Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Návrhy usnesení

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec se koná ve čtvrtek 8. 9. 2022 v 17,30 hodin  v zasedací místnost městské úřadu

 • Program na ZMě číslo 005/2022 
 1. Zahájení

 2. Akce města Hrochův Týnec

 3. Nemovitosti města

 4. Organizační záležitosti 

 5. Diskuze

 6. Závěr


Materiály k projednání:

1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 005/2022/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli usnesení a zápisu p.        zapisovatelkou pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 005/2022/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program zasedání:

 1. Zahájení

 2. Akce města Hrochův Týnec

 3. Nemovitosti města

 4. Organizační záležitosti 

 5. Diskuze

 6. Závěr

c) Kontrola usnesení č.  004/2022

Návrh usnesení č. 005/2022/001/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 004/2022 - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 005/2022/001/c.


2. Akce města Hrochův Týnec 

a) Návrh usnesení č. 005/2022/002/a:

 

3. Nemovitosti města

 

b) změna územního plánu města č. 4. Hrochův Týnec 

územní plán č. 4

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec:

 1. Ověřuje po projednání návrhu změny č. 4 územního plánu Hrochův Týnec její soulad s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu - dle přiloženého Odůvodnění změny č. 4 územního plánu Hrochův Týnec, doplněného odůvodněním pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec po ověření neshledalo žádný rozpor.

2. Souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 4 územního plánu Hrochův Týnec, s vyhodnocením stanovisek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 55 ve spojení s § 54 a § 55c stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy – změnu č. 4 územního plánu Hrochův Týnec.

4. Organizační záležitosti 

a)

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapa obce

Mapa obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru