Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Moje odpadky

MESOH 

Co je to systém MESOH?

„MESOH“ je zkratka pro „Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství“. Je to systém nakládání s odpady ve městech a obcích, jehož cílem je snížit produkci směsného komunálního odpadu a motivovat občany k lepšímu a efektivnějšímu třídění odpadů a postupně je učit přirozenou cestou snižovat produkci odpadů. Velkým benefitem systému je také pokles nákladů na odpadové hospodářství měst a obcí, díky čemuž je možné občanům poskytovat slevy na poplatku, které mohou činit až 70 % z celkového poplatku.

Je systém MESOH povinný?

Systém MESOH je zcela dobrovolný, tudíž zapojení do systému není povinné.
Budu nějak penalizován, když se nezapojím do systému MESOH?
Systém neuděluje žádné pokuty, ani jiné sankce za to, že se občan nezapojí. Ten občan, který se do systému nezapojí, pouze platí poplatek za odpady v plné výši a není možné mu udělit žádnou slevu

Co se pro mě změní, pokud se rozhodnu se do systému MESOH nezapojit?

Nezmění se nic. Jediný rozdíl bude to, že na popelnici nebo kontejneru se směsným odpadem budete mít umístěn čip, který slouží pro evidenci se svozovou společností. Pokud ho tam nenaleznete, je třeba si ho vyžádat na úřadě. To platí pro všechny aktivní nádoby.

Co je „odpadový dotazník“ a k čemu slouží?

Odpadový dotazník je soubor otázek, který vyplní zástupce každého stanoviště. Slouží k získání informací, jak se na daném stanovišti nakládá s různými druhy odpadů: na základě těchto informací jsou pak danému stanovišti udělovány EKO body BV, BS a BK. Součástí odpadového dotazníku jsou také kolonky pro vyplnění až 5 způsobů snižování produkce odpadů; na základě toho jsou pak danému stanovišti udělovány EKO body BS.

Kde mohu vyplnit odpadový dotazník a potvrdit inventuru stanoviště?

Obě sekce naleznete ve svém odpadovém účtu po přihlášení. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete příslušné materiály vyplnit písemně na městském úřadu.

Jak se mám podívat do svého odpadového účtu?

Přístupové údaje naleznete na archu s čárovými kódy na pytle. Na dolním okraji tohoto archu je uvedeno přihlašovací jméno („login“) a heslo pro přístup do Vašeho účtu. V internetovém prohlížeči na stránce www.mojeodpadky.cz poté stisknete tlačítko „Přihlásit se“ a vyplníte svůj „login“ a heslo. Pokud nemáte arch s čárovými kódy, obdržíte nové přístupové údaje na městském úřadě.

Co je to EKO bod? Jakou má hodnotu?

EKO bod je matematická proměnná, jejíž hodnota se každý rok mění. Během roku je tato hodnota neznámá, a přesnou finanční hodnotu v korunách určí město až na konci roku poté, co budou známy výsledky odpadového hospodářství a výše úspory, kterou systém přinesl. Město pak bude moci celkovou úsporu vydělit počtem EKO bodů nasbíraných všemi občany, a určit tak hodnotu jednoho EKO bodu.

Jaké typy EKO bodů existují?

Existují čtyři typy EKO bodů: EKO body za třídění odpadů (BT), EKO body za efektivní využívání nádob a pytlů (BV), EKO body za snižování produkce odpadů (BS) a EKO body za kompostování (BK). Během roku může jedna osoba získat maximálně 25 EKO bodů BT, maximálně 25 EKO bodů BV, maximálně 20 EKO bodů BS a maximálně 10 EKO bodů BK.

Jakým způsobem se udělují EKO body BT?

Zjednodušeně je možné říci, že body za třídění BT jsou udělovány za objem tříděného
Odpadu. Během roku může jedna osoba získat maximálně 25 bodů BT.

Jakým způsobem se udělují EKO body BV, BS a BT?

Nutnou podmínkou pro udělení těchto EKO bodů je vyplněný odpadový dotazník a potvrzená inventura stanoviště. EKO body jsou pak stanoveny tak, že nejprve se vypočtou maximální hodnoty BV MAX, BS MAX, BT MAX. Z těchto maximálních hodnot pak občan získá EKO body odpovídající tomu, jaké závazky přijal v odpadovém dotazníku a kolika způsoby snižuje produkci odpadů. Přitom nejvyšší možný počet bodů BV za rok je 25, u bodů BS je to nejvýše 20 a u bodů BK nejvýše 10.

Chci se zapojit do systému, ale nechci nic vyplňovat. Jak na to?

Pro získání EKO bodů BT stačí, když budete odevzdávat k vývozu pytle s tříděným odpadem, označené svým čárovým kódem. Takto ovšem využíváte systému pouze z jedné čtvrtiny.

Do jakých nádob a kam mohu umisťovat tříděný odpad? 

Pokud bydlíte v rodinném domě, nejlepší způsob je využívání pytlů na tříděný odpad. Naplněné pytle umístěte před dům v termínech svozu dle platného svozového kalendáře. Pokud bydlíte v bytovém domě, je třeba se domluvit na městském úřadě, kam umístit pytle ke svozu.

Mohu sběrné nádoby sdílet se sousedem? 

Ano, několik stanovišť může sdílet nádoby pro směsný odpad. Nastavení společně užívané nádoby je však třeba předem domluvit na městském úřadě.

Mám téměř prázdnou popelnici a nechci ji nechat vyvézt, ale nemám ji kam schovat. Co mám dělat?

V tomto případě je možné si na popelnici vyrobit cedulku nebo visačku s textem „Nevyvážet“ a přistavit popelnici co nejblíže k domu. Nebyl mi načten pytel s tříděným odpadem, který jsem odevzdal ke svozu.

Co mám dělat?

V tomto případě napište na e-mail stankova@mojeodpadky.cz a sdělte název města (Hrochův Týnec), číslo popisné, datum svozu a druh chybějícího odpadu (např. „Dobrý den, prosím o doplnění chybějícího záznamu: Hrochův Týnec, ulice/městská část, č.p. 1234, pytel s plastem z ??.??.20??“). Chybějící položka Vám bude doplněna. Druhou možností je zatelefonovat na městský úřad a výše uvedené údaje sdělit tam. Třetí možností je zajít osobně na městský úřad.

 

Praktické info

Povodňový plán Hrochova Týnce

Povodňový plán

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru