Obsah

Usnesení zastupitelstva města ve volebním období 2018 - 2022

Přítomnost zastupitelů na jednání ZMě ve volebním období 2018 - 2022

 

 

Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec     v roce 2015

 

Zasedání zastupitelstva města č. 010/2015

Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva č. 10/2015 dne 17.12. 2015  9. 12. 2015 17. 12. 2015
2 Usnesení ZMě č. 10/2015 ze dne 17. 12. 2015 18. 12. 2015 3. 1. 2015
3 Zápis ze zasedání ZMě č. 10/2015 ze dne 17. 12. 2015    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola usnesení č. 009/2015 ze dne 5.11.2015    
002 Oprava chodníku podél silnice II/355 v Hrochově Týnci II etapa - výběrové řízení    
003 Podpis smlouvy s firmou RPA Dotace, s.r.o., pro poskytnutí poradenské služby na akci Rekonstrukce místní komunikace    
004

Prodej bytu čp. 3, přes realitní kancelář

   
005 Prodej části pozemků dle Záměru města 012/2015 16.10.2015 2. 11. 2015
006 Nákup části pozemku dle Záměru města č. 013/2015    
007 Vyhlášení záměru města č. 018/2015 pronájem nebytových prostor 18. 12. 2015 3. 1. 2016
008 Vyhlášení Záměru města 017/2015 prodej části pozemku 18. 12. 2015

3. 1. 2016

009 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě města Hrochův Týnec a fi. Bratří Havlíčkové    
010 Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 005/2015    
011 Inventarizační komise    
012 Veřejnoprávní smlouva o uzavření o obecní policii město Hrochův Týnec a Chrast    
013 Veřejnoprávní smlouva o uzavření obecní policie města Hrochův Týnec a Městys Chrosutovice    
014 Veřejnoprávní smlouva o uzavření o obecní policii město Hrochův Týnec Obec Rosice    
015 Zpráva velitele jednotky JSDH Hrochův Týnec    
016 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    

 

Zasedání zastupitelstva města č. 009/2015

Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.009/2015 dne 5. 11. 2015 29. 10. 2015 5. 11. 2015
2 Usnesení ZMě č. 009/2015 ze dne 5.11.2015 9. 11. 2015 25. 11. 2015
3 Zápis ze zasedání  ZMě č. 009/2015 ze dne 5. 11. 2015    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola usnesení č. 008/2015 ze den 15. 10. 2015    
002 Nejvhodnější nabídka na zazázky na akci Sběrný dvůr    
003 Nejvhodnější nabídka zadání akce PD rekonstrukce kulturního domu    
004

Záměr města 014/2015

Záměr města 016/2015

9. 11. 2015 25. 11. 2015
005 Záměr města 015/2015    
006 Smlouva o spolupráci s fi. Recykling - kovové odpady    

 

Zasedání zastupitelstva města č. 008/2015

Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.008/2015 dne 15. 10. 2015 8. 10. 2015 15. 10. 2015
2 Usnesení ZMě č. 008/2015 ze dne 15. 10. 2015 16. 10. 2015 2. 11. 2015
3

Zápis č. 008/2015 z veřejného zasedání ZMě ze dne 15. 10. 2015

   
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola usnesení zastupitelstva města č.007/2015 ze dne 16. 7. 2015    
002 Výběr nabídky - likvidace srážkových vod- hasičská zbrojnice    
003 Výběr nabídky - Lávka pro pěší přes I/17    
004 Výběr nabídky - Demolice objektu čp. 93     
005 Výběr nabídky - Přestavba ZŠ - přístavba učeben    
006 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí - Zateplení MŠ    
007 Povodí Labe - smlouva o vypůjčce 3 ks čerpadel a mobilní hráze v rámci protipovodňových opatření    
008 Program obnovy venkova na roky 2016 - 2020    
009 Pokyn velitele jednotky k vyúčtování náhrad za pohotovostní a jiné služby    
010 Rozpočtová opatření č. 004/2015    
011

viz  stránky územní plánování Chrudim

http://www.chrudim.eu/uzemne-planovaci-dokumentace/hrochuv-tynec.html

   
012 Prodej pozemku dle záměru 005/2015    
013 Prodej dle záměru 006/2015    

014

Prodej dle záměru 008/2015 16. 10. 2015 2. 11. 2015
015 Pronájem pozemku dle záměru 009/2015 16. 10. 2015 2. 11. 2015
016 Prodej pozemku dle záměru 010/2015 16. 10. 2015 2. 11. 2015
017 Pronájem pozemku dle záměru 011/2015 16. 10. 2015 2. 11. 2015
018 Prodej pozemku dle záměru 012/2015 16. 10. 2015 2. 11. 2015
019 Smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi Pardubickým krajem a městem Hrochův Týnec    
020 Smlouva s majitelem nemovitostí    
021 Smlouva lesní hospodářství    
022 Znalecký posudek na hasičské auto    

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 007/2015

Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva č. 007/2015 dne 16. 7. 2015 8. 7.  2015 16. 7. 2015
2 Usnesení ZMě č. 007/2015 ze dne 17. 7. 2015  17. 7. 2015 31. 8. 2015
3 Zápis ze zasedání ZMě 007/2015  ze dne 16. 7. 2015    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola usnesení zastupitelstva města č. 006/2015 Hrochův Týnec ze dne 18. 6. 2015    
002 Studie - kulturní dům    
003 Soubor opatření ke snížení energetické náročnostui budovy - MŠ v Hrochově Týnci    
004 Smlouva o poskytnutí grantu z Programu stavební obnovy a restaurování památek a drobných objektů    
005 Cenová nabídka fy. Ploty Pardubice s.r.o. oplocení dětského hřiště    
006 Obecně závazná vyhláška č. 005/2015 města Hrochův Týnec o stanovení systému schromažďování sběru, přepravy, třídní,využívání a odstraňování komunálních odpadů    
007 Změna nájemce části pozemku čp. 16    
008 Záměr města 005/2015 prodej části pozemku 729/4 k.ú. Blansko            u Hrochova     Týnce 17. 7. 2015 31. 7. 2015
009 Záměr města 006/2015 prodej části pozemku k.ú. Blansko u Hrochova Týnce 17. 7. 2015 31. 7. 2015
010 Záměr města 007/2015  prodej bytu čp. 9 Hrochův Týnec 17. 7. 2015 31. 7. 2015

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 006/2015

Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 006/2015 dne 18. 6. 2015 11. 6.  2015 18. 6. 2015
2 Usnesení ZMě č. 006 ze den 18. 6. 2015 25. 6. 2015 11. 7. 2015
3 Zápis ze zasedání ZMě č. 006/2015 ze dne 18. 6. 2015    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č- 005/2015 ze dne 14. 5. 2015    
002 Smlouva o poskytnutí dotace, ev. č. sml. OŽPZ/15/21867    
003 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce z rozpočtu Pardubického kraje 2015 - ev. č. sml.OKŘ/15/21959    
004 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - dětská hřiště    
005 Smlouva o dílo - dětská hřiště    
006 Výběrové řízení MŠ sociální zařízení    
007 Nabídka na oplocení u sochy sv. Jana Nepomuckého    
008 Veřejnoprávní smlouva OSPOD Chrudim        
009 Obecně závazná vyhláška č. 004/2015, o mistním poplatku za užívání veřejného prostranství 19. 6. 2015 6. 7. 2015
010 Interní směrnice o pronájmu majetku města Hrochova Týnce    
011 Smlouva o poskytnutí finančního daru    
012 Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 003/2015 19.6. 2015 6. 7. 2015
013 Město Hrochův Týnec - smlouva o budoucím předání vyvolané investice    
014 Státní pozemkový úřad - změna hranice katastru k.ú. Blansko    

 

Zasedání zastupitelstva města č. 005/2015

Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 005/2015 dne 14. 5. 2015 7. 5. 2015 14. 5. 2015
2 Usnesení ZMě č. 005 ze dne 14.5.2015 18. 5. 2015 3. 6. 2015
3 Zápis ze zasedání ZMě č. 005/2015 ze dne 14. 5. 2015     
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 004/2015 ze dne 2.4.2015    
002 Geometrické zaměření - výběr nabídky    
003 Projektant - výběr nabídky    
004 Demolice koupaliště - výběr nabídky    
005 Zateplení ZŠ - Projektová dokumentace - výběr dodavatele    
006 Kulturní dům - studie    
007 ---    
008 Návrh smlouvy Hrochův Týnec - BOZP    
009 Dodatek č. 3 SOD č. 130605    
010 Vyhláška Městská policie Hrochův Týnec 15. 5. 2015 2. 5. 2015
011 Požární řád města - vnitřní směrnice    
012 Rozpočtové opatření 002/2015 18. 5. 2015 3. 6. 2015
013 Záměr obce 004/2015 - garáž na st.p.359 18. 5. 2015 18. 6. 2015
014 Zápis z jednání 22. 4. 2015    
015 Nabídka na BIO odpad    
016 Smlouva - Hamplová    
017 Domov seniorů Seč - nabídka    
018

Smlouva č. 53611069-28 - 1. díl

Smlouva č. 53611069-28 - 2. díl

Smlouva č. 53611069-28 - 3. díl

   

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 004/2015

Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 004/2015 dne 2. 4. 2015 24. 3. 2015 2. 4. 2015
2 Usnesení ZMě č. 004/2015 ze dne 2.4.2015 8. 4. 2015 27. 4. 2015
3 Zápis ze zasedání ZMě č. 004/2015 ze dne 2.4.2015    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001      
002

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

MŠ - výkaz zisku a ztráty

MŠ - Rozvaha - bilance

MŠ - příloha - část 1

MŠ - příloha - část 2

ZŠ - výkaz zisku a ztráty

ZŠ - Rozvaha - bilance

ZŠ - příloha - část 1

ZŠ - příloha - část 2

Závěrečný účet města Hrochův Týnec za rok 2014 - část 1.

Závěrečný účet města Hrochův Týnec za rok 2014 - část 2.

Závěrečný účet města Hrochův Týnec za rok 2014 - část 3.

17. 3. 2015 2. 4. 2015
003 Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb. 8. 4. 2015 27. 4. 2015
004 Rozpočtové opatření č. 001/2015 9. 4. 2015 27. 4. 2015
005

Vyjádření k OZV č. 002/2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

8. 4. 2015 24. 4. 2015
006      
007 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky    
008 Smlouva o podmínkách provedení stavby s Pardubickým krajem    

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 003/2015

Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 003/2015 dne 5. 3. 2015 26. 2. 2015 5. 2. 2015
2 Usnesení ZMě č. 003/2015 ze dne 5.3.2015 6. 3. 2015 23. 3. 2015
3 Zápis ze zasedání ZMě č. 003/2015 ze dne 5.3.2015    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Výběr nabídky - projektant    
002

Smlouva Hrochův Týnec, hřiště u MŠ

   
003 Pomocné provozy zámku    
004 Otevřený dopis p. Voženílek    
005 Odpověď p. Šebek        
006 Smlouva u půjčce - dodatek č. 1    
007

Vypořádání, výzva

Přílohy dopisu

   

 

Zasedání zastupitelstva města č. 002/2015

Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 002/2015 dne 5. 2. 2015 29. 1. 2015 5. 2. 2015
2 Usnesení ZMě č. 002/2015 ze dne 5.2.2015 9. 2. 2015 26. 2. 2015
3 Zápis ze zasedání ZMě č. 002/2015 ze dne 5.2.2015    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001

Kontrola plnění usnesení ZMě HT č. 010/2014

Kontrola plnění usnesení ZMě HT č. 001/0215

   
002

Rozpočtové opatření č. 007/2014

6. 2. 2015 23. 2. 2015
003 Rozpočtový výhled 2015 - 2018 6. 2. 2015 23. 2. 2015
004 HROCHŮV TÝNEC (PORV MMR) - SoD 15012-150    
005 Obecně závazná vyhláška č.001/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 9. 2. 2015 26. 2. 2015
006 OOP x Hrochův Týnec čistopis    
007 Smlouva s Charitou    
008 Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2015 9. 2. 2015 26. 2. 2015
009

Smlouva

IV-12-2012077VB1

   
010 Záměr města č. 001/2015    
011 Záměr města č. 002/2015    

 

Zasedání zastupitelstva města č. 001/2015

Vyvěšeno: Sejmuto:
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 001/2015 dne 22. 1. 2015 15. 1. 2015 22. 1. 2015
2 Usnesení ZMě č. 001/2015 ze dne 22. 1. 2015 23. 1. 2015 8. 2. 2015
3 Zápis ze zasedání ZMě č. 001/2015 ze dne 22.1.2015    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 VPS s městem Pardubice - Městská policie    

 


A picture