Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Návrhy usnesení

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec se koná

 

v pondělí 3. června 2024 od 17,30 hodin 

v zasedací místnosti

městského úřadu v Hrochově Týnci

 

 

 • Program 

Program:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Schválení hospodaření města za rok 2023 a schválení závěrečného účtu města Hrochův Týnec
 5. Organizační záležitosti 
 6. Diskuze
 7. Závěr

 


Materiály k projednání:

 

1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 004/2024/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli usnesení a zápisu,  zapisovatelkou pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

 

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 003/2024/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program zasedání:

Program:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Schválení hospodaření města za rok 2023 a schválení závěrečného účtu města Hrochův Týnec
 5. Organizační záležitosti 
 6. Diskuze
 7. Závěr

c) Kontrola usnesení č. 002/2024

Návrh usnesení č. 004/2024/001/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2024. Zpráva - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 004/2024/001/c.

 

 

2. Akce města Hrochův Týnec

 

 

 

 

3. Nemovitosti města

 

 

 

 

4. Organizační záležitosti 

 

 

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru