Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Podklady na poradu

Porada zastupitelů města Hrochův Týnec

 v pondělí 13. května 2024 od 17 hodin 

 v zasedací místnosti městského úřadu Hrochův Týnec


 

         

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Organizační záležitosti 
 5. Diskuze
 6. Závěr

                                                                                  


1. Zahájení

 

 

2. Akce města Hrochův Týnec 

 

 

 • BESIP I/17

Návrh usnesení č. 003/2024/002/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí, ze ŘSD přesouvá realizaci akce "I/17 Hrochův Týnec, opatření ke zvýšení BESIP" na rok 2025.

 

 

 • Statek u zámku

 

 

 • Demolice školy v zámeckém parku

 

 • Garáž JSDH

 

3. Nemovitosti města

 

 •  návrh na změnu územního plánu

návrh na změnu územního plánu 

 

 

 • směna Lesní hospodářství

 

 

 • Nájemní smlouva ZUŠ Hrochův Týnec

 

 

 • Pozemky Strnad

 

 

4. Organizační záležitosti 

 

 •  

   cena nájmu Kulturní domy Hrochův Týnec a Blížňovic

 

PORADA 13. 5. 2024 

Schválení hospodaření města za rok 2023 a schválení závěrečného účtu města Hrochův Týnec

Hospodářský výsledek - Mateřská škola Hrochův Týnec

žádost schválení hospodaření 

výkaz zisku a ztrát za rok 2023 

 

Hospodářský výsledek - Základní škola Hrochův Týnec

žádost o schválení účetní závěrky a hospodaření za rok 2023

 

Schválení účetní závěrky - Mateřská škola Hrochův Týnec

Schválení účetní závěrky - Základní škola Hrochův Týnec

 

Sběrný dvůr + provozovatel sběrného dvora ( udržitelost 4/ 2025 )

 

 

 

 

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru