Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Podklady na poradu

Porada zastupitelů města Hrochův Týnec

ve středu 15. 2. 2023 od 17 hodin 

 v zasedací místnosti městského úřadu Hrochův Týnec


 1. Zahájení

 2. Akce města Hrochův Týnec

 3. Nemovitosti města

 4. Rozpočtové opatření města č. 03/2022

 5. Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2023

 6. Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2022

 7. Organizační záležitosti 

 8. Diskuze

 9. Závěr


1. Zahájení

 

 

2. Akce města Hrochův Týnec 

 

a) Výměna oken u Základní školy B

 

Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/002/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis smlouvy o dílo s firmou OKNA HM s.r.o. na akci "Výměna oken u Základní školy B". 

 

b) Výměna oken u bytového domu Nádražní 262, Hrochův Týnec

 

Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/002/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vypsání poptávkového řízení na dodavatele nových oken u bytového domu Nádražní 262, Hrochův Týnec.

 

c)  Fotovoltaická elektrárna

 

Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/002/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zadání projektu na zřízení fotovoltaické elektrárny s bateriovým uložištěm na nemovitosti Smetanova 25, Hrochův Týnec.

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na spolufinancování zřízení fotovoltaické elektrárny s bateriovým uložištěm na nemovitosti Smetanova 25, Hrochův Týnec.

 

d) Veřejné osvětlení v Blansku

Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/002/d:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zadání projektu pro stavební povolení na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení - Blansko u Hrochova Týnce".

 

e) Chodníky v ulici Riegrova

 

Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/002/e:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zrušení usnesení č. 002/2022/02/c.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vypsání poptávkového řízení na akci "Chodníky ul. Riegrova podél silnice III/358 21, Hrochův Týnec. Výběrové řízení bude vypsáno po vydání stavebního povolení na stavbu.

 

f) Komunikace na Hrochově

bez zón 

Obytná zóna

Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/002/f:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje změnu projektu Rekonstrukce MK Na Hrochově v provedení bez obytné zóny.

 

g) Dodavatel energií - poptávkové řízení

 

Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/002/g:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vypsání poptávkového řízení na dodavatele energií pro město Hrochův Týnec a příspěvkové organizace. Délka uzavřené smlouvy na dodávku energií bude 1 rok. 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec pověřuje Výbor pro výběrové řízení vyhodnocením poptávkového řízení a starostu města k podpisu smlouvy o dodávce energií.

 

h) BESIP

 

Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/002/h:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí, že ŘSD plánuje  stavbu I/17 Hrochův Týnec, opatření ke zvýšení BESIP v termínu jaro 2024. 

 

 

i) Oprava chodníků u lávky v Hrochově Týnci

 

Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/002/i:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis smlouvy o dílo s fi. POKSPOL s.r.o. na akci "Oprava chodníků u lávky u školy v Hrochově Týnci". Cena díla je 291 466,13 Kč vč. DPH. Předpokládaný termín realizace 06 - 07/2023.

 

 

 

 

 

)Kanalizace Blížňovice, Blansko

 

3. Nemovitosti města

 

a) Přemístění rozvodů ČEZ do země - Stíčany

Žádost o vyjádření 

Výkresy:

Situace_Montaz_List I_M_1000

Situace_Montaz_List II_M_1000 

Výpočet náhrady:

Obec_do chodniku 

Obec_do komunikace

Obec_do krajnice

Obec_park 

Obec_prekop komunikace 

eBřemena - Celkový součet

 

Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/003/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis následujících smluv:

 Priloha_DUS_DPP

 • DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY / PROVEDENÍ PRÁCE ( 1 ) - č. j. ČEZd_DUS/DPP_27155/IE-12-2007808/Stíčany-rekonstrukce vedení nn, smluvní strany: Město Hrochův Týnec; ČEZ Distribuce, a.s. - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2023/003/a/01.

 

Priloha_SoBS_VB 

 • SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY - č. j. ČEZd_SoBS_VB_26985/IE-12-2007808/Stíčany-rekonstrukce vedení nn, smluvní strany: Město Hrochův Týnec; ČEZ Distribuce, a.s. - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2023/003/a/02.

 

 • SoBS_SIS-29645_Mesto_SZ_CEZd 
 • SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY ( 107 ) - č. j. ČEZd_SoBS_SIS_29645/IE-12-2007808/Stíčany-rekonstrukce vedení nn, Číslo smlouvy Budoucího oprávněného: B 640 100 150 22, smluvní strany: Správa železnic, státní organizace, Město Hrochův Týnec; ČEZ Distribuce, a.s. - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2023/003/a/03.

 

 • SoBS_SIS-26993_Mesto_VAK_CEZd 
 • SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY ( 3 ) - č. j. ČEZd_SoBS_SIS_26993/IE-12-2007808/Stíčany - rekonstrukcev vedení nn,  smluvní strany: VAK Chrudim, a.s.; Město Hrochův Týnec; ČEZ Distribuce, a.s. - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2023/003/a/04.

 

 • SoBS_SIS-26994_Mesto_Menc_CEZ
 • SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY ( 4 ) - č. j. ČEZd_SoBS_SIS_26994/IE-12-2007808/Stíčany - rekonstrukcev vedení nn,  smluvní strany: Pavel Menc; Město Hrochův Týnec; ČEZ Distribuce, a.s. - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2023/003/a/05.

 

 • SoBS_SIS-27004_Mesto_Hofmanovi_CEZd
 • SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY ( 12 ) - č. j. ČEZd_SoBS_SIS_27004/IE-12-2007808/Stíčany - rekonstrukcev vedení nn,  smluvní strany: Hofman Vladimír a Hofmanová Vlasta ( SJM ); Město Hrochův Týnec; ČEZ Distribuce, a.s. - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2023/003/a/06.

 

 • SoBS_SIS-27014_Mesto_Pospisilova_CEZd
 • SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY ( 20 ) - č. j. ČEZd_SoBS_SIS_27014/IE-12-2007808/Stíčany - rekonstrukcev vedení nn,  smluvní strany: Milada Pospíšilová; Město Hrochův Týnec; ČEZ Distribuce, a.s. - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2023/003/a/07.

 

 • SoBS_SIS-27028_Mesto_Preislerova_CEZd
 • SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY ( 28 ) - č. j. ČEZd_SoBS_SIS_27028/IE-12-2007808/Stíčany - rekonstrukcev vedení nn,  smluvní strany: Milada Preislerová; Město Hrochův Týnec; ČEZ Distribuce, a.s. - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2023/003/a/08.

 

 • SoBS_SIS-27117_Mesto_Saristi_CEZd
 • SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY ( 73 ) - č. j. ČEZd_SoBS_SIS_27117/IE-12-2007808/Stíčany - rekonstrukcev vedení nn,  smluvní strany: Šarišský Filip a Šarišská Jolana ( SJM ); Město Hrochův Týnec; ČEZ Distribuce, a.s. - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2023/003/a/09.

 

b) Převod vlastnického práva - škola v zámecké zahradě

smlouva 

Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/003/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva, č.j. UZSVM/HPU/10877/2022-HPUM, mezi Českou  republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Hrochův Týnec. Předmět smlouvy je převod vlastnického práva na st. p. č. 290, zastavěná plocha a nádvoří, a stavby bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemcích stavební parcela č. 290 a stavební parcela č. 754, vše k.ú. Hrochův Týnec. Smlouva - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2023/003/b.

 

c) Věcné břemeno - elektrická přípojka k jezu Hrochův Týnec

žádost o VB

Situace jez Hrochův Týnec

Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/003/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 259/2, 266/1, 1703, vše k.ú. Hrochův Týnec. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu umístění přívodního elektrického kabelu k jezu na Novohradce.

 

d)Převzetí komunikace u bytových domů

 ) Směna pozemků s fi. NIKA

Dopis 

 

 

) Uzavření smlouvy o věcném břemenu na p.p.č. 1951, k.ú. Hrochův Týnec

 

 

4. Rozpočtové opatření města č. 03/2022

 

RO_3­_2022 

a) Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/004/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 03/2022 s těmito závaznými ukazateli:

celkový příjem                                                                        122 256 500 Kč

celkové výdaje                                                                        110 034 200 Kč

výdaje ZŠ (par. 3113)                                                                4 310 400 Kč

vydaje předškolního zařízení (par. 3111)                               5 642 200 Kč

Rozpočet města Hrochův Týnec za rok 2022 skončil přebytkem ve výši 12 222 300 Kč. 

Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 03/2022 - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2023/004/a.

 

5. Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2023

 

návrh rozpočtu na rok 2023 

a) Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/005/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2023 s těmito závaznými ukazateli:

celkový příjem                                                                        52 918 000 Kč

celkové výdaje                                                                        52 918 000 Kč

neinvestiční příspěvek  ZŠ (par. 3113, pol. 5331)               4 581 200 Kč

neinvestiční příspěvek  MŠ (par. 3111, pol. 5331)              2 176 300 Kč

Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2023 je navržem jako vyrovnaný. 

 

Rozpočet - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2023/005/a.

 

b) Dar - OKNA, z.s.

Lucie Maredová - otevřená okna

a) Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/005/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje dar neziskové organizaci Otevřená OKNA, z.ú. ve výši 5 000 Kč. Dar bude použit na financování letního tábora v r. 2023, který nezisková organizace Otevřená OKNA, z. ú. pořádá.

 

 

c) Dotace a dary

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Hrochův Týnec 

Salvátor - Chrudim 

Sociální služby Česká Třebová 

Komunitní škola Hrochův Týnec 

Hasiči Blížňovice 

Sbor dobrovolných hasičů města Hrochův Týnec 

TJ Tatran Hrochův Týnec, z.s.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hrochův Týnec 

Oblastní charita Chrudim 

Pionýrská skupina Kormorán 

 

7. Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 

Návrh usnesení zastupitelstva města č. 001/2023/006/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022  - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2023/007/a.

 

 

 

6. Organizační záležitosti 

 

žádost o byt

žádost 

 

Zpráva o činnosti JSDH Hrochův Týnec

Zpráva

 

Zpráva o činnosti MP Hrochův Týnec

Statistika 

Zpráva o činnosti městské policie Hrochův Týnec 

 

) Pronájem pozemků

 

 

) Jmenování předsedy přestupkové komise

 

 

) Žádost o pronájem veřejného prostranství 

žádost 

 

 

 

 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapa obce

Mapa obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 1 2 3 4 5

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru