Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

VS Chrudim Oznámení o odstávce vody dne 6. 6. 2023
od 8:00  - 14 hodin. Hrochův Týnec a Stíčany. Cisterny s náhradním zásobováním vodou budou  přistaveny  v těchto místech. Hrochův Týnec - u školy čp. 253
u zdravotního střediska čp. 14
Stíčany u hospody U Marka čp. 7 

Podklady na poradu

Porada zastupitelů města Hrochův Týnec

v pondělí 29. 5. 2023  od 17 hodin 

 v zasedací místnosti městského úřadu Hrochův Týnec


 1. Zahájení

 2. Akce města Hrochův Týnec

 3. Nemovitosti města

 4. Schválení hospodaření města za rok 2022 a schválení závěrečného účtu města Hrochův Týnec 

 5. Organizační záležitosti 

 6. Diskuze

 7. Závěr

 

                                                                                             


1. Zahájení

 

 

2. Akce města Hrochův Týnec 

 

 • Dotace na požární techniku

smlouva  - Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požázní techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2023 

Návrh usnesení č. 

 

 

 • Místní energetická koncepce ve městě Hrochův Týnec

Návrh usnesení č. 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí, že žádost o dotaci podaná na MPO ČR byla evidována pod registračním číslem 3283000175 a byla akceptována. Na základě akceptace byly rezervovány finanční prostředky ve výši 400 000 Kč.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zpracování "Místní energetické koncepce Města Hrochův Týnec".  Vítěznou firmou byla vybrána fi.            , cena zakázky je             Kč bez DPH, termín dodání díla je 30. 11. 2023. 

 

 • Smlouva o spolupráci při zajišťování zpětného odběru a zařízení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství  se společnmostí Ekokom 

smlouva 

 

 

 

 • zřízení bankomatu 

 

 

 • Zavedení evidenčních karet pro uživatele sběrného dvora 

 

3. Nemovitosti města

 

 •  Uzavření smlouvy o věcném břemenu na p.p.č. 1951, k.ú. Hrochův Týnec

Návrh usnesení č.

 

 • prodej bytů a nemovitostí 

záměr města 001_2023 

záměr města 002_2023 

záměr města 003_2023 

záměr města 004_2023 

záměr města 006_2023 

 

 • pronájem nebytových prostor čp. 262 

 

 • smlouva o zřízení věcného břemene Stavab Nádražní 559/1, 2x Bd -knn

smlouva 

 

4. Schválení závěrečného účtu města Hrochův Týnec za rok 2022

 

a) Schválení hospodaření města Hrochův Týnec za rok 2022

návrh závěrečného účtu města 

Usnesení č. 003/2023/004/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření města Hrochův Týnec za rok 2022 (sestava FIN příjmy a výdaje položkově) a závěrečný účet města Hrochův Týnec, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrochův Týnec za rok 2022, viz příloha k usnesení zastupitelstvu města Hrochův Týnec č.  

 

b) Schválení účetní závěrky města Hrochův Týnec za rok 2022

Usnesení č. 003/2023/005/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje účetní závěrku města Hrochův Týnec za rok 2021.

 

c) Hospodářský výsledek - Základní škola Hrochův Týnec

rozvaha 

výkaz zisku a ztrát 

příloha 

 

Usnesení č. 003/2023/005/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Hrochův Týnec za rok 2022. Hospodaření školy skončilo přebytkem ve výši  .Výkazy - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec nařizuje převod přebytku hospodářského výsledku Základní školy Hrochův Týnec ve výši           do rezervního fondu Základní školy Hrochův Týnec. 

 

d) Schválení účetní závěrky - Základní škola Hrochův Týnec

žádost o schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky  

Usnesení č. 003/2023/005/d:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje účetní závěrku Základní školy Hrochův Týnec za rok 2022.  

 

e) Hospodářský výsledek - Mateřská škola Hrochův Týnec

rozvaha 

výkaz zisku a ztrát 

příloha 

Usnesení č. 003/2023/005/e:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Hrochův Týnec za rok 2021. Hospodaření školy skončilo přebytkem             Výkazy - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec nařizuje převod přebytku hospodářského výsledku Mateřské školy Hrochův Týnec ve výši          do rezervního fondu Mateřské školy Hrochův Týnec. 

 

f) Schválení účetní závěrky - Mateřská škola Hrochův Týnec

žádost o schválení účetní závěrky a hospodaření za rok 2022 

Usnesení č. 003/2023/005/f:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Hrochův Týnec za rok 2021. 

 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 • žádost o byt

žádost 

 

 • žádost o dotaci na zajištění rozvoje domácí hospicové péče Oblastní charita Parubice

žádost 

 

 • hřbitov

Nájemné a ceny služeb spojených s nájmem

( Cena za nájem m2/rok Cena za služby m2/rok ) 

 

 • odměny pro zastupitele 

vyplácení odměn v souběhu funkcí předsedy výboru zastupitelstva města a neuvolněného zatupitele

 

 • stánkový prodej na městských akcích

 

 • žádost o souhlas s žádostí o podporu Operačního programu Jan Amos Komenský  výzva č. 02 22 002 OPJAK - šablony pro MŠ a ZŠ 

žádost

 

 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapa obce

Mapa obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
1
3 4
5 6 7 8 9 10
3
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
1
2
1

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru