Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Podklady pro jednání ZMě

Porada zastupitelů města Hrochův Týnec 
se koná ve čtvrtek 28. 11. 2019  od 17 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu 
Hrochův Týnec 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 
se koná ve čtvrtek  12. 12. 2019  od 17,30 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu 
Hrochův Týnec 

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočtové opatření 
 5. Obecně závazné vyhlášky
 6. Inventarizace majetku
 7. Schválení rozpočtového provizoria pro hospodaření v r. 2020
 8. Organizační záležitosti 
 9. Diskuze
 10. Závěr 

 

Materiály k projednání:

 

1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 008/2019/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli zápisu p Petr Voženílek a p. Michal Beran a zapisovatelkou pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

 

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 008/2019/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočtové opatření 
 5. Obecně závazné vyhlášky
 6. Inventarizace majetku
 7. Schválení rozpočtového provizoria pro hospodaření v r. 2020
 8. Organizační záležitosti 
 9. Diskuze
 10. Závěr 

c) Kontrola usnesení č. 006/2019

Návrh usnesení č. 008/2019/001/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 007/2019 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 008/2019/001/c.

 

2.   Akce města Hrochův Týnec 

 

a) Stabilní radary 

Návrh usnesení č. 008/2019/002/a

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí, že ORP Chrudim připravuje projekt ohledně zastřešení provozování stabilních radarů v obcích pod ORP Chrudim.

 

b) Parkování ve městě 

Návrh usnesení č. 008/2019/002/b

 

 

 

Položení rozvodů EE do země ve Stíčanech a v Hrochově Týnci

jednotlivé_stavby

Riegrova

Smetanova

Stíčany

ulice Čechova

 

 

3. Nemovitosti města

a) Pacht pozemku 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vypsání záměru města Hrochův Týnec č.    na pacht pozemku  p.č. 340/42 orná půda k.ú. Přestavlky u Chrudimi, výměra 47ma p.č. 177/5 orná půda k.ú. Trojovice o výměře 592 m2 .

 

 

Zásobník úkolů:

Nájmy v bytech a nebytových prostorách

Pronájem sklepů

Zahrádkáři

Program rozvoje Hrochova Týnce na roky 2020 - 2023

 

4. Rozpočtová opatření města Hrochův Týnec 

 

 

5. Obecně závazné vyhlášky

 

a) OZV - o místním poplatků ze psů

Obecně závazná vyhláška města Hrochův Týnec č. 001_2019, o místním poplatku ze psů

Návrh usnesení č. 008/2019/005/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hrochův Týnec č. 001/2019, o místním poplatku ze psů.

 

b) OZV - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města Hrochův Týnec č. 002_2019, o místním poplatku za odpady

Návrh usnesení č. 008/2019/005/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hrochův Týnec č. 001/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 

 

6. Inventarizace majetku

a) Plán inventur

složení komisí

Návrh usnesení č. 008/2019/006/a:

Zastupitelstvo městřa Hrochův Týnec schvaluje plán inventur na rok 2019 a pověřuje starostu vydáním  příkazu k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12. 2019 viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 008/2019/006/a.  

 

 

7. Schválení rozpočtového provizoria pro hospodaření města v r. 2020

 

a) Město Hrochův Týnec- návrh rozpočtového výhlednu na roky 2020- 2022 

návrh rozpočtového výhledu

Návrh usnesení č. 008/2019/007/a

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje rozpočtový výhled města Hrochův Týnec na roky 2020- 2022. viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 008/2018/007/a.

 

b) Mateřská škola - návrh rozpočtu

návrh_rozpočtu

Návrh usnesení č. 008/2019/007/b

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje rozpočet Mateřské školy Hrochův Týnec na rok 2020 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 008/2018/007/b.

 

c) Mateřská škola - návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2022

návrh výhledu

Návrh usnesení č. 008/2019/007/c

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Hrochův Týnec na roky 2020 – 2021 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 008/2018/007/c.

 

d) Základní škola - návrh rozpočtu

navrh_rozpočtu

Návrh usnesení č. 008/2019/007/d

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje rozpočet Základní školy Hrochův Týnec na rok 2020 -viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 008/2019/007/d.

 

e) Základní škola - návrh střednědobého výhledu

návrh_vyhledu

Návrh usnesení č. 008/2019/007/e

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Hrochův Týnec na roky 2021 – 2022 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 008/2019/007/e.

 

f) Jmenování člena na 

Návrh Usnesení č. 008/2019/007/f

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec

 

 

 

 

 

 8. Organizační záležitosti

a) Dotace pro spolky

Usnesení č. 008/2019/008/b

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec stanovuje datum 31. 1. 2020 jako konečný termín pro podání žádosti o dotaci na činnost pro rok 2020, kterou bude poskytovat město Hrochův Týnec. Formulář žádosti o dotaci (individuální) je na mestsky-urad/zadost-o-dotaci/.

O poskytnutí a výši dotace bude rozhodnuto na zasedání Zastupitelstva města Hrochův Týnec v rámci schvalování rozpočtu města Hrochův Týnec na rok 2020.

 

b) Jmenování člena na 

Návrh Usnesení č. 008/2019/007/e

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec

 

Setkání Týnců

OZV svoz odpadů

 

 Zásobník úkolů:

žádost

Tržní řád 

 

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 11. 2019

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Interaktivní mapa

mapy

Mapový portál

geosense

Povodňový plán Hrochova Týnce

Povodňový plán

Aktuální stavy toků

21.11.2019 22:50

Aktuální výška:

57 cm

21.11.2019 22:45

Aktuální výška:

18 cm

21.11.2019 23:00

Aktuální výška:

85 cm

21.11.2019 22:50

Aktuální výška:

41 cm

21.11.2019 22:50

Aktuální výška:

23 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Úhřeticenormální
Zaječicenormální
Dašicenormální
Nemošicenormální
Luženormální

Akce spolufinancované z dotačních titulů

12345