Hrochův Týnec - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Úřad pro zastupování státu ve věci majetkových - Aukční vyhláška

spoluvlastnického podílu o velikosti ½ k pozemkům:
pozemková parcela č. 54
pozemková parcela č. 57/1
pozemková parcela č. 57/2
pozemková parcela č. 279
stavební parcela č. 9
zapsaného na LV č. 327 pro katastrální území Holičky u Chrudimi a obec Morašice, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim
Datum sejmutí: 13. 6. 2024 Zodpovídá: Správce Webu