Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Matrika

Matrika

 

Hana Nováková, matrikářka, tel.: 725188576, e-mail: matrika@hrochuvtynec.cz

Matrika

 • Komplexně vykonává matriční agendu dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů pro Hrochův Týnec a obce správního obvodu Hrochův Týnec – Bořice, Čankovice, Honbice, Nabočany, Přestavlky, Trojovice, Zájezdec
 • vede matriční knihy (narození, manželství a úmrtí) a k těmto matričním knihám sbírky listin pro všechny obce svého správního obvodu
 • provádí dodatečné zápisy do matričních knih (změny a opravy)
 • vydává výpisy a druhopisy matričních událostí z matričních knih v tomto obvodu
 • přijímá žádosti k uzavření manželství, organizačně zajišťuje svatební obřad
 • povoluje uzavření manželství na jiném vhodném místě či v jiný den, než je stanoveno usnesením Zastupitelstva města Hrochův Týnec
 • na základě žádosti vystavuje osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • na základě žádosti vystavuje osvědčení k uzavření církevního sňatku
 • provádí zápis o určení otcovství k narozenému i nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů dítěte
 • rozhoduje ve správním řízení o povolení změny jména a příjmení občanů majících trvalý pobyt v matričním obvodu
 • přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 • přijímá prohlášení o užívání společného příjmení za trvání manželství
 • přijímá prohlášení o přijetí předchozího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení připojeného – po rozvodu manželství
 • vyřizuje zápisy do Zvláštní matriky v Brně (narození, sňatek a úmrtí občanů ČR v cizině)
 • provádí vidimaci (ověřování shody opisů nebo kopie s listinou) a legalizaci (ověřování pravosti podpisů).
 • přijímá žádosti o výpis Czech Pointu
 • přijímá žádosti o zřízení datové schránky
 • zabezpečuje volby a referenda na území města podle volebních zákonů, směrnic a pokynů k volbám
 • zajišťuje činnosti pro občanské záležitosti – vítání občánků, gratulace k životním jubileím občanů, slavnostní obřady k výročí uzavření manželství

 

 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapa obce

Mapa obce

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru