Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 4. 2019

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Interaktivní mapa

mapy

Mapový portál

geosense

Aktuální stavy toků

23.4.2019 13:40

Aktuální výška:

45 cm

23.4.2019 13:45

Aktuální výška:

20 cm

23.4.2019 13:20

Aktuální výška:

81 cm

23.4.2019 13:40

Aktuální výška:

39 cm

23.4.2019 13:40

Aktuální výška:

20 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Úhřeticenormální
Zaječicenormální
Dašicenormální
Nemošicenormální
Luženormální

Povodňový plán Hrochova Týnce

Povodňový plán

Navigace

Obsah

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 

 

se koná
v úterý   23. 4. 2019 od 17,30 hodin
v kulturním domě
Blížňovice 

 

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočtové opatření č. 001/2019
 5. Organizační záležitosti 
 6. Diskuze
 7. Závěr

 

 

Materiály k projednání:

1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 003/2019/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli zápisu p. Jan Kobosila a p. Luboše Kabrhela a zapisovatelem pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

 

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 003/2019/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program  zasedání:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočtové opatření č. 001/2019 
 5. Organizační záležitosti 
 6. Diskuze
 7. Závěr 

 

 

c) kontrola usnesení č. 002/2019

Návrh usnesení č. 003/2019/001/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 002/20109 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2019/001/c.

 

2.   Akce města Hrochův Týnec 

a) Výstavba polní cesty VC 28 s průlehem a polní cesty HC 6

Návrh usnesení č. 003/2019/002/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí, že pro 2. pololetí r. 2019 a 1. pololetí roku 2020 je plánovaná realizace akce Výstavba polní cesty VC 28 s průlehem a polní cesty HC 6. Akce bude financována Pozemkovým úřadem ČR

 

b) Výloha provozovny masny - Nádražní 10, Hrochův Týnec

Cenová nabídka na výměnu výplní otvorů prodejny masa v Hrochově Týnci činí

254 453,90 Kč bez DPH ( 307 889,22 Kč vč. DPH).

Návrh usnesení č. 003/2019/002/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje, že realizaci akce Výloha provozovny masny bude přeložena na r. 2020.

 

c) Zámecká zeď část severní u západní brány – areál zámku Hrochův Týnec

Návrh usnesení č. 003/2019/002/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje, že nebude objednávat práce na zakázce Zámecká zeď část severní u západní brány – areál zámku Hrochův Týnec u žádné z firem, které se zúčastnily výběrového řízení na tuto zakázku.

 

d) Pomocné provozy

Návrh usnesení č. 003/2019/002/d:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje provedení rekonstrukce pomocných provozů u zámku v Hrochově Týnci dle stavební dokumentace "Stavební úpravy a změna užívání zázemí v areálu v Hrochově Týnci". Rekonstrukce bude změněna na provedení sociálních zařízení pro zázemí provozu zámeckého parku a pro sklady města Hrochův Týnec. Při této akci bude připraven terén a rekonstruována opěrná zeď u zámku dle návrhu akce "Zámecká zahrada v Hrochově Týnci".

 

e) Oprava střechy kuželny

Návrh usnesení č. 003/2019/002/e:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí získání dotace od Pardubického kraje, program výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací, na akci „Oprava střechy kuželny“ v Blížňovicích. Výše dotace činí 100 000 Kč.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis smlouvy s Pardubickým krajem ohledně získané dotace na akci Oprava střechy kuželny.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje objednání prací na akci Oprava střechy kuželny od fi. Lukáš Hamerník, Blížňovice 45, Hrochův Týnec. Cena díla je 220 680 Kč vč. DPH.

 

 
Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje uzavření smlouvy ohledně přípravy žádosti o dotaci z Finančních mechanismů EHP / Norska s fi. Fund Consulting, sdružení OSVČ dle nabídky ze dne 9. 12. 2018.  Dotace je pro využití zámku v Hrochově Týnci.


 Odkanalizování (chodníky + veřejné osvětlení)

 • Blížňovice

 

 • Blansko

 

 • Skalice

 

 • Části Hrochova Týnce

 


 Zámecký park

 


 

Vodovod do Blížňovic - provozování

 


Zateplení půdy ZŠ Hrochův Týnec

 


 

Vybavení přístavby Základní školy Hrochův Týnec


h) Sociální bydlení


 

i) Položení rozvodů EE do země ve Stíčanech a v Hrochově Týnci

 


j) Zavodnění melioračního příkopu v Blížňovicích

 

 


 

l) Vodovod ke sběrnému dvoru

 


m) Provoz sběrného dvora

 

 

n) Územní plán

 

d) Rekonstrukce bytového domu čp. 262 

půdorys_suterénu

půdorys_suterénu_B

přízemí

půdorys_patra_1-2-3

 

3.   Nemovitosti města 

 

a) Věcná břemena

Návrh usnesení č. 003/2019/003/a

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2018682/Vb/01 název stavby: Hrochův Týnec, Riegrova, č. parc 27/13 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města č. 003/2019/003/a.

smlouva

 

b) Schválení prodeje a koupě pozemků

žádost

Návrh usnesení č. 003/2019/003/b

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku p.č. 729/11 (dle GP č. 86-230/2013), k.ú. Blansko u Hrochova Týnce, o výměře 131 m2, ostatní plocha, dle záměru č. 026/2019 (viz. příloha k usnesení č. 003/2019/003/b)za cenu 50 Kč/ m2. Kupující: Sedláčková Marie, Čechova 186, 53862 Hrochův Týnec.

 

Návrh usnesení č. 003/2019/003/c

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje koupi pozemku p. č. 259/29 (dle GP č. 895-20/2019),  k. ú. Hrochův  Týnec, o výměře 624 m2, druh pozemku - trvalý travní porost, dle záměru č. 037/2019 (viz. příloha k usnesení č. 003/2019/003/c), za cenu 100 Kč/ m2.  Prodávající: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Hrochův Týnec, Smetanova 429, 53862 Hrochův Týnec.

 

Návrh usnesení č. 003/2019/003/d

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku p. č. 266/7, k . ú. Hrochův Týnec, o výměře 624 m2, druh pozemku - trvalý travní porost, dle záměru č. 038/2019 (viz. příloha k usnesení č. 003/2019/003/d), za cenu 100 Kč/ m2. Kupující: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Hrochův Týnec, Smetanova 429, 538 62 Hrochův Týnec.

 

Návrh usnesení č. 003/2019/003/e

žádost

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku p. č. 729/13 (dle GP č. 86-230/2013), k . ú. Blansko u Hrochova Týnce, o výměře 34 m2, druh pozemku - ostatní plocha, dle záměru č. 028/2019 (viz. příloha k usnesení č. 003/2019/003/e), za cenu 50 Kč/ m2. Kupující: Štursa Martin Ing., Blansko 5, 53862 Hrochův Týnec a Štursová Tereza, Blansko 5, 53862 Hrochův Týnec.

 

Návrh usnesení č. 003/2019/003/f

žádost

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku p. č. 729/12 (dle GP č. 86-230/2013), k . ú. Blansko u Hrochova Týnce, o výměře 66 m2, druh pozemku - ostatní plocha, dle záměru č. 027/2019 (viz. příloha k usnesení č. 003/2019/003/f), za cenu 50 Kč/ m2. Kupující: Formanová Kateřina, Na Výsluní 643, 53374 Horní Jelení.

 

 
Zásobník úkolů:

c) Pronájem a pacht pozemků

 

 

d) Společenství vlastníků čp. 9 

 

 

e) Prodej bytů

 

 

f) Nájmy v bytech a nebytových prostorách

 

 

g) Pronájem sklepů

 

 
 

4. Rozpočtové opatření č. 001/2019

a) Rozpočtové opatření č. 001/2019

Návrh RO 1_2019

Návrh usnesení č. 003/2019/004/a

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje rozpočtové opatření č. 001/2018 s těmito závaznými ukazateli:

celkové příjmy                                                                                          64 587 834 Kč

celkové výdaje                                                                                          58 716 834 Kč

výdaje ZŠ (par. 3113)                                                                                 3 210 300 Kč

výdaje předškolního zařízení (par. 3111)                                               1 413 500 Kč

Rozpočet byl přebytkový ve výši 5 871 000 Kč. Rozpočtové opatření - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2019/004/a.

 

 

b) Základní škola, Hrochův Týnec

Návrh usnesení č. 003/2019/004/b

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec nařizuje převod ve výši  400 000 Kč z rezervního fondu Základní školy Hrochův Týnec do fondu investic z důvodu financování stavebních úprav u vchodu do hlavní budovy. 

 

c) Financování oplocení přístavby ZŠ

Návrh usnesení č. 003/2019/004/c

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zrušení usnesení zastupitelstva města hrochův Týnec č. 001/2019/002/v. Vyhrazená částka ve výši 227 721 Kč bude použita na úhradu oplocení pozemku v okolí přístavby Základní školy Hrochův Týnec.

 

 

 

Schválení závěrečného účtu města Hrochův Týnec za rok 2018 

 

 

a) Program rozvoje Hrochova Týnce na roky 2019 - 2022

 
6. Obecně závazné vyhlášky

 

a) Tržní řád 

 

 

5.   Organizační záležitosti

a) Zrušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Návrh usnesení č. 003/2019/004/a

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zrušení Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 10/2017. Zadávání veřejných zakázek je regulováno zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

b) Jmenování členů konkursní komise

Návrh usnesení č. 003/2019/004/b

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere vědomí složení konkursní komise pro konkurs na ředitele Základní školy Hrochův Týnec:

 • Za zřizovatele – Schejbal Petr (starosta města), Kaplan Leoš (místostarosta města)
 • Člen určený ředitelem krajského úřadu – Pochobradská Hana
 • Odborník v oblasti školství – Morávková Lada (ředitelka Základní školy Dašice)
 • Pedagogický pracovník ZŠ Hrochův Týnec – Pecinová Jana
 • Inspektor ČŠI – Zemánková Jaroslava
 • Člen školské rady ZŠ Hrochův Týnec – Stoklasová Hana

 

c)  Jmenování předsedy výboru pro veřejné zakázky

Návrh usnesení č. 003/2019/004/c

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec odvolává p. Ladislava Šebka z funkce předsedy výboru pro veřejné zakázky zastupitelstva města Hrochův Týnec.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec jmenuje p. Petra Voženílka do funkce předsedy výboru pro veřejné zakázky zastupitelstva města Hrochův Týnec.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec jmenuje p. Ladislava Šebka do funkce člena výboru pro veřejné zakázky zastupitelstva města Hrochův Týnec.

 

d) Cena dříví

Návrh usnesení č. 003/2019/004/d

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje změnu ceny dřevní hmoty za krajinky na výší 500 Kč / balík (cca 2m3).

 

e) Zapojení Blížňovic do archeologického průzkumu

popis projektu

Návrh usnesení č. 003/2019/004/e

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí zapojení lokality Blížňovice do archeologického průzkumu, který bude provádět Západočeská univerzita v Plzni.

 

 

 
 

Historie cihelen v Čechách a na Moravě 

žádost

 

c) Náplně činnosti výborů

 


A picture