Obsah

Usnesení zastupitelstva města ve volebním období 2018 - 2022

Přítomnost zastupitelů na jednání ZMě ve volebním období 2018 - 2022

 

 

Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec      v roce 2016

 

Zasedání zastupitelstva města č. 008/2016

Vyvěšeno: Sejmuto:
1

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo města Hrochův Týnec dne 24. 11. 2016

4. 11. 2016 25. 11. 2016
2 Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 008/2016 ze dne 24. 11. 2016 29. 11. 2016 15. 12. 2016
3

Zápis č. 008/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec ze dne 24. 11. 2016

Příloha k zastupitelstvu

   
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola usnesení zastupitelstva č. 007/2016 ze dne 1. 9. 2016    
002

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany

 

   
003 Program obnovy venkova města Hrochův Týnec pro roky 2017 - 2020    
004 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí    
005 Záměr 019/2016 an prodej pozemku     
006 Rozpočtové opatření města Hrochův  Týnec  č. 005/2016  30. 11. 2016 16. 12. 2016
007 Plnění rozpočtu města Hrochův Týnec    
008 Složení inventárních komisí    
009 Vyhláška č. 03/2016 obecně závazná vyhláška o nočním klidu 30. 11. 2016 16. 12. 2016 
010 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Hrochův Týnec    

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 007/2016

Vyvěšeno: Sejmuto:
1

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo města Hrochův Týnec dne 1. 9. 2016

19. 8. 2016 1. 9. 2016
2 Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 007/2016 ze dne 1. 9. 2016 2. 9. 2016 19. 9. 2016
3 Zápis č. 007/2016 z veřejného ZMě Hrochův Týnec  ze dne 1. 9. 2016    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola usnesení č. 006/2016 ze dne 26. 7. 2016      

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 006/2016

Vyvěšeno: Sejmuto:
1

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo města č. 006/2016 dne 26. 7. 2016

19. 7. 2016 26. 7. 2016
2 Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 006/2016 ze dne 26. 6. 2016 27.7.2016 12. 8. 2016
3 Zápis č. 006/2016 z veřejného ZMě Hrochův Týnec ze dne 26. 7. 2016    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola usnesení č. 005/2016 ze dne 16. 6. 2016     
002

Uzvaření rámcové smlouvy včetně dodatků s dotačním manažerem s fi. Profesionálové Hradec Králové

Smlouva o spolupráci

Dodatek č. 161

Dodatek č. 162

   
003

Smlouva o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitostí na st.p.č. 212 k.ú. Hrochův Týnec

   
004 Smlouva o poskytnutí dotace na opravu šaten sportovního areálu v hrochově Týnci    
005 Dodatek smlouvy o nájmu pozemků    
006 Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 004/2016    
007 Smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace na akci oslava 100 let letci    

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 005/2016

Vyvěšeno: Sejmuto:
1

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města č. 005/2016 dne 16. 6. 2016

9. 6. 2016 16. 6. 2016
2 Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 005/2016 ze dne 16. 6. 2016 17. 6. 2016 4. 7. 2016
3 Zápis č. 005/2016 z veřejného ZMě ze dne 16. 6. 2016    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola usnesení č. 004/2016 ze dne 26. 5. 2016    
002

Záměr města 011/2016 na uzavření pachtovní smlouvy

24. 6. 2016 10. 7. 2016
003

Záměr města 012/2016 na uzavření pachtovní smlouvy

24. 6. 2016 10. 7. 2016
004 Záměr města 013/2016 na uzavření pachtovní smlouvy 24. 6. 2016 10. 7. 2016
005 Záměr města 014/2016 na uzavření pachtovní smlouvy 24. 6. 2016 10. 7. 2016
006 Záměr města 015/2016 na uzavření pachtovní smlouvy 24. 6. 2016 10. 7. 2016
007 Smlouva o zřízení věcného břemene - kanalizační přípojka čp. 95 ul. Vaňkova    
008 Dodatek ke smlouvě  o úvěru č. 1046/16/LCD o koupi nemovitosti    
009 Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 003/2016  17. 6. 2016 4. 7. 2016 
010 Nařízení města č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města 17. 6. 2016 4. 7. 2016
011 Veřejnoprávní smlouva s obcí Kočí    

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 004/2016

Vyvěšeno: Sejmuto:
1

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města č. 004/2016 dne 26. 5. 2016

19. 5. 2016 26. 5. 2016
2 Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 004/2016 ze dne 26. 5. 2016  1. 6. 2016 17. 6. 2016
3 Zápis č. 004/2016 z veřejného ZMě Hrochův Týnec ze dne 26. 5. 2016    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola usnesení č. 003/2016 ze dne 11. 4. 2016    
002

Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární techniku

   
003 Smlouva o poskytnutí dotace oprava šaten sportovního areálu v hrochově Týnci     
004 Žádost o poskytnutí dotace - repasovaná sada hydraulické zařízení    
005 Úpravy v kupní smlouvě na nákup domu Nádražní 173, Hrochův Týnec    
006 Dohoda o složení blokovacího depozita    
007 Záměr města na prodej části pozemku 010/2016 1. 6. 2016 17. 6. 2016

008

Záměr města na prodej podílu vlastnictví pozemku o veliksoti 1/4 , č.009/2016 1. 6. 2016 17. 6. 2016
009

Výzva k vyklizení pozemků

 

 
010

Darovací smlouva s Pardubickým krajem na pozemky

 
 

011

Smlouva o zřízení věcného břemene    
012

Hospodaření města  a závěrečný účet města Hrochův Týnec za rok 2015

Závěrečný účet města za rok 2015

Zpráva o výsledku hospodaření města za rok 2015

   
013
  • Hospodaření města za rok 2015

        Město Výkaz zisku a ztrát

        Město Rozvaha

        Město Příloha

   Město Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu

 

  • Hospodaření ZŠ za rok 2015

       ZŠ Výkaz zisku a ztrát

       ZŠ Rozvaha a bilance

       ZŠ Příloha

 

  • Hospodaření MŠ za rok 2015

        MŠ Výkaz zisku a ztrát

        MŠ Rozvaha a bilance

        MŠ Příloha

   
014

Rozpočtové opatření 002­/2016

1. 6. 2016 17. 6. 2016

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 003/2016

Vyvěšeno: Sejmuto:
1

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 003/2016 dne 11. 4. 2016

4. 4. 2016 11. 4. 2016
2 Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2016 ze dne 11. 4. 2016 18. 3. 2016  4. 5. 2016
3 Zápis č. 003/2016 z veřejného ZMě Hrochův Týnec ze dne 11. 4. 2016     
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola usnesení č. 002/2016 ze dne 10.3.2016    
002

Uzavření smlouvy o investičním úvěru od České spořitelny

   
003 Záměr města na koupi části pozemku 006/2016    
004 Záměr města na prodej části pozemku 007/2016 13. 4. 2016 29. 4. 2016
005 Záměr města na prodej části pozemku 008/2016 4. 5. 2016 25. 5. 2016
006 Záměr města na prodej pozemku 005/2016 13. 4.2016 29. 4. 2016
007 Smlouva vodovodní přípojka čp. 34 Bližňovice    

008

Kupní smlouva na koupi st.p.č. 205/1 se stavbou čp. 173    
009

Rozpočtové opatření č. 001/2016

13. 4. 2016 29. 4. 2016
010

Hrochův Tynec_rozpoctovy vyhled_2016 - 2019

13. 4. 2016 29. 4.2016

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 002/2016

Vyvěšeno: Sejmuto:
1

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 002/2016 dne 10. 3. 2016

3. 3. 2016 10. 3. 2016
2 Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 002/2016 ze dne 11. 3. 2016 11. 3. 2016 28. 3. 2016
3 Zápis č. 002/2016 z veřejného ZMě Hrochův Týnec ze dne 10. 3. 2016    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola Usnesení č. 001/2016 ze dne 18. 2. 2016  

 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva města č. 001/2016

Vyvěšeno: Sejmuto:
1

Pozvánka na zasedání zastupitelstva č. 001/2016 dne 18. 2 . 2016 

11. 2. 2016 18. 2. 2016
2 Usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2016 ze dne 18. 2. 2016 19. 2. 2016 7. 3. 2016
3 Zápis č. 001/2016 z veřejného zasedání ZMě Hrochův Týnec ze dne 18. 2. 2016    
4 Přílohy k usnesení zastupitelsta města číslo:         
001 Kontrola usnesení č. 010/2015 ze dne 17.12.2015    
002 Přehled připravovaných akcí na rok 2016     
003 Podpis smlouvy o dílo č. 03/01/2016 s fi.Ploty Pardubice    
004 Rozpočtové opatření č. 006/2015 19. 2. 2016 7. 3. 2016
005 Rozpočet města na rok 2016 19. 2. 2016 7. 3. 2016
006 Pronájem pozemku dle záměru č. 001/2016 19. 2. 2016 7. 3. 2016
007 Prodej části pozemku dle záměru č. 002/2016 19. 2. 2016 7. 3. 2016
008 Koupě pozemku dle záměru města č. 003/2016    
009 Pronájem části pozemku dle záměru č. 004/2016 19. 2. 2016 7. 3. 2016
010 Návrh na vklad do katastru nemovitosti byt Riegrova 3/3    
011 Vyhláška č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování odpadů 19. 2. 2016 7. 3. 2016
012 Vyhláška č. 02/2016 o systému shromažďování sběru a přepravy odpadů 19. 2. 2016 7. 3. 2016
013 Pravidla pro poskytování dotací    
014 Zpráva o činnosti výboru pro veřejné zakázky    
015 Výroční zpráva za rok 2015    


 


A picture