Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Podklady pro jednání ZMě

Porada zastupitelů města Hrochův Týnec 
se koná ve čtvrtek  6. 2.  2019  od 17 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu 
Hrochův Týnec

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 
se koná ve čtvrtek  27. 2. 2019  od 17,30 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu 
Hrochův Týnec 

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočet města na rok 2020
 5. Obecně závazné vyhlášky
 6. Organizační záležitosti 
 7. Diskuze
 8. Závěr 

 

Materiály k projednání:

 

1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 001/2020/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli zápisu p. Luboš Kabrhel a p. Jan Kobosil a zapisovatelkou pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

 

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 001/2020/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočet města na rok 2020
 5. Obecně závazné vyhlášky
 6. Organizační záležitosti 
 7. Diskuze
 8. Závěr 

c) Kontrola usnesení č. 008/2019

Návrh usnesení č. 001/2020/001/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 007/2019 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2020/001/c.

 

2.   Akce města Hrochův Týnec 

a) Seznam akcí pro rok 2020

 • 1. Sportovní hřiště Základní školy Hrochův Týnec

Hřiště - půdorys

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Sportovní hřiště Základní školy Hrochův Týnec 4 152 101,69 2 534 950

1 617151,69

Dotace - MMR ČR

Příspěvek ZŠ Hrochův Týnec 800 000 Kč

Realizační firma  - INSTAV Hlinsko a.s.

Termín realizace - do 05/2020

Pozn. - do setkání Týnců

 

 • 2. Školní zahrada

Zahrada ZŠ

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Školní zahrada u budovy B

odhad

500 000

odhad

400 000

odhad

100 000

Dotace -  SFŽP

Realizační firma  - 

Termín realizace - 

Pozn. Pouze v případě získání dotace, zastínění prostoru, herní prvky

 

 

 • 3. Rekonstrukce kuchyně ZŠ HT - dokumentace

 Rekonstrukce školní jídelny -  původní studie, bude použita pro zadání projektové dokumentace

studie_dokumentace

půdorys_1NP

půdorys_1NP_2

půdorys_1PP

půdorys_PP

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Zámecká zahrada v Hrochově Týnci cca 400 000 0

cca 400 000

Dotace - 

Realizační firma  - soutěží se

Termín realizace - předpoklad do 12/2020

Pozn.: Podklady pro dotaci

 

 

 • 4. Zámecká zahrada v Hrochově Týnci

C3_KOORDINAČNÍ

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Zámecká zahrada v Hrochově Týnci cca 6 000 000 3 586 205,79

cca1 250 000

Dotace - MAS, SFŽP ČR 

Realizační firma  - soutěží se

Termín realizace - předpoklad do 12/2021

Pozn.: Zajistit kácení stromů - Michal Kindl

cca 1 250 000 Kč rezervovat na rok 2021 

Souběh se setkáním Týnců

 

 • 5. Hrochův Týnec - stavební úpravy zámecké zdi

Plot

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Hrochův Týnec - stavební úpravy zámecké zdi 660 000 160 000

500 000

Dotace - DSO Košumbersko

Realizační firma  - GoldStav s.r.o.

Termín realizace - do 04/2020

 

 • 6. Zámecká zahrada v Hrochově Týnci - revitalizace parku, údržba cest

Zámecké cesty

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Zámecká zahrada v Hrochově Týnci - revitalizace parku, údržba cest

odhad

700 000

odhad

200 000

odhad

500 000

Dotace -  Pardubický kraj

Realizační firma  - 

Termín realizace - do 12/2020

Pozn. Využití žulových kostek a kamenů

 

 • 7. Zámek - multifunkční centrum

zámek

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Zámek - multifunkční centrum

odhad

15 000 000

odhad

9 000 000

odhad pro rok 2020

0

Dotace -  MMR ČR

Realizační firma  - 

Termín realizace - do 12/2020

Pozn. Dofinancování v roce 2021

 

 • 8. Rekonstrukce zámku - dokumentace na 3. a 4. patro

zámek

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Rekonstrukce zámku - dokumentace na 3. a 4. patro

380 000

0

380 000

Dotace - 

Realizační firma  - Ateliér Jelínek

Termín realizace - do 12/2020

Pozn. Podklady pro žádost o dotaci 

 

 • 9. Oplocení zámecké zahrady - východní část

Plot

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Oplocení zámecké zahrady - východní část 100 000 0 100 000

Dotace - není

Realizační firma  -

Termín realizace - předpoklad do 06 - 08/2020

Pozn.: 

 

 • 10. Mateřská škola - oprava elektro v 1. patře

Mateřská škola - foto

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Mateřská škola - oprava elektro v 1. patře 1 250 000 0 1 250 000

Dotace - není

Realizační firma  - Karel Kaválek, Pardubice

Termín realizace - předpoklad do 06 - 08/2020

Pozn.: Zajistit souběh volných týdnů, koordinace s MŠ HT

MŠ zajistí dofinancování výměny podlahové krytiny, vymalování.

 

 • 11. WC v ZUŠ

ZUŠ

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
WC v ZUŠ 100 000

100 000

Dotace - 

Realizační firma  - 

Termín realizace - do 08/2020

 

 • 12. Stavební úpravy bytů Nádražní 173 - dokumentace (KD)

Byty KD

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Stavební úpravy bytů 173 - projektová dokumentace

237 160

0 237 160

Dotace -  není

Realizační firma  - PLP Rosice

Termín realizace - do 03/2020

 

 • 13. Stavební úpravy KD, sociálky a sál - dokumentace

Byty KD

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Stavební úpravy KD, sociálky a sál - dokumentace

79 860

0

79 860

Dotace -  není

Realizační firma  - PLP Rosice

Termín realizace - do 03/2020

 

 • 14. Stavební úpravy KD + byty

Byty KD

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Stavební úpravy KD + byty

odhad

2 000 000

0

odhad

2 000 000

Dotace -  není

Realizační firma  - 

Termín realizace - do 12/2020

 

 • 15.  Rekonstrukce objektu pro seniory na byty, Nádražní 262 - dokumentace

Bytový dům

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Rekonstrukce objektu pro seniory, Nádražní 262 - dokumentace

413 820

 

0

413 820

Dotace -  není

Realizační firma  - PLP Rosice

Termín realizace - do 03/2020

 

 • 16. Rekonstrukce objektu pro seniory na byty, Nádražní 262 - 

Bytový dům

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Rekonstrukce objektu pro seniory, Nádražní 262 1 000 000 0

1 000 000

 

Dotace -  není

 

Realizační firma  - 

 

Termín realizace - do 12/2020

 

 • 17. Hrochův Týnec - kanalizace místních částí Blížňovice a Blansko - DSP

Situace - Blížňovice

Situace - Blansko

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Hrochův Týnec - kanalizace místních částí Blížňovice a Blansko - DSP 427 009 245 000

182 009

Dotace - Pardubický kraj 

Realizační firma  - VS Chrudim, a.s.

Termín realizace - do 04/2020

Pozn.: Vhodný dotační titul pro realizaci.

 

 • 18. Chodníky + sítě Blížňovice - projektová dokumentace

Blížňovice

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Chodníky + sítě Blížňovice - projektová dokumentace

odhad

200 000

0

odhad

200 000

Dotace - 

Realizační firma  - 

Termín realizace - do 12/2020

 • 19. Oprava kříže na p.p.č. 1567, k.ú. Hrochův Týnec

Kříž na Podbor

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Oprava kříže na p.p.č. 1567, k.ú. Hrochův Týnec 130 000

předpoklad

90 000 + 40 000

0

Dotace - MZe ČR - program na podporu a obnovu kulturních a venkovských prvků - bude žádáno

Realizační firma  - 

Termín realizace - do 12/2020

Pozn. Pouze v případě dotace, využití pískovců 

 

 • 20. Cesta podél Karaní

Cesta podél Karaní

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Cesta podél Karaní

odhad

200 000

0

odhad

200 000

Dotace -  není

Realizační firma  - Daniel Jelínek

Termín realizace - do 12/2020

Pozn.: propojení mezi stávajícími cestam

 

 • 20. Komunikace

Páleník

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Silnice Páleník

500 000

0

500 000

Dotace -  není

Realizační firma  - 

Termín realizace - do 12/2020

 

 • 21. Kruhový objezd na silnici I/17

Kruhový objezd

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Kruhový objezd na silnici I/17   0

 

Dotace -  akce ŘSD

Realizační firma  - 

Termín realizace - 

Pozn. - spolupráce města HT

 

 • 22. Komunikace -Zámecká ulice - projekt

Zámecká ulice

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Komunikace -Zámecká ulice - projekt odhad 200 000 0

odhad 200 000

Dotace -  

Realizační firma  - 

Termín realizace - 

 

 • 24. Nákup radaru (pronájem)

Radar

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Nákup radaru (pronájem) 600 000 0

600 000

Dotace -  

Realizační firma  - 

Termín realizace - 

 

 • 25. Hromosvod KD Blížňovice

Kulturní dům

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Hromosvod KD Blížňovice 200 000 0

200 000

Dotace -  

Realizační firma  - 

Termín realizace - 

 

 • 26. Kamery + rozvaděče + VO

 

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Kamery + rozvaděče + VO 200 000 0

200 000

Dotace -  

Realizační firma  - 

Termín realizace - 

 

 • 27. Statek na Trojovice

Statek

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Statek na Trojovice 500 000 0

500 000

Dotace -  

Realizační firma  - 

Termín realizace - 

 

 • 28. Vodovod k č.p. 3, 8, 9,- projekt

Vodovod

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Vodovod k č.p. 3, 8, 9 - projekt 100 000 0

100 000

Dotace -  

Realizační firma  - 

Termín realizace - 

 

 • 29. Dřevní hmota od LH
Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Dřevní hmota od LH 400 000 0

400 000

Dotace -  

Realizační firma  - 

Termín realizace - 

 

 • 30. Letní kino

 

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Letní kino 100 000 0

100 000

Dotace -  

Realizační firma  - 

Termín realizace - 

 

 • 31. Setkání Týnců

 

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Setkání Týnců 400 000 0

400 000

Dotace -  

Realizační firma  - Město Hrochův Týnec

Termín realizace - 

 

 • 32. Sběr odpadu

 

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Sběr odpadu 100 000 0

100 000

Dotace -  

Realizační firma  - Město Hrochův Týnec

Termín realizace - 

 

 • 33. Schody na Náměstí

 

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Schody na Náměstí 50 000 0

50 000

Dotace -  

Realizační firma  - 

Termín realizace -

 

 • 34. Rekonstrukce střechy statku

 

Název projektu Celkové náklady Dotace, jiné příjmy Náklady města HT
Rekonstrukce střechy statku 2 000 000 0

 2 000 000

Dotace -  

Realizační firma  - 

Termín realizace -

 

 

 • VŘ na svoz komunálního odpadu (2021 - 2022) ???

 

3. Nemovitosti města

a) Pacht pozemku 

Návrh usnesení č. 001/2020/003/a

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje  pacht pozemku  p.č. 340/42 orná půda k.ú. Přestavlky u Chrudimi, výměra 47ma p.č. 177/5 orná půda k.ú. Trojovice o výměře 592 m2 .

 

b)Umístění do bytu Nádražní 262, Hrochův Týnec

Návrh usnesení č. 008/2019/003/b

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje/neschvaluje umístění pí. ............ do městského bytu na adrese Nádražní 262, Hrochův Týnec.


c) Rekonstrukce elektro nn v Hrochově Týnci ul. Riegrova a okolí

dohoda o umístěni stavby

smlouva o smlouvě budoucí o zřizení věcného břemene

smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. EI-12-2007945/SIS/5

d) Prodej pozemku

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku dle záměru města č. 018/2019  p.č. 1012/38 k.ú. Hrochův Týnec o výměře 56 m2 ostatní plocha za cenu          Kč, paní         

 

4. Rozpočet města Hrochův Týnec

a) Rozpočtová opatření města Hrochův Týnec 

 

Návrh usnesení č. 001/2020/004/a

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí rozpočtové opatření č. 005/2019 s těmito závaznými ukazateli:

celkové příjmy                                                                                          Kč

celkové výdaje                                                                                            Kč

výdaje ZŠ (par. 3113)                                                                                  Kč

výdaje předškolního zařízení (par. 3111)                                                  Kč

Rozpočet byl přebytkový ve výši  Kč. Rozpočtové opatření - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2020/004/a.

 

b) Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2020

Návrh usnesení č. 001/2020/004/b

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje rozpočet mesta Hrochův Týnec na rok 2020 těmito závaznými ukazateli:

celkové příjmy                                                                                          Kč

celkové výdaje                                                                                            Kč

výdaje ZŠ (par. 3113)                                                                                  Kč

výdaje předškolního zařízení (par. 3111)                                                  Kč

Rozpočet je  přebytkový ve výši  Kč. Rozpočet - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2020/004/b.

c) Schválení daru

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje daru pro pí. ............. ve výši ........... Kč.

d) Dotace pro spolky

Návrh usnesení č. 001 /2020/008/d

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje poskytnutí dotací pro spolky v následující výši:

 

 

5. Obecně závazné vyhlášky

 

a)OZV - o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška města Hrochův Týnec č. 004_2019, o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hrochův Týnec č. 004/2019, o místním poplatku z pobytu - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/ 2020/005/a.

 

 

 6. Organizační záležitosti

 

 

 

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 1. 2020

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Interaktivní mapa

mapy

Mapový portál

geosense

Povodňový plán Hrochova Týnce

Povodňový plán

Aktuální stavy toků

26.1.2020 07:20

Aktuální výška:

50 cm

26.1.2020 07:15

Aktuální výška:

20 cm

26.1.2020 07:00

Aktuální výška:

80 cm

26.1.2020 07:10

Aktuální výška:

42 cm

26.1.2020 07:10

Aktuální výška:

23 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Úhřeticenormální
Zaječicenormální
Dašicesucho
Nemošicenormální
Luženormální

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace V OBRAZE

mobilní aplikace
google playapp store

Facebookové stránky města


PF2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
1
31 1 2

Akce spolufinancované z dotačních titulů

12345

dopravní automobil