACE STAVBY - Riegrova ulice (centrální)

Návrh usnesení č. 001/2022/001/c

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vypsání poptávkového řízení na akci "Chodníky ul. Riegrova podél silnice III/35831, Hrochův Týnec" - usek mezi č. p. 123 a 135. Poptávkové řízení provede výbor pro veřejné zakázky.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje nákup mareriálu na na akci "Chodníky ul. Riegrova podél silnice III/35831, Hrochův Týnec". Hodnota nabídky ze dne 14. 1. 2022 je 603 505,02 Kč vč. DPH.

 

d) Setkání Týnců

Návrh usnesení č. 001/2022/001/d

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje přesunutí pořádání akce Setkání Týnců na rok 2023.

 

e) Prodej autobusu

Návrh usnesení č. 001/2022/001/e

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej malého autobusu zn. Ford, SPZ SY 94-82. Prodejní cena vozidla je 20 000 Kč.

 

 

 

3. Nemovitosti města

 

a) Převedení ČOV, kanalizace a měření obtoku na VaK Chrudim a.s

Kupní smlouva 

situace předávaného majetku-příloha ke KS 

Smlouva o vkladu 

 

Návrh usnesení č. 001/2022/003/a

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis Kupní smlouvy s Vodovody a kanalizacemi Chrudim, a.s. ohledně prodeje Kanalizace a ČOV Hrochův Týnec.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis Smlouvy o vkladu do společnosti Vodovody a kanalizacemi Chrudim, a.s. ohledně peněžitého vkladu ve výši 54 801 000 Kč.

 • Záměr města č. 022/2021 – Kupní smlouva, Smlouva o vkladu do společnosti – viz příloha k usnesení 008/2021/03/j
 • Záměr města č. 023/2021 – Kupní smlouva, Smlouva o vkladu do společnosti – viz příloha k usnesení 008/2021/03/k

 

b) Prodej části pozemku dle záměru města číslo 021/2021

záměr města 021_2021 

Návrh usnesení č. 001/2022/003/b

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku p. č. 1623, k.ú. Hrochův Týnec, výměra cca 2 037,5 m2, orná půda. Kupující:                .  Prodejní cena pozemku je                Kč/m2. Záměr 021/2021 - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 008/2021/003/f.

 

c) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

situace 

Návrh usnesení č. 001/2022/003/c

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. ČEZd_ SoBS VB 0014/IV-12-2021781,uzavřená s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

Smlouva a situační sníkem se zákresem předpolkádaného rozsahu Věcného břemene - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2022/002/c.

 

d) Zrušení záměrů města

Návrh usnesení č. 001/2022/003/d

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec ruší záměry: č. 016/2021, 017/2021 a 018/2021 na prodej městských  bytů v domě č.p. 231, ulici Riegrova.  

 

e) Nákup pozemku

Návrh usnesení č. 001/2022/003/e

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje nákup pozemku p. č. 704, v k.ú. Stíčany, o výměře 223 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, od vlastníka pozemku paní Jirmáskové Ireny, bytem Stíčany 102, 538 62 Hrochův Týnec, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 100 Kč / m², což při výměře 223 m² činí 22.300 Kč.

 

f) Nákup pozemku

Návrh usnesení č. 001/2022/003/f

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje nákup pozemku p. č. 68/35, v k.ú. Stíčany, o výměře 31 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, od vlastníků pozemku pana Dostála Ladislava a Dostálové Ludmily, bytem Stíčany 74, 538 62 Hrochův Týnec, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 80 Kč / m², což při výměře 31 m² činí 2480 Kč.

 

 

 

 

4. Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 004/2021

a) Rozpočtové opatření města

návrh_rozpočtového opatření 

Návrh usnesení č. 001/2022/004/a

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědoví rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 004/2019 s těmito závaznými ukazateli:

celkový příjem                                                                                               61 441 200 Kč

celkové výdaje                                                                                               64 826 900 Kč

výdaje ZŠ (par. 3113)                                                                                    12 618 100 Kč

výdaje předškolního zařízení (par. 3111)                                                   2 644 100 Kč

Rozpočet byl ztrátový ve výši 3 385 700 Kč. Ztráta byla pokryta z přebytku hospodaření města z minulých let.

Rozpočtové opatření - viz příloha k usnesení zastupitelstva č. 001/2022/004/a.

 

5. Organizační záležitosti 

 

a) Dodatek ke smlouvě o svozu komunálního odpadu

Návrh usnesení č. 001/2022/005/a

dodatek číslo 2 ke smlouvě

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis Dodatku č. 2 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu, která je uzavžena s AVE CZ odpadové hospodářství. Dodatel - viz příloha k usnesení zastupitelstva č. 001/2022/005/a.

 

b) Dohoda o provedení práce

dohoda o provedení práce 

Návrh usnesení č. 001/2022/005/b

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s p. Petrem Plachým. Dohoda - viz příloha k usnesení zastupitelstva č. 001/2022/005/b.

 

c) Jmenování zástupce do správní rady nadačního fondu

Zakládací listina první verze- 1 vyjádření OFN 

Návrh usnesení č. 008/2021/007/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec navrhuje Petra Schejbala, dat. narození 28. 4. 1965, trvale bydlištěm Riegrova 159, 538 62 Hrochův Týnec do správní rady Nadačního fondu města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu.

 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec je  24. 2. 2022 v 17,30 hod. (porada ZMě  je 10. 2. 2022 v 17,00 hod.).

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Facebookové stránky města


 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6