Hrochův Týnec - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu města Hrochův Týnec za rok 2023
Vyvěšeno: 9. 5. 2024 Datum sejmutí: 7. 6. 2024
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu SO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2023
Vyvěšeno: 6. 5. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu SO Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2023
Vyvěšeno: 6. 5. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Rozpočty - Schválený rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2024
Vyvěšeno: 22. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 3. 2025
Rozpočty - Schválený rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2024
Vyvěšeno: 22. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 3. 2025
Rozpočty - Schválený rozpočet Mateřské školy na rok 2024
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy na roky 2025 -2026
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Hrochův Týnec na roky 2025 2026
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Hrochův Týnec na roky 2024 - 2026
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Rozpočty - Schválený rozpočet Rozšíření vodovodu Chroustovice na rok 2024
Vyvěšeno: 11. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Rozšíření vodovodu Chroustovice na roky 2026 - 2028
Vyvěšeno: 11. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2028
Schválený závěrečný účet města Hrochův Týnec za rok 2022
Vyvěšeno: 26. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Svazku obcí Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2022
Vyvěšeno: 12. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Svazku obcí Rozšíření vodovodu Chroustovice za rok 2022
Vyvěšeno: 12. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Mateřská škola Hrochův Týnec .- schválený střednědobý výhled na roky 2024- 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Mateřská škola Hrochův Týnec .- schválený střednědobý výhled na roky 2024- 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Základní škola Hrochův Týnec .- schválený střednědobý výhled na roky 2024- 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Základní škola Hrochův Týnec .- schválený střednědobý výhled na roky 2024- 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Město Hrochův Týnec - schválený rozpočet rozpočtového výhledu na roky 2024 - 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Město Hrochův Týnec - schválený rozpočet rozpočtového výhledu na roky 2024 - 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Svazek obcí Košumberska - Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Vyvěšeno: 18. 5. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2022
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Hrochův Týnec na roky 2023 -2024
Vyvěšeno: 15. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Hrochův Týnec na roky 2023 - 2024
Vyvěšeno: 15. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Rozpočtový výhled města Hrochův Týnec na roky 2021 -2024
Vyvěšeno: 21. 6. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Hrochův Týnec na roky 2021 - 2024
Vyvěšeno: 21. 6. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
pozemková parcela č. 2087, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, způsob ochrany chráněná krajinná oblast – II.– IV. zóna,
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Vojtěchov u Hlinska
Vyvěšeno: 21. 5. 2024 Datum sejmutí: 13. 6. 2024
spoluvlastnického podílu o velikosti ½ k pozemkům:
pozemková parcela č. 54
pozemková parcela č. 57/1
pozemková parcela č. 57/2
pozemková parcela č. 279
stavební parcela č. 9
zapsaného na LV č. 327 pro katastrální území Holičky u Chrudimi a obec Morašice, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim
Vyvěšeno: 15. 5. 2024 Datum sejmutí: 13. 6. 2024
výběrové řízení_ investice III. Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
výběrové řízení_ investice III.
Vyvěšeno: 6. 3. 2023 Datum sejmutí: 24. 3. 2023
Výběrové řízení vedoucí správného odboru Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Výběrové řízení vedoucí správného odboru
Vyvěšeno: 6. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 3. 2023
nemovité věci
Vyvěšeno: 13. 8. 2021 Datum sejmutí: 29. 8. 2021
úplná uzavírka.
2. Na pozemních komunikacích: silnici III/355 1 a místních komunikacích (dále jen (“¨KM„
v obci (místní části) Přestavlky a silnici III/358 21 a MK v obci (místní části) Trojovice.
Vyvěšeno: 16. 5. 2024 Datum sejmutí: 1. 6. 2024
Vyvěšeno: 29. 4. 2024 Datum sejmutí: 3. 6. 2024
Oznámení voličům o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024
ve městě Hrochův Týnec
Vyvěšeno: 21. 5. 2024 Datum sejmutí: 8. 6. 2024
První zasedání OVK 2024
Vyvěšeno: 9. 5. 2024 Datum sejmutí: 7. 6. 2024
Vyvěšeno: 29. 4. 2024 Datum sejmutí: 30. 5. 2024
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků ve Hrochův Týnec
pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
Vyvěšeno: 22. 4. 2024 Datum sejmutí: 9. 6. 2024
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
Vyvěšeno: 6. 3. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
Vyvěšeno: 22. 2. 2024 Datum sejmutí: 28. 2. 2025
přerušení provozu Mateřské školy od 15. 7. 2024 - 16. 8. 2024
Vyvěšeno: 29. 1. 2024 Datum sejmutí: 16. 8. 2024