Obsah

Usnesení zastupitelstva města ve volebním období 2018 - 2022

Přítomnost zastupitelů na jednání ZMě ve volebním období 2018 - 2022

 

 

Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec v roce 2014

 

  Zasedání zastupitelstva města č. 010/2014 Vyvěšeno:  Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 010/2014 dne 18. 12. 2014 11. 12. 2014 18. 12. 2014
2 Usnesení ZMě č. 010/2014 ze dne 18.12.2014 22. 12. 2014 07. 01. 2015
3 Zápis ze zasedání ZMě Hrochův Týnec č. 010/2010 ze dne 18.12.2014    
4 Přílohy k usnesení zastupitelstva města číslo:                                                                                                                             
  001 Kontrola plnění usnesení ZMě HT č. 009/2014    
002 Vyhl. 03/2014 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 05. 01. 2015 21. 01. 2015
003 Blansko-hlavní výkres    
004 Stíčany-hlavní výkres    
005 Dodatek č. 2    
006 Složení inventarizačních komisí    
007 Svoz a likvidace odpadů - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek    
008 Dostavba kanalizace - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek    
009 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 - ostatní části dotace    
010

Rozpočtové opatření č. 006/2014

22. 12. 2014 07. 01. 2015
011

Povolené zábavy a další akce:

  • 30.4.2015 - Tradiční pálení čarodějnic - TJ Tatran Hrochův Týnec
  • 20.6.2015 - taneční zábava - TJ Tatran Hrochův Týnec
  • 4.7.2015 - Turnaj v malé kopané - TJ Tatran Hrochův Týnec
  • 18.7.2015 - taneční zábava - TJ Tatran Hrochův Týnec
  • 15.8.2015 - taneční zábava - Darts cluc ALEA Hrochův Týnec
   
012

Koncepce zpravodaje Hrochova Týnce

Týnecký zpravodaj - roční plán - 2015

Koncept vytvoření informatiky

Výbor pro informovanost

Domovní řád - FB

Plán činnosti VVZ

Koncepce rozvoje obce

VRSP činnost 2015

Knihovna - roční plán - 2015

Komise k projednávání přestupků

   
013 Žádost o dotaci - JSDH    
014 Náplň práce Výboru pro informovanost    

 

  Zasedání zastupitelstva města č. 009/2014 Vyvěšeno:  Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 009/2014 dne 20. 11. 2014 13. 11. 2014 20. 11. 2014
2 Usnesení ZMě č. 009/2010 ze dne 20.11.2014 28. 11. 2014 15. 12. 2014
3 Zápis ze zasedání ZMě Hrochův Týnec č. 009/2010 ze dne 20.11.2014    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:                                                                                                                             
  001 Jednací řád zastupitelstva    
002

Požární řád obce

1. 12. 2014 17. 12. 2014
003

Dodatek č. 1 VP smlouvy - městská policie

   
  Plán činnosti kulturního výboru na rok 2015    

 

  Zasedání zastupitelstva města č. 008/2014 ustavující Vyvěšeno: Sejmuto:
1

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec dne 10. 11. 2014

29. 10. 2014 10. 11. 2014
2 Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 008/2010 ze dne 10.11.2014 13. 11. 2014 29. 11. 2014
3

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 008/2010 ze dne 10.11.2014

   

 

  Zasedání zastupitelstva města č. 007/2014  Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 007/2014 dne 6. 10. 2014 25. 9. 2014 13. 10. 2014
2 Usnesení ZMě č. 007/2014 ze dne 6. 10. 2014 13. 10. 2014 29. 10. 2014
3 Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 007/2014 dne 6. 10. 2014    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:                                                                                                                             
  001 Kontrola usnesení č. 006/2014    
002

Záměr města 022/2014 - směna pozemků

   
003

MO ČRS - koupaliště

   
004

Záměr města 023/2014 - pronájem

   
005

Kupní smlouva

   
006

Trafostanice - rozsudek

   
007

Záměr města 025/2014 - pronájem HT

   
008 Záměr města 024/2014 - pronájem    
  009 Výběrové řízení č. HPUR/143/2014 - 4.kolo    
010

Záměr města 026/2014

   
011 Rozpočtové opatření č. 005/2014 15. 10. 2014 31. 10. 2014
012 Žádost o vyjádření ke změně licence 620 709    

 

  Zasedání zastupitelstva města č. 006/2014  Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 006/2014 dne 30. 7. 2014 23. 7. 2014 30. 7. 2014
2 Usnesení ZMě č. 006/2014 ze dne 30. 7. 2014 19. 8. 2014 5. 9. 2014
3 Zápis ze zasedání ZMě č. 006/2014 ze dne 30. 7. 2014    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:                                                                                                                             
  001 Kontrola usnesení č. 005/2014    
002

Dražební vyhláška dražby dobrovolné č. 212014

Dražební vyhláška dražby dobrovolné č. 222014

   
003

2014 - Kupní smlouva, vlastní akcie, Hrochův Týnec, 1834 ks

Kupní smlouva Hrochův Týnec, Sídliště

   
004

Záměr města 011/2014

   
005

Záměr města 012/2014

   
006

Záměr města 013/2014

   
007

Záměr města 014/2014

   
008 Záměr města 015/2014    
009 Záměr města 016/2014    
010

Záměr města 017/2014

   
011 Záměr města 018/2014    
012 Záměr města 019/2014    
013 Rozpočtové opatření č. 004/2014 19. 8. 2014 5. 9. 2014
014

Zadání změny č. 1 ÚP Hrochův Týnec

   
015 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů    
016 Chodníky na Sídlišti, kolem č.p. 315 a 266    

 

  Zasedání zastupitelstva města č. 005/2014  Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 005/2014 dne 16. 6. 2014 4. 6. 2014 16. 6. 2014
2 Usnesení ZMě č. 005/2014 ze dne 16. 6. 2014 20. 6. 2014 7. 7. 2014
3

Zápis ze zasedání ZMě č. 005/2014 ze dne 16. 6. 2014

Dopis MS ODS

   
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:                                                                                                                             
  001 Kontrola usnesení č. 004/2014    
002 Záměr města 010/2014 24. 6. 2014 11. 7. 2014
003 Dodatek k nájemní smlouvě - Oseva    
004 Záměr města 011/2014 24. 6. 2014 11. 7. 2014
005 Záměr města 012/2014 24. 6. 2014 11. 7. 2014
006 Záměr města 013/2014 24. 6. 2014 11. 7. 2014
007 Záměr města 014/2014 24. 6. 2014 11. 7. 2014
008 Záměr města 015/2014 24. 6. 2014 11. 7. 2014
009 Záměr města 016/2014 24. 6. 2014 11. 7. 2014
010

Záměr města 017/2014

24. 6. 2014 11. 7. 2014
011 Záměr města 018/2014 24. 6. 2014 11. 7. 2014
012 Záměr města 019/2014 24. 6. 2014 11. 7. 2014
013 Záměr města 020/2014 24. 6. 2014 11. 7. 2014
014

Záměr města 021/2014

24. 6. 2014 11. 7. 2014
015 O2 - Blížňovice - smlouva    
016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrochův Týnec za rok 2013

Závěrečný účet města Hrochův Týnec za rok 2013

Rozvaha

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

19. 5. 2014 5. 6. 2014
017 Smlouva o poskytnutí grantu z Programu C1 - č. OR/14    
018 Smlouva o poskytnutí grantu na památky    
019 Dohoda o spolupořadatelství akce    
020 Rozpočtové opatření č. 003/2014 23. 6. 2014 9. 7. 2014

 

 

  Zasedání zastupitelstva města č. 004/2014  Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 004/2014 dne 12. 5. 2014 30. 4. 2014 12. 5. 2014
2 Usnesení ZMě č. 004/2014 ze dne 12. 5. 2014 19. 5. 2014 5. 6. 2014
3 Zápis ze zasedání ZMě č. 004/2014 ze dne 12. 5. 2014    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:                                                                                                                             
 
 
001 Kontrola plnění usnesení ZMě 003/2014    
002 Záměr města 002/2014    
003 Záměr města 006/2014    
004 Smlouva - Včelákov    
005 Záměr města 007/2014 13. 5. 2014 2. 6. 2014
006 Záměr města 008/2014 13. 5. 2014 2. 6. 2014
007 Záměr města 009/2014 13. 5. 2014 2. 6. 2014
008 Záměr města 004/2014 13. 5. 2014 2. 6. 2014
009

ZŠ - rozvahy a bilance

ZŠ - výkazy zisku a ztráty

ZŠ - příloha 1

ZŠ - příloha 2

   
010

MŠ - rozvahy a bilance

MŠ - výkazy zisku a ztráty

MŠ - příloha 1

MŠ - příloha 2

   
011

Smlouva č. 11096506 o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - 01

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - 02

   
012 Smlouva o dílo - Přístavba ZŠ HT    
013 Rozpočtové opatření č. 002/2014 13. 5. 2014 2. 6. 2014
014 Směnná smlouva - Lesní hospodářství    
015      

 

  Zasedání zastupitelstva města č. 003/2014  Vyvěšeno:  Sejmuto: 
1

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 003/2014 dne 23. 4. 2014

16. 4. 2014 23. 4. 2014
2 Usnesení ZMě č. 003/2014 ze dne 23. 4. 2014 24. 4. 2014 11. 5. 2014
3

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 003/2014 dne13. 4. 2014

   
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:                                                                                                                             
 
 
001 Kontrola usnesení ZMě č. 002/2014    
002 Záměr města 006/2014 24. 4. 2014 11. 5. 2014
003 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce z rozpočtu Pardubického kraje    
004

Opatření ohledně rušení nočního klidu

   

 

  Zasedání zastupitelstva města č. 002/2014  Vyvěšeno:  Sejmuto: 
1

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 002/2014 dne 14. 4. 2014

7. 4. 2014 14. 4. 2014
2 Usnesení ZMě č. 002/2014 ze dne 14. 4. 2014 24. 4. 2014 11. 5. 2014
3

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 002/2014 dne 14. 4. 2014

24. 4. 2014 11. 5. 2014
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:                                                                                                                             
 
 
 
001 Kontrola usnesení zastupitelstva města č. 001/2014    
002 Náčrt umístění plotu MŠ    
003 Priority budování společných zařízení v rámci KPÚ Hrochův Týnec    
004 ---    
005 Rekonstrukce střechy zámku - dodatek č. 2 ke smlouvě    
006

SOD č. 130605/3

   
007 Kanalizační přípojka HT    
008 Geometrický plán - Křiklava    
009

Na Hlásce - geom. plán

   
010 ---    
011

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

   
012

Záměr města 005/2014

28 . 3. 2014 14. 4. 2014
013 Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2013    
014 Rozpočtové opatření č. 001/2014 24. 4. 2014 11. 5. 2014
015 Zprava KV za 2013    
016 Zpráva o činnosti za rok 2013 Výboru pro narovnání majetkových vztahů    
017 Zpráva kontrolního výboru - komerční prostory    

 

  Zasedání zastupitelstva města č. 001/2014  Vyvěšeno:  Sejmuto: 
1

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 001/2014 dne 17. 2. 2014

6. 2. 2014 17. 2. 2014
2

Usnesení ZMě č. 001/2014 ze dne 17. 2. 2014

21. 2. 2014 10. 3. 2013
3

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 001/2014 dne 17. 2. 2014

   
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:                                                                                                                             
 
 
 
001 Kontrola plnění usnesení č. 007/2013    
002 Rozpočtové opatření Města Hrochův Týnec č. 005/2013 21. 2. 2014 10. 3. 2013
003 Program obnovy venkova Města Hrochův Týnec na roky 2014 - 2020    
004

Nabídka - kácení

   
005

Situace

Výzva k podání nabídky

   
006

Čechova ulice - alej

   
007

Zámecká ulice - alej

Koupaliště

   
008 Smlouva o dílo    
009

Rozpočet Města Hrochův Týnec na r. 2014

21. 2. 2014 10. 3. 2014
010

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Hrochův Týnec

Žádost o finanční dotaci - formulář

21. 4. 2014 10. 3. 2014
011

Obecně závazná vyhláška Města Hrochův Týnec č. 001_2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

21. 2.2014 10. 3. 2014
012

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

21. 2. 2014 10. 3. 2014
013 Záměr města 001/2014 - Lesní hospodářství - směna    
014      
015      
016 Roční výkaz o knihovně za rok 2013    
017 Charita - Rámcová smlouva 2014 Hrochův Týnec    

A picture